Ga naar inhoud

Yesplan 1.11.6, jan 2014

Teamplanner update§

De tellers onderaan de Teamplanner en de werking van de gepresteerde uren in de Teamplanner worden deze maand bij een update aangepast.

Gebruik gepresteerde uren§

Wanneer gepresteerde uren toegevoegd worden aan een ingeplande schedule, worden deze uren gebruikt en getoond in de kalender. Schedules waaraan gepresteerde uren toegevoegd werden kan je niet meer verplaatsen (er verschijnt een slotje). Om deze toch te kunnen verplaatsen, moeten de gepresteerde uren eerst verwijderd worden.

Tellers§

Zowel in de dag- als de weekkalender worden onderaan het scherm dag-, week- en maandtellers getoond voor de werkuren van alle weergegeven medewerkers. Vanaf deze update worden bij deze tellers de gepresteerde uren in rekening gebracht.

Per medewerker worden deze tellers onderverdeeld in 3 kolommen:

  • geplande werktijd (rechtse kolom).
  • afwijking tov. ingestelde gemiddelde werktijd (linkse kolom).
  • meeruren en minuren van de gepresteerde tijd tov. de geplande werktijd (middelste kolom).

De dagteller in de weekkalender toont de uren van toepassing op de geselecteerde dag(en). In de schermafbeelding hierboven zien we de weekkalender met alle tellers van toepassing op 13 januari 2014.

De afwijking t.o.v. de gemiddelde werktijd wordt enkel getoond wanneer de gemiddelde werktijden per dag, week en maand ook ingesteld zijn voor de medewerker. Deze kunnen worden ingesteld in het tabblad “Diensten” van de resource inspector van deze medewerker (zie hieronder).

De meer- en minuren worden getoond als er gepresteerde uren ingevoerd worden voor de geplande diensten en/of evenementen in de agenda van de medewerker.

Voorbeeld:

In de schermafbeelding bovenaan werden voor Peter geen gemiddelde werktijd en geen gepresteerde uren ingevoerd. Daarom worden enkel de geplande uren per dag, week en maand getoond (rechtse kolom).

Bij Philip en Frank werd gemiddelde werktijd wel ingevuld en zien we dat de afwijking wel verschijnt (linkse kolom). Bij Frank bijvoorbeeld, zien we 54 minuten meeruren (+0:54) op de huidige dag tov. het ingestelde gemiddelde (7:36 uur).

Bij Frank werden eveneens gepresteerde uren ingevuld. Bij hem zien we 30 minuten meeruren (+0:30) op de huidige dag (en week en maand) tov. de geplande uren (middelste kolom). Bij Philip werden nergens gepresteerde uren ingevuld en zien we dus enkel meer- of minuren tov. het ingestelde gemiddelde verschijnen.

Verplaatste daglijn: De tellers werken – zoals overal in Yesplan – met de verplaatste daglijn, dwz. dat uren na middernacht tot de ingestelde daglijn nog bij de vorige datum worden gerekend.