Ga naar inhoud

Lijst van keywords

Enkele keywords kan je bij zowat elke scope gebruiken, met name de keywords id, name, owner, ownergroup en history.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle mogelijke keywords per scope, met een beschrijving van wat je er precies mee opvraagt.

Let op

Het geselecteerde datumformaat voor Yesplan in de systeemvoorkeuren heeft geen invloed op het datumformaat in de zoektaal. Als je een datum gebruikt als word in een zoekopdracht, dan moet deze altijd het formaat dd-mm-jjjj hebben, bijvoorbeeld ‘28-03-2013’ voor 28 maart 2013.

Keywords met standaardscopes§

In het algemene zoekvenster kan je sommige keywords gebruiken zonder een scope te vermelden in de zoekopdracht. In dat geval zal Yesplan de zoekopdracht toepassen op de standaardscopes voor dat keyword. De zoekopdracht label:verhuur zal bijvoorbeeld het label ‘verhuur’ zoeken met de scopes resource, contact en event. De resultatenlijst zal bijgevolg de resources, contacten en evenementen met het label ‘verhuur’ weergeven. Dit is de lijst van keywords met standaardscopes:

Keyword Standaardscopes
activecontract resource
assignedby task
assignedto task
contact event
contract resource
date event
due task
group event, group, resource
id event, group, location, contact, resource, task, taskgroup, contactbooking, resourcebooking, team
label resource, contact, event
location event, group, location
name event, group, resource, contact, task
profile event
progress task
role resource
status event
statustype event
team task, resourcebooking
type resource
unpublished resourcebooking
zip person, organization

Keywords voor evenementen, evenementgroepen en producties§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die je kan opvragen met de scope event, group, event_or_group of production:

Keyword Geldige scopes Beschrijving
contact event, group, event_or_group, production De contacten van het element (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
contactrole event, group, event_or_group, production De rollen van de contactboekingen van het element (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
date event, group, event_or_group, production De datum waarop het element plaatsvindt.
dateafter event, group, event_or_group, production Al de elementen die op of na een bepaalde datum plaatsvinden.
defaultschedule event, event_or_group De beschrijving van de getoonde start- of einduren uit het tijdschema van het element.
document event, group, event_or_group, production De bijlagen (documenten en andere) van het element (exclusief de bijlagen toegevoegd via customdatavelden).
end event, group, event_or_group, production De einddatum van het element.
group event, group, event_or_group, production De evenementgroep waartoe het element behoort.
history event, group, event_or_group, production De items die manueel toegevoegd zijn aan de historiek van het element. Je doorzoekt enkel de beschrijving en niet de datum of een periode.
id event, group, event_or_group, production De Yesplan-ID van het element.
inproduction event, event_or_group, group Heeft als waarde true indien het element in een productie zit, in het andere geval false.
isproduction event, event_or_group, group Heeft als waarde true indien het element een productie is, in het andere geval false.
label event, group, event_or_group, production De labels van het element.
location event, group, event_or_group, production De locaties waar het element plaatsvindt.
name event, group, event_or_group, production De naam van het element.
owner event, group, event_or_group, production De eigenaar van het element.
ownergroup event, group, event_or_group, production De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
production event, group, event_or_group De productie waartoe het element behoort.
profile event, group, event_or_group, production Het profiel van het element. Voor group, event_or_group en production zal de waarde n/a (Engels voor “n.v.t.”) zijn bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende profielen hebben.
profiles event, group, event_or_group, production Het profiel van het element. Bij een evenementgroep zal dit een resultaat opleveren als tenminste één evenement in de evenementgroep dit profiel heeft.
progress event, group, event_or_group, production De status van het element. Voor group, event_or_group en production zal de waarde n/a (Engels voor “n.v.t.”) zijn bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende statussen hebben.
schedule event, event_or_group De beschrijving van de tijdstippen uit het tijdschema van het element.
start event, group, event_or_group, production De begindatum van het element.
status event, group, event_or_group, production De status van het element. Voor group, event_or_group en production zal de waarde n/a (Engels voor “n.v.t.”) zijn bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende statussen hebben.
statuses event, group, event_or_group, production De status van het element. Bij een evenementgroep zal dit een resultaat opleveren als tenminste één evenement in de evenementgroep deze status heeft.
statustype event, group, event_or_group, production Het statustype van het element. Bij een evenementgroep waarvan de evenementen verschillende statussen hebben, zal dit geen resultaat opleveren.
subevent group, event_or_group, production De naam van de evenementen die in de evenementgroep zitten.

Keywords voor resources, plaatshouders, locaties en teams§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die je kan opgevragen met de scope resource, resourceplaceholder, location of team:

Keyword Geldige scopes Beschrijving
account resource, resourceplaceholder, location, team De boekhoudcode van de standaard prijsdefinitie van het element.
activecontract resource Het actieve contract. Enkel van toepassing voor resources van het type “Persoon”.
active resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true indien het element actief is, in het andere geval false.
contact resource, resourceplaceholder, location, team De contacten van het element (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
contract resource De contracten die van toepassing zijn op de resource. Enkel van toepassing voor resources van het type “Persoon”.
costprofile resource, resourceplaceholder, location, team Het evenenementprofiel gekoppeld met de standaard prijsdefinitie van het element.
costprofiles resource, resourceplaceholder, location, team De evenementprofielen gekoppeld met een prijsdefinitie van het element.
date resource, location De (aanschaf)datum van de resource. Dit is niet van toepassing op resourcesets.
description resource, location, team De beschrijving van het element.
document resource, resourceplaceholder, location, team De bijlagen (documenten en andere) van het element (exclusief de bijlagen toegevoegd via customdatavelden). Dit is niet van toepassing op resourcesets.
external resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true als het element extern is, in het andere geval false.
group resource, resourceplaceholder, location, team De resourcegroep waartoe het element behoort.
history resource, resourceplaceholder, location, team De items die manueel toegevoegd zijn aan de historiek van het element. Je doorzoekt enkel de beschrijving en niet de datum of een periode.
id resource, resourceplaceholder, location, team De Yesplan-ID van het element.
invoice resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true indien de standaard prijsdefinitie in rekening gebracht moet worden, in het andere geval false (heeft betrekking op het veld “Aan te rekenen”).
label resource, resourceplaceholder, location De rollen van het element. Dit is identiek aan keyword role.
member team De human resources die deel uitmaken van het team.
name resource, resourceplaceholder, location, team De naam van het element.
owner resource, location, team De eigenaar van het element.
ownergroup resource, location, team De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
productcode resource, location De productcode van het element. Dit is niet van toepassing op resourcesets.
resourcespecies resource, resourceplaceholder, location, team De soort resource. Mogelijke waardes zijn set, adhoc, bulk, placeholder en instantiatable.
rented resource, resourceplaceholder, location, team Heeft als waarde true als het element gehuurd is, in het andere geval false.
role resource, resourceplaceholder, location De rollen van het element.
serialnumber resource, location Het serienummer van het element. Dit is niet van toepassing op resourcesets.
team resource, team Het team van het element. Dit is enkel van toepassing voor resources van het type “Persoon”.
type resource, resourceplaceholder, location Het type van het element. De mogelijke waardes zijn human, material, service of financial.

Keywords voor resourceboekingen§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die je kan opgevragen met de scope resourcebooking:

Keyword Geldige scopes Beschrijving
account resourcebooking De boekhoudcode van de prijsdefinitie van de boeking.
accountableto resourcebooking Het contact waaraan de boeking is toegekend voor de prijsberekening (heeft betrekking op het veld “Aan te rekenen aan”).
actualstart resourcebooking De actuele startdatum van de boeking. Dit is enkel van toepassing op boekingen op evenementen met het statustype “Toestaan werkelijke waardes”.
actualend resourcebooking De actuele einddatum van de boeking. Dit is enkel van toepassing op boekingen op evenementen met het statustype “Toestaan werkelijke waardes”.
comment resourcebooking De waarde van het commentaarveld van de boeking.
contact resourcebooking De contacten van de resource (exclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
date resourcebooking De datum waarop de boeking plaatsvindt.
description resourcebooking De beschrijving van de resource van de boeking. Dit is niet van toepassing op boekingen van plaatshouders.
end resourcebooking De einddatum van de boeking.
event resourcebooking Het evenement van de boeking.
external resourcebooking Heeft als waarde true als het de resource van de boeking extern is, in het andere geval false.
group resourcebooking De groep van de geboekte resource.
history resourcebooking De items die manueel toegevoegd zijn aan de historiek van het element (de boeking zelf heeft geen eigen historiek). Je doorzoekt enkel de beschrijving en niet de datum of een periode.
id resourcebooking De Yesplan-ID van het element.
invoice resourcebooking Heeft als waarde true indien de boeking in rekening gebracht moet worden, in het andere geval false (heeft betrekking op het veld “Aan te rekenen”).
label resourcebooking De labels van de resource, identiek aan keyword role.
location resourcebooking De locatie waar het evenement van de boeking plaatsvindt.
name resourcebooking De naam van het element.
owner resourcebooking De eigenaar van het element.
ownergroup resourcebooking De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
productcode resourcebooking De productcode van de geboekte resource.
resourcespecies resourcebooking De soort geboekte resource. Mogelijke waardes zijn set, adhoc, bulk, placeholder en instantiatable.
rented resourcebooking Heeft als waarde true als de geboekte resource gehuurd is, in het andere geval false.
role resourcebooking Alle rollen van de geboekte resource.
serialnumber resourcebooking Het serienummer van de geboekte resource.
start resourcebooking De startdatum van de boeking.
team resourcebooking De boekingen van de personen die behoren tot een bepaald team. Dit is enkel van toepassing op boekingen van resources van het type “Persoon”.
type resourcebooking Het type van de geboekte resource.
unpublished resourcebooking Heeft waarde true indien de boeking niet gepubliceerd is (i.e. indien de start van de boeking na de “roosters gepubliceerd tot en met” datum valt), in het andere geval false. Dit is alleen van toepassing op boekingen van resources van het type “Persoon” indien de roosterpublicatie ingeschakeld is in “Systeeminstellingen” > “Teamplanner” > “Roosterpublicatie”.
usedrole resourcebooking De gebruikte rol van de boeking. Dit is enkel van toepassing op boekingen van resources van het type “Persoon”.

Keywords voor contacten§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die je kan opvragen met de scope contact, person, organization, person_or_organization of contactlink:

Keyword Geldige scopes Beschrijving
address contact, person, organization, person_or_organization Het volledige standaardadres van het element.
{adrestype}_address contact, person, organization, person_or_organization Het volledige adres van het type {adrestype} van het element.
city contact, person, organization, person_or_organization De woonplaats van het standaardadres van het element.
{adrestype}_city contact, person, organization, person_or_organization De woonplaats van het adres met als type {adrestype} van het element.
comment contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De waarde van het commentaarveld van het element.
contactinfo contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De contactinfo van het element.
country contact, person, organization, person_or_organization Het land van het standaardadres van het element.
{adrestype}_country contact, person, organization, person_or_organization Het land van het adres met als type {adrestype} van het element.
countrycode contact, person, organization, person_or_organization De landcode van het standaardadres van het element.
{adrestype}_countrycode contact, person, organization, person_or_organization De landcode van het adres met als type {adrestype} van het element.
department contact, person, organization, person_or_organization De afdeling van één van de links van een persoon of organisatie.
document contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De bijlagen (documenten en andere) van het element (exclusief de bijlagen toegevoegd via customdatavelden).
duplicate contact, person, organization, person_or_organization De naam van de contacten die een mogelijk duplicaat van dit contact zijn.
firstname person De voornaam van een persoon.
history contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De items die manueel toegevoegd zijn aan de historiek van het element. Je doorzoekt enkel de beschrijving en niet de datum of een periode.
id contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De Yesplan ID van het element.
jobtitle contact, person, organization, person_or_organization De functie van één van de links van een persoon of organisatie.
label contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De labels van het element.
language contact, person, organization, person_or_organization De taal van het element.
languagecode contact, person, organization, contact, person_or_organization De taalcode van het element cf. de ISO 639.2 lijst.
lastname person De achternaam van een persoon.
link contact, person, organization, person_or_organization De naam van de link van het element.
name contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De naam van het element.
owner contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De eigenaar van het element.
ownergroup contact, person, organization, person_or_organization, contactlink De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
street contact, person, organization, person_or_organization De straatnaam en het straatnummer (de twee lijnen met het label “Straat”) van het standaardadres van het element.
{adrestype}_street contact, person, organization, person_or_organization De straatnaam en het straatnummer (de twee lijnen met het label “Straat”) van het adres met als type {adrestype} van het element.
title person De aanspreektitel van een persoon.
type organization De rechtsvorm van een organisatie.
zip contact, person, organization, person_or_organization De postcode van het standaardadres van het element.
{adrestype}_zip contact, person, organization, person_or_organization De postcode van het adres met als type {adrestype} van het element.

Keywords voor contactboekingen§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die je kan opvragen met de scope contactbooking:

Keyword Geldige scopes Beschrijving
contact contactbooking Een contactboeking op een bepaald contact – merk het verschil op met het keyword ofcontact.
contactrole contactbooking De rollen van de contactboekingen (inclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
event contactbooking Een contactboeking op een bepaald evenement (inclusief de contacten geboekt via customdatavelden).
eventdate contactbooking Een contactboeking op een evenement dat plaatsvindt op een bepaalde datum.
history contactbooking De items die manueel toegevoegd zijn aan de historiek van het element (de boeking zelf heeft geen eigen historiek). Je doorzoekt enkel de beschrijving en niet de datum of een periode.
id contactbooking De Yesplan-ID van het element.
label contactbooking De labels van het contact. Identiek aan keyword role.
name contactbooking De naam van het element.
ofcontact contactbooking Het geboekte contact – merk het verschil op met het keyword contact.
owner contactbooking De eigenaar van het element.
ownergroup contactbooking De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
resource contactbooking Een contactboeking op een bepaalde resource.
role contactbooking De labels van het contact.
type contactbooking De rechtsvorm van de geboekte organisatie.

Keywords voor taken en takengroepen§

Onderstaande tabel geeft een overzicht van informatie die je kan opvragen met de scope task en taskgroup:

Keyword Geldige scopes Beschrijving
assignedby task, taskgroup De persoon door wie de taak toegekend is.
assignedto task, taskgroup De persoon aan wie de taak toegekend is.
date task, taskgroup De vervaldag van de taak. Identiek aan keyword due.
description task De beschrijving van de taak.
document task, taskgroup De bijlagen (documenten en andere) van het element.
due task, taskgroup De vervaldag van de taak.
event task, taskgroup Het evenement waaraan het element gekoppeld is.
history task, taskgroup De items die manueel toegevoegd zijn aan de historiek van het element. Je doorzoekt enkel de beschrijving en niet de datum of een periode.
id task, taskgroup De Yesplan-ID van het element.
name task, taskgroup De naam van het element.
owner task, taskgroup De eigenaar van het element.
ownergroup task, taskgroup De gebruikersgroep die eigenaar is van het element.
progress task, taskgroup De waarde voor het element in de kolom “Vooruitgang” in het zoekvenster taken.
start task, taskgroup De startdatum van het element.
status task, taskgroup De status van het element. Mogelijke waardes zijn new, started, done on hold en obsolete.
team task, taskgroup Het team waaraan de taak toegekend is.