Ga naar inhoud

Van start

De boomweergave kan geopend worden door de muisaanwijzer over het evenement te brengen in de evenementenkalender, en vervolgens op het boom-icoontje te klikken. De boomweergave zal geopend worden met daarin de volledige evenementenstructuur waartoe dit evenement behoort.

Om meerdere evenementenstructuren te openen, selecteer je eerst de verschillende evenementen in de kalender (zie Evenementen selecteren) en klik je vervolgens op het boom-icoontje.

Je kan de boomweergave ook openen via het navigatiemenu (“Evenementen” > “Boomweergave”). De boomweergave opent met de bomen van al de evenementen die geselecteerd zijn in de kalender. Als er geen evenementen geselecteerd zijn in de kalender, dan open je de boomweergave met een leeg canvas.

Meerdere bomen§

Eens de boomweergave geopend is kan je nieuwe evenementen en evenementgroepen aanmaken en deze samenstellen. Je kan ook reeds bestaande evenementstructuren toevoegen aan het canvas door een evenement (of evenementgroep) op te zoeken in het zoekveld onderaan.

Let op

Het zoekveld zoekt naar evenementen en evenementgroepen tot maximum één jaar terug, te tellen vanaf vandaag of vanaf de huidige werkdatum indien deze vroeger is.

Het zoekveld heeft ook een filter met als opties ‘in mijn locaties’ en ‘in alle locaties’. Indien de filter op ‘in alle locaties’ staat, dan zal je steeds alle evenementen en evenementgroepen te zien krijgen. Echter, indien deze filter op ‘in mijn locaties’ staat, dan zullen enkel de evenementen en evenementgroepen getoond worden die doorgaan in de locaties die zichtbaar zijn in je huidige evenementenkalenderweergave. Alle andere evenementen zullen in dat geval niet getoond worden in de suggestielijst van het zoekveld.

Grote bomen§

Bij het openen van de boomweergave wordt bij voorkeur de volledige evenementenstructuur getoond, met alle evenementen en evenementgroepen zichtbaar. Echter, bij een evenementenstructuur met veel evenementen zal dit snel onoverzichtelijk worden, en niet meer op het scherm passen. Daarom worden ‘grote bomen’ automatisch samengevat. Bij een reeks evenementen met dezelfde naam verschijnt enkel het eerste en het laatste evenement, met ertussenin een knop die vermeldt hoeveel evenementen verborgen zijn. Door op deze knop te klikken zullen de verborgen evenementen getoond worden.

Je kan een boom terug compacter maken via de actie “Samenvatten” in het contextmenu (het menu dat geopend wordt door te rechtsklikken). Merk op dat geselecteerde evenementen zichtbaar zullen blijven bij het samenvatten. Als je de actie “Samenvatten” op de bovenste evenementgroep uitvoert, dan wordt de boom maximaal compact gemaakt.

Evenementgroepen kunnen ook in hun geheel open- en dichtgeklapt worden, door op het pijltje links van de groepsnaam te klikken.

Bij elke boom die groter is dan het venster, kan je verticaal scrollen. Bij het scrollen verdwijnen evenementen zowel bovenaan als onderaan van het scherm. Evenementgroepen echter, zullen aan de bovenkant steeds zo lang mogelijk zichtbaar blijven. Ze blijven ‘plakken’ tegen de bovenkant, tot er geen evenementen meer zichtbaar zijn van hun tak van de boom. Op die manier bewaar je een maximaal zicht op de context van de zichtbare evenementen tijdens het scrollen. Merk op dat geselecteerde evenementen ook steeds bovenaan blijven ‘plakken’ bij het scrollen, en dus niet uit het zicht verdwijnen.

Andere weergaves van bomen§

Een boomstructuur van de evenementgroepen wordt ook nog getoond op andere plaatsen, maar in die weergaves kan je enkel de producties instellen.

  • In het detailvenster van het evenement wordt eveneens een boomstructuur getoond. Dit detailvenster open je door de muisaanwijzer over een evenement te brengen in de evenementenkalender, en die vervolgens een tijdje over het vergrootglas-icoontje dat verschijnt te blijven houden.
  • In het infovenster van het evenement wordt eveneens een boomstructuur getoond, aan de linkerkant. Het infovenster open je door de muisaanwijzer over een evenement te brengen in de evenementenkalender, en vervolgens te klikken op het vergrootglas-icoontje dat verschijnt. Je kan dit infovenster ook openen door te dubbelklikken in de lege ruimte van de cel van het evenement in de evenementenkalender.

Producties worden in de boomstructuren steeds aangeduid met een blauw productie-icoontje naast hun naam (een blauw cirkeltje met daarin de letter P), ook in de boomweergave.