Ga naar inhoud

Yesplan 28, mrt 2022

De update vindt plaats in de komende weken:

 • Je krijgt een week voor de update een melding in Yesplan met de datum en het uur.
 • Je krijgt na de update opnieuw een melding in Yesplan om te bevestigen dat alles goed verlopen is.
 • Op 31 maart organiseerden we een webinar over Yesplan 28. Bekijk de opname van de webinar!

Verouderde functionaliteit§

In de systeemvoorkeuren vind je voortaan de verouderde functionaliteit die spoedig verwijderd of gewijzigd zal worden in Yesplan. Je kan deze functionaliteit tijdelijk nog gebruiken, maar we raden aan om zo snel mogelijk over te schakelen op de nieuwe werkwijze. Zie Verouderde en verwijderde functionaliteit voor meer informatie. Hieronder vind je een overzicht van de functionaliteit die verandert.

Automatisch veranderd§

Volgende functionaliteit verandert automatisch in Yesplan 28, maar je kan voorlopig terugkeren naar het oude gedrag:

 • De keywords voor contacten anycomment, anycontactinfo en anylabel zijn verwijderd uit Yesplan.
 • Labels van evenementen en contacten verschijnen voortaan overal in alfabetische volgorde.
 • De “Draft” modus is niet meer beschikbaar:
  • De knop “Draft” verschijnt niet meer links bovenaan in de evenementenkalender.
  • Evenementen met de status “Draft” verschijnen niet meer in dataviews of zoekresultaten.

Tip

Je kan terugkeren naar het oude gedrag, maar we raden aan om zo snel mogelijk over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Verander snel handmatig§

Volgende functionaliteit is standaard nog aanwezig in Yesplan 28, maar we raden aan om zo snel mogelijk over te schakelen:

 • De REST API verpakt customdatavelden voor externe data van het type “Getal” als tekst. De REST API kan deze waarden ook doorsturen als getallen, maar dan moet je eerst je bestaande integraties controleren en aanpassen indien nodig. Zie Types van externe gegevens voor meer informatie.
 • Bij het aanpassen van diensten en pauzes in de Teamplanner gelden de rechten “Boeking wijzigen” en “Boeking verwijderen” die uitgedeeld worden door de eigenaar van de boeking, maar die eigenaar verschijnt nergens. Schakel daarom snel over naar het nieuwe gedrag: het aanmaken, wijzigen en verwijderen van diensten en pauzes wordt dan bepaald door het recht “Boek” op de human resource in kwestie.

Tip

Je kan deze functionaliteit uitschakelen in “Systeeminstellingen” > “Systeemvoorkeuren” > “Verouderde functionaliteit”.

Definitief verwijderd§

Het commentaarveld van een resourceboeking in de Teamplanner is voortaan het systeemveld “Comment” in plaats van het customdataveld “tp_comment”. Dat laatste veld is nu verwijderd uit Yesplan.

Algemeen§

 • Je kan de volgorde van je custom tabbladen in de infovensters zelf bepalen door ze te verslepen in de systeeminstellingen. De systeemtabbladen van Yesplan zelf (bijv. “Info”, “Resources” enz.) verschijnen echter altijd eerst in een vaste volgorde.
 • De datumkiezer is overal in Yesplan vernieuwd:
  • De datumkiezer zit in een nieuw jasje.
  • Je kan nu binnen de datumkiezer navigeren naar de huidige maand door te klikken op “Ga naar deze maand”.
  • Je kan met één klik vandaag selecteren door te klikken op “Kies vandaag”.
  • Als je een customdataveld van het type “Datumveld” of “Datum-tijdveld” aanklikt op een resourceboeking of een contactboeking, dan zal de datumkiezer openen op de maand van de boeking. Voordien was dat enkel het geval op evenementen.
 • In het navigatiemenu vind je onder “Help” voortaan het volledige versienummer van Yesplan, bijv. “versie 28.0”. In het verleden communiceerden we voornamelijk over de grote releases (versie 26, 27, 28), maar niet vaak over de kleine releases (28.1, 28.2, 28.3). Op de pagina van de grote release zullen we voortaan ook – in het Engels – de aanpassingen in de kleine releases opsommen zodat je steeds op de hoogte blijft van de laatste veranderingen en bugfixes.
 • Je vindt in het navigatiemenu onder “Help” voortaan ook een link naar ons platform voor online leren.
 • We bieden nu ZIP-bestanden aan voor rapportsjablonen van Standaardrapporten. Rapporten in dit nieuw formaat ondersteunen meerdere talen en regio’s.
 • Het gebruik van hoofdletters wordt genegeerd als je je e-mailadres gebruikt bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord of bij het aanmelden:
  • Het e-mailadres ‘Violet.Trudeau@yesplan.be’ zal dus geïnterpreteerd worden als ‘violet.trudeau@yesplan.be’, op voorwaarde dat het e-mailadres in kleine letters uniek is in de lijst van gebruikers.
  • Het e-mailadres met hoofdletters ‘Violet.Trudeau@yesplan.be’ zal wel mét hoofdletters opgeslagen worden in Yesplan. De hoofdletters worden enkel genegeerd bij het aanvragen van een nieuw wachtwoord of bij het aanmelden.

API§

 • Als je via de API een dataview opvraagt en parameters meestuurt voor labels of resourcegroepen, dan kan je dit voortaan ook doen via de ID van het label of de resourcegroep.
 • Als je via de API een dataview opvraagt en een parameter meegeeft voor datum of tijd, dan ben je niet langer verplicht de tijdzone mee te geven. Yesplan gaat standaard uit van de tijdzone van de installatie.

Contacten§

 • Het zoekvenster voor contacten combineert nu de filter voor het contacttype (“Personen”, “Organisaties” of “Contactlinks”) altijd met de scope van de zoekopdracht.
 • Als je een gebruiker schorst in de systeeminstellingen zal het gekoppelde contact verschijnen met het icoon van een gebruiker en een rood verbodsteken. Zie Resources en Systeeminstellingen voor meer informatie over veranderingen bij het schorsen van gebruikers.

Dataviews§

 • Dataviews onthouden sortering 🎉

  Als je een dataview sorteert volgens een bepaalde kolom en die daarna sluit, zal deze sortering automatisch toegepast worden bij het heropenen van de dataview:

  • Je kan sorteren volgens één enkele kolom.
  • Je moet de dataview niet opslaan om de sortering te laten onthouden.
  • De sortering is persoonlijk: ze wordt onthouden voor elke gebruiker die een dataview opent en sorteert.
 • Wil je een dataview beschermen tegen onopzettelijke aanpassingen? Dan kan je hem voortaan vergrendelen. Een dataview wordt automatisch vergrendeld als je hem gebruikt in de parameter van een rapport. Zie Dataviews vergrendelen voor meer informatie.

 • In dataviews voor resources en resourceboekingen kan je nu in een filter voor het veld “Resourcegroep” een bestaande waarde selecteren uit een keuzelijst.
 • Het is nu mogelijk om de waarde van een customdataveld voor contacten weer te geven in één enkele dataviewkolom, ongeacht of de rij er één is voor een persoon, organisatie of contactlink. Dit geldt ook voor de boeking van een contact. Zie Customdatavelden op contacten voor details.
 • In dataviews voor resourceboekingen kan je voortaan in een filter voor het veld “Toegepaste prijsdefinitie” een bestaande waarde selecteren via een zoekveld.
 • In dataviews voor evenementen kan je nu de tijden van bepaalde tijdstippen weergeven in een kolom:

  • Kies de beschrijving van een specifiek tijdstip als je een afzonderlijke kolom wenst voor dat tijdstip, bijvoorbeeld ‘Tijdschema’s’ > ‘Opbouw’. De cellen in de kolom tonen in dat geval de start- en eindtijden voor de opbouw.
  • Enkel tijdstippen met een aanbevolen beschrijving zijn beschikbaar in de dataview. Je kan deze lijst beheren in “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Beschrijvingen tijdschema”. Zie ook Labels en beschrijvingen voor meer informatie.
 • In een kolom voor een customdataveld van het type “Checkboxen” verschijnen de geselecteerde waarden voortaan in de volgorde die voor dat veld vastgelegd is in de Systeeminstellingen.

 • Zijn de getoonde start- en eindtijd en hun beschrijvingen identiek voor elk evenement in een evenementgroep? Dan verschijnen in dataviews hun waarden voortaan ook voor die groep.
 • De teams van human resources verschijnen voortaan in alfabetische volgorde in dataviews.

Evenementen§

 • In het tabblad “Resources” van het infovenster voor evenementen kan je voortaan ook op het niveau van de resourcegroep “Diversen” een prijsdefinitie selecteren en de prijs overschrijven.
 • We hebben het zoeken naar evenementen en evenementgroepen geoptimaliseerd zodat dit sneller gebeurt. Deze optimalisatie is van toepassing op velden waarvan de suggestielijst zoekt naar evenementen of evenementgroepen, bijv. als je een evenement aan een groep wilt toevoegen.
 • De regels zijn verfijnd voor het ontvangen van updates over evenementen en evenementgroepen op basis van hun status of profiel:
  • Met de vergelijking “is exact” krijg je updates over evenementen.
  • Met de vergelijking “bevat” krijg je updates over evenementen en evenementgroepen.
 • Bij het inwisselen van plaatshouders kon je resources selecteren in het contextmenu waarvoor je niet het recht “Boek” had. Dat is nu opgelost.

Integraties§

 • Je kan voortaan ook customdatavelden van het type “Externe gegevens” aanmaken voor verschillende gegevenstypes:
  • Op die manier kan je voor je ticketingintegratie velden aanmaken voor externe gegevens van het type “Getal”.
  • Als je deze velden vanuit een dataview exporteert naar een Excel-bestand, kan je er berekeningen op uitvoeren.
  • Wil je bestaande velden omzetten naar velden van het gegevenstype “Getal”? Lees dan de gids Types van externe gegevens voor meer informatie.
 • Je kan vanaf nu meerdere budgethouders definiëren in Alfa Export en er afzonderlijk velden voor invullen.
 • In de instellingen voor ticketingintegraties en webhooks bevatten de keuzelijsten voor customdatavelden van het type “Publicatieknop”, “Externe gegevens” en “Integratiegegevens” enkel velden van het correcte type. Op die manier vind je sneller het veld dat je zoekt.
 • Yesplan biedt nu ook een integratie aan met de boekhoudsoftware Cevi, via onze Cevi Export.

Rechten§

 • Je kan er voortaan voor kiezen om de rechten op resourceboekingen af te laten hangen van het recht “Wijzigen” van het evenement waarop ze geboekt zijn. Kan een gebruiker een evenement aanpassen? Dan kan hij/zij ook de resourceboekingen wijzigen. Voor prijzen van resourceboekingen gelden nog steeds de bijkomende rechten op prijzen. Zie Definitie van rechten en Systeemvoorkeuren voor meer informatie.
 • De rechten voor diensten en pauzes in de Teamplanner veranderen. Zie Verouderde functionaliteit voor meer informatie.
 • Kan een gebruiker bepaalde customdatavelden niet zien omdat ze enkel op tabbladen staan die hij niet kan bekijken? Dan zullen voor deze gebruiker de waarden van die customdatavelden voortaan niet meer verschijnen in zoekvensters, geëxporteerde bestanden en updates. Waarden van prijzen zullen voortaan ook niet meer verschijnen in updates bij gebruikers zonder het recht “Bekijken” voor prijzen:
  • Voor zoekvensters gaat het om dataviews en de afzonderlijke zoekvensters (bijv. voor evenementen of contacten).
  • Voor geëxporteerde bestanden gaat het om CSV- of Excel-bestanden die je exporteert via een zoekvenster of een dataview.
  • Voor updates gaat het concreet om waarden die verschijnen in het tabblad “Historiek” en in het item “Updates” van het navigatiemenu. Het gaat enkel om velden die ingevuld worden vanaf Yesplan 28. Wil je ook oudere waarden onzichtbaar maken? Dan kan je via support@yesplan.be vragen om je volledige historiek te verwijderen. Voor alle duidelijkheid: in dat geval verwijder je elke update ooit en herbegin je met een lege historiek in je installatie van Yesplan.
  • Een beheerder kan nog steeds alle prijzen en waarden zien in de historiek, zoekvensters en zijn/haar exportbestanden. Dit is immers nodig om volledige exports te maken, bijv. voor prijsaanpassingen.
  • Het logbestand in “Systeeminstellingen” > “Audit” > “Updates” zal deze waarden en prijzen wel steeds bevatten voor de volledigheid. Enkel beheerders kunnen deze bestanden raadplegen.
 • We hebben verschillende bugs opgelost in verband met rechten in de Teamplanner. Zie Teamplanner voor meer informatie.

Resources§

 • Het infovenster voor medewerkers toont teams voortaan in alfabetische volgorde in het keuzemenu en in de lijst met geselecteerde teams.
 • Maak je een nieuwe prijsdefinitie aan? Dan gebruikt Yesplan niet meer automatisch de naam “Nieuwe prijsdefinitie”, maar kan je meteen zelf een naam invullen. Je moet daarbij de instellingen en namen volgen zoals die bepaald zijn in “Systeeminstellingen” > “Resources” > “Namen prijsdefinities”. Zie Labels en beschrijvingen voor meer informatie.
 • Als je een gebruiker schorst in de systeeminstellingen zal Yesplan de gekoppelde resource niet meer automatisch verwijderen:
  • Je kan de resource nog steeds aanpassen en boeken.
  • De link tussen de gebruiker en de resource blijft bestaan. De resource verschijnt met het icoon van een gebruiker en een rood verbodsteken om aan te geven dat de gebruiker geschorst is.
  • De koppeling tussen de geschorste gebruiker en de resource verdwijnt pas als je de gebruiker definitief verwijdert.
  • Indien nodig, kan je kan de resource wel markeren als inactief.
  • Heb je een gebruiker geschorst vóór Yesplan 28? Dan zal de gekoppelde resource die toen verwijderd is nog altijd hersteld worden als je die gebruiker herstelt in Yesplan 28.

Systeeminstellingen§

 • Geschorste gebruikers:
  • Als je een gebruiker schorst zal de gekoppelde resource niet meer automatisch verwijderd worden. Je kan de resource enkel verwijderen nadat de gebruiker definitief verwijderd is, maar je kan de resource wel markeren als inactief.
  • De link tussen een geschorste gebruiker en de gekoppelde resource blijft bestaan. De koppeling met de gebruiker verdwijnt pas als je de gebruiker definitief verwijdert.
  • Geschorste gebruikers en hun gekoppelde resources en contacten verschijnen met het icoon van een gebruiker en een rood verbodsteken.
  • Heb je een gebruiker geschorst vóór Yesplan 28? Dan zal de gekoppelde resource die toen verwijderd is nog altijd hersteld worden als je die gebruiker herstelt in Yesplan 28.
 • Aanmaken nieuwe gebruikers:
  • Als je klikt op “Voeg gebruiker toe” moet je niet meer scrollen om het formulier te zien voor het toevoegen van gebruikers.
  • Als je een nieuwe gebruiker aanmaakt zal een melding verschijnen als er geschorste gebruikers bestaan met dezelfde of een gelijkaardige naam. Je kan vervolgens een geschorste gebruiker rechtstreeks herstellen vanuit deze melding.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker verschijnt een melding als er al een actieve gebruiker bestaat met dezelfde of een gelijkaardige naam.
  • Als je een nieuwe gebruiker aanmaakt verschijnt een melding als er een resource bestaat met dezelfde naam die je kan koppelen. Je kan vervolgens vanuit deze melding de nieuwe gebruiker koppelen aan de resource.
 • Kan je de actie “Verwijder” niet aanklikken in de schermen voor statussen, profielen of rollen? Dan krijg je voortaan een betere beschrijving waarom dat zo is. Als je de cursor beweegt over de actie melden we nu ook waar precies in Yesplan je het gebruik van statussen/profielen/rollen moet aanpassen om het verwijderen ervan mogelijk te maken.
 • Je kan bij het importeren van evenementen voortaan de getoonde start- en eindtijd bepalen in het tijdschema van een evenement.
 • Het customdataveld “Publicatieknop” is nu ook beschikbaar voor contacten, resources en hun boekingen, waar je het kan gebruiken in combinatie met webhooks.
 • Het is voortaan niet meer mogelijk om customdatavelden, blokken en groepen te importeren of te exporteren.

Teamplanner§

De volgende bugs zijn opgelost in de Teamplanner:

 • Je kon boekingen inwisselen of verwijderen op een human resource gekoppeld aan een gebruiker terwijl je niet het recht “Boeking verwijderen” had voor die resourceboeking.
 • Je had ook toegang tot de actie “Wijzig boeking” van een human resource gekoppeld aan een gebruiker terwijl je niet het recht “Boeking verwijderen” had voor die resourceboeking.
 • Je had toegang tot de actie “Herhaal” van een pauze of een dienst terwijl je niet het recht “Boek” had voor die resource.

Minor Releases§

Yesplan 28.37§

 • 🐞 Bugfix: an error occurred in the Excel Add-in when writing back a date in the format dd-mm-yyyy if the locale of Excel was set to “Dutch (standard)”.

Yesplan 28.35 and 28.36§

 • 🐞 Bugfix (28.29 regression): when dragging an event to another location in the event calendar, the “Edit Booking” permission was checked, but only the “Edit” permission for the event and the “Book” permission for the location were relevant.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.34§

 • ❇️ New: the Themis integration has been improved:
  • The finder now also shows the Themis number and address of each search result.
  • You can now import organizations of type “Feitelijke vereniging”.

Yesplan 28.33§

 • 🐞 Bugfix: if you removed the value of a custom data field in the Excel Add-in, and the field became invisible in Yesplan before you wrote back the removal (e.g. because of changed status or location), then the value of the field was still removed in Yesplan when writing back.

Yesplan 28.32§

 • ❇️ New: the Generic Ticketing Module now also offers the Grant type “Client Credentials” for OAuth 2.0 authentication.
 • 🐞 Bugfix: in the Excel Add-in, an error appeared when you wrote an empty Excel table cell to Yesplan for a custom data field that wasn’t visible on the element in question.
 • 🐞 Bugfix: in the Excel Add-in, an error occurred if you refreshed a table while the AutoFilter was deactivated.
 • 🐞 Bugfix: the link to the manual was broken in the Dutch version of the Excel Add-in.
 • 🐞 Bugfix: in some special cases, requesting a new Yesplan password could trigger an internal error.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.31§

 • ❇️ New: the Excel Add-in is now available publicly. See Excel Add-in for more information.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.30§

 • 🐞 Bugfix: in Profit 22, AFAS changed the value “Overig” to “Non-binair” for the field “Geslacht”. As a result, there was an error in the mapping between AFAS en Yesplan, and contacts were no longer synchronized.

Yesplan 28.29§

 • 🐞 Bugfix: users were able to unlock an event in the tree view even if they weren’t allowed to do so according to their capabilities.
 • 🐞 Bugfix: users were able to move an event even if they didn’t have the “Edit” permission for that event.
 • 🐞 Bugfix: an internal error occurred when exporting an XML file in Mercurius Export if it used a “Unique sequence field” custom data field.
 • 🐞 Bugfix: the documention for the Generic Ticketing API didn’t mention that a location could lack a value and be <null> for events without a location.
 • 🐞 Bugfix: an internal error occurred when multiple users edited the same price definition at the same time. We now show the appropriate warning instead.
 • 🔧 This release includes stability and security improvements.

Yesplan 28.28§

 • ❇️ New: the Generic Ticketing Module now offers OAuth 2.0 authentication.
 • ❇️ New: if your installation counts more than 75 users, Yesplan will divide the table in “System Settings” > “Users” > “Users” into multiple pages, with a navigation by alphabet.
 • 🐞 Bugfix: Yesplan assigned an incorrect date to event groups when deleting one of their subgroups in the tree view. As a result, it was possible that events didn’t show up in dataviews.
 • 🐞 Bugfix: in the Generic Ticketing Module, mapped fields were sometimes not displayed correctly when they contained special characters.

Yesplan 28.27§

 • 🐞 Bugfix: the nightly sync of AFAS contacts failed if there were more than 30.000 contacts to synchronize.
 • 🔧 This release improves the logging of maintenance tasks and the Excel Add-in to improve the monitoring of errors.

Yesplan 28.26§

 • 🐞 Bugfix: an error occurred when adding an email address that contained characters outside the English locale.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.25§

 • ❇️ New: Cevi Export now uses the Yesplan ID as ‘debiteurnummer’ and no longer requires a custom data field for it.
 • 🐞 Bugfix: Yesplan could time out when calculating duplicates for a contact in the background.
 • 🐞 Bugfix: in the system settings, an error occurred when selecting a value in “Where or When to Show” for an empty custom data block.
 • 🐞 Bugfix: the connection to the Themis integration could time out.

Yesplan 28.23 and 28.24§

 • 🐞 Bugfix: during Yesplan’s automatic nightly maintenance operations, it was possible that you were signed out automatically and unable to sign in again, especially if your updates were set to “Only Show Updates I Follow”.
 • 🐞 Bugfix: in the Teamplanner, the Day Planned Time counter showed an incorrect result for a human resource if the latter contained a booking with altered offset times that was copied from another human resource.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.22§

 • 🐞 Bugfix: in some cases, the default report “Quote” showed the rounded price for a resource, even if its price definition didn’t contain a rounded price.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.21§

 • ❇️ New: the resource group of a resource booking is now available in the HTTP API at /resourcebooking/{id} and /event/{id}/resourcebookings.
 • 🐞 Bugfix: if you suspended a user in the System Settings while they were signed in, they weren’t immediately signed out automatically.
 • 🐞 Bugfix: the Excel export of a dataview could show a time difference of one hour with respect to the original dataview for the field “End Date and Time”.
 • 🐞 Bugfix: an error appeared in Alfa Export when you tried to export on the level of the event or the resource group, and a price was overridden at a higher level (resp. at the event group and at the event/event group).
 • 🐞 Bugfix: an error occurred in dataviews if you added a parameter without a default value for certain fields.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.20§

 • ❇️ New: the net price and gross price can now also be displayed per VAT rate in dataviews for resources and events, and requested in the HTTP API. In dataviews, the following fields have been added:
  • Actual Gross Price per VAT Rate
  • Actual Net Price per VAT Rate
  • Gross Price per VAT Rate
  • Net Price per VAT Rate
  • Planned Gross Price per VAT Rate
  • Planned Net Price per VAT Rate
 • 🐞 Bugfix: dataviews failed to open if the name of a column group was empty.
 • 🐞 Bugfix: clearing the altered name of a column in a dataview did not always reset it to its original name.
 • 🐞 Bugfix: the value selected in the date picker for the “Date” field of a resource only appeared in the field after closing the resource inspector and opening it again.
 • 🐞 Bugfix: Yesplan could slow down if you executed actions on event groups and update notification rules were applied to the actions in question.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.19§

 • 🐞 Bugfix: under specific circumstances following a server maintenance, files in Yesplan attachment fields were not included in reports, or report generation failed.
 • 🐞 Bugfix: if you selected multiple resources in the resource finder and right-clicked one of them to create a new set using “Add to Set…”, then all selected resources were added to the set twice but the resource your right-clicked was added only once.
 • 🐞 Bugfix: if you selected multiple resources in the resource finder and right-clicked one of them to create a new set using “New Set…”, then you created a new set where all selected resources were added to the set except the one you right-clicked. From now on, the action “New Set…” always creates a new empty resource set.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.18§

 • 🐞 Bugfix: in availability search, you were able to book an all-day event in a non-existent event group by first interrupting the autocomplete in the search field for groups and then clicking the “Book” button. This led to an internal error if the system settings stated that no users were allowed to add new schedule descriptions.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.17§

 • ❇️ New: you can now filter on event labels in the (Compact) Day Programme report.
 • 🐞 Bugfix: some reports that retrieve a lot of events caused performance issues.
 • 🐞 Bugfix: an error could occur if you opened an event in the calendar while the user preference “Always open calendar on” was set to “previous working date”.

Yesplan 28.16§

 • 🐞 Bugfix: an internal occurred in availability search if you didn’t enter a schedule name while not being allowed to add new schedule descriptions.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.15§

 • 🐞 Bugfix (28.14 regression): the menu for adding locations to the event calendar didn’t appear correctly if your installation didn’t have the Teamplanner module.
 • 🐞 Bugfix: you received a message that your browser wasn’t supported if you used Chrome on Chrome OS.

Yesplan 28.14§

 • 🐞 Bugfix: if your installation contained a lot of teams, you weren’t able to scroll through the entire list of teams when you clicked the ‘+’ icon in the Teamplanner.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.13§

 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.12§

 • 🐞 Bugfix: when exporting a file in the Cevi Export, some error messages appeared in English instead of Dutch.
 • 🐞 Bugfix: an internal error occurred if there was a mismatch between the type of a “Remote data” custom data field and a mandatory field it is linked to in the ticketing system (e.g. “Single-Line Text” and “Boolean” for the field “Closed”).
 • 🐞 Bugfix: in the (nightly) automatic retrieval of values from ticketing systems, an error occurred for fields of deleted events.

Yesplan 28.11§

 • 🐞 Bugfix: you were unable to import events with new schedule descriptions if users weren’t allowed to add new schedule descriptions.
 • 🐞 Bugfix: it was not possible to upload report templates if their filename contained non-Latin characters.
 • 🐞 Bugfix: an error occurred when you booked an ad hoc resource in a custom data field of the type “Resource field”.

Yesplan 28.10§

 • 🐞 Bugfix: an error occurred in the Teamplanner if you created a booking on a shift that starts after midnight and ends after the shifted day line.
 • 🐞 Bugfix: an error occurred in the Teamplanner when you dragged a shift (e.g. 13:00-21:00) to a day that already contained a break outside that shift (e.g. 12:00-12:30).
 • 🐞 Bugfix: in some cases, you could not upload the zip file of a report template because Yesplan didn’t accept its media type.
 • 🐞 Bugfix: the mapping of values from Ticketmatic to custom data fields of the type “Dropdown” didn’t work if these values contained commas.

Yesplan 28.9§

 • 🐞 Bugfix: the date picker didn’t open in the event calendar if your browser was zoomed in or zoomed out.

Yesplan 28.8§

 • 🐞 Bugfix: dataviews failed to open if they contained a number (e.g. “42”) as the name of a column group.
 • 🐞 Bugfix: Yesplan no longer warned about an unsupported browser when opened on a mobile device.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.7§

 • 🐞 Bugfix: an error could occur if a ticketing integration requested information for an event that was just deleted.
 • 🐞 Bugfix: the date picker didn’t open when you clicked a custom data field of type “Date and time input” that you had just filled out.
 • 🐞 Bugfix: in a resource’s date field, the selected value didn’t appear immediately when you selected a date with the date picker.
 • 🐞 Bugfix: opening the “Permissions” tab in the event inspector could be slow if it contained permissions for many users or user groups.
 • 🐞 Bugfix: when your browser was zoomed out, creating or moving bookings in the day view of the Teamplanner could produce an error.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.6§

 • 🐞 Bugfix: when you selected a date in a dataview filter, the date picker didn’t use the earliest possible year as defined in the system preferences.
 • 🔧 This release includes stability and performance improvements.

Yesplan 28.5§

 • 🐞 Bugfix: the context menu of an unavailability sometimes contained actions related to an event on the same day if you used the expanded view of the event calendar. Clicking one of these actions resulted in an internal error.

Yesplan 28.4§

 • 🐞 Bugfix: an error could occur during the update when migrating the data for the Alfa Export integration.
 • 🐞 Bugfix: if the field “Alfa Customer Code on Contact” was not filled out in the settings of Alfa Export, the export failed for events that have a deleted contact in the customer field.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.3§

 • 🐞 Bugfix: an internal error occurred in the event calendar when you navigated to a week that contained so-called Hidden Events whose parent event group had been deleted.
 • 🔧 This release includes stability improvements.

Yesplan 28.2§

 • 🐞 Bugfix: if you clicked the link for resetting your user password during an upgrade of Yesplan, the link didn’t lead to the “Maintenance” page.
 • 🐞 Bugfix: an internal error occurred when you exported the search results in the global finder, which can be accessed via “Search” in the navigation menu.

Yesplan 28.1§

 • 🐞 Bugfix: a conflict occurred in the case of concurrent API requests.
 • 🔧 This release includes stability improvements.