Bestanden

Bijlagen en andere bestanden die in Yesplan opgeslagen zijn, zijn per standaard enkel toegankelijk voor mensen die beschikken over een gebruikersprofiel voor Yesplan. Je kan de bestanden echter ook extern toegankelijk maken. Dit wil zeggen dat iedereen die beschikt over de link naar het bestand, het bestand kan openen zonder zich eerst te hoeven aanmelden in Yesplan.

In “Systeeminstellingen” > “Bestanden” > “Extern toegankelijke bestanden” staat een overzicht van alle bestanden die extern toegankelijk zijn. Je hebt er de mogelijkheid om deze externe toegankelijkheid terug uit te schakelen. Bestanden die verwijderd worden uit Yesplan, zullen uiteraard ook niet meer toegankelijk zijn, noch extern, noch intern.