Ga naar inhoud

Overzicht

Je kan Yesplan samen laten werken met andere systemen via zogenaamde integraties. Op deze pagina vind je een overzicht van integraties waarvan de ontwikkelaar ons op de hoogte gebracht heeft, onderverdeeld per type.

Tip

Ben je een developer en wil je een integratie bouwen? Neem dan een kijkje in onze sectie voor developers.

Ticketing integraties§

Je wilt gegevens uitwisselen tussen Yesplan en je ticketingsysteem, zodat je makkelijk de kaartenverkoop kan organiseren voor evenementen. Omgekeerd wil je graag gegevens uit je ticketingsysteem in Yesplan zien, zoals het aantal verkochte kaarten, de capaciteit enz.

Onderstaande integraties zullen in de toekomst niet meer ondersteund worden:

  • Itix (oud): dit is een oude integratie op maat en ze wordt vervangen door de integratie op basis van de Generieke Ticketing Module.
  • SRO: dit ticketingsysteem verlaat de markt in de Benelux.

Financiële integraties§

Financiële integraties laten toe om gegevens uit Yesplan te exporteren naar je boekhoud- of facturatiepakket zodat je daar facturen, begrotingen enz. kan aanmaken. Voorbeelden van geëxporteerde gegevens zijn de aangerekende resources voor een verhuuractiviteit, hun prijs, btw-tarief enz.

Personeelsplanning§

Je kan Yesplan ook integreren met software om de planning of de uurroosters van vrijwilligers en medewerkers te beheren.

Toegangscontrole§

Je kan Yesplan koppelen aan systemen voor toegangscontrole, zodat werknemers of klanten via pasjes of hun smartphone toegang krijgen tot gereserveerde ruimtes.

Websites§

Je wilt de gegevens van evenementen doorsturen van Yesplan naar je website of Content Management System (CMS).

  • Peppered:
  • WordPress, met een integratie gebouwd door Eagerly: