Ga naar inhoud

Acties

Je kan evenementenstructuren manipuleren door evenementen of evenementgroepen te verslepen, of door gebruik te maken van de knoppen onderaan het venster, of door acties te selecteren uit het contextmenu (het menu dat je opent door rechts te klikken). Je kan ook meerdere evenementen of evenementgroepen tegelijk selecteren om hierop in één keer acties uit te voeren.

Vergrendelde evenementen§

Evenementen kunnen vergrendeld zijn, en dan verschijnt er een slotje. Evenementgroepen die een of meerdere evenementen bevatten die vergrendeld zijn, zijn ook vergrendeld. Als je het slotje op de evenementgroep open klikt, dan klikken de slotjes van al de onderliggende evenementen mee open.

Je kan de datum, locatie en naam van vergrendelde evenementen niet zomaar aanpassen en je kan deze evenementen niet zomaar verwijderen. Gebruikers met de rechten om te ontgrendelen kunnen de naam, locatie of datum van deze evenementen aanpassen door het slotje open te klikken. Deze gebruikers kunnen de evenementen ook verwijderen áls ze daar bijkomend de rechten voor gekregen hebben.

De andere acties zijn echter wel mogelijk met vergrendelde evenementen in de boomweergave.

Evenementen en evenementgroepen verslepen§

Door evenementen en evenementgroepen te verslepen, kan je ze naar andere evenementgroepen verplaatsen. Dit kunnen evenementgroepen zijn die deel uitmaken van de eigen boom, of die deel uitmaken van een andere boom. Je kan van een evenement of evenementgroep ook een nieuwe boom maken. Dit doe je door ze te slepen naar het venster dat rechts verschijnt wanneer je begint met slepen.

Opmerking

Indien je een productie versleept naar een evenementgroep die zelf ook een productie is, dan zal de productie die je versleept verloren gaan. Er kan slechts één evenement of evenementgroep een productie zijn binnen één tak van de boom. In dergelijke gevallen zal de bovenste groep winnen.

Evenementen en evenementgroepen selecteren§

Evenementen of evenementgroepen selecteer je door erop te klikken. De selectie krijgt een blauwe kleur.

Let op

Wanneer je een evenementgroep selecteert, dan zullen de onderliggende evenementen en evenementgroepen mee oplichten. Deze onderliggende elementen maken automatisch deel uit van de geselecteerde groep. Als je bepaalde acties uitvoert op de groep, dan zal je die acties óók mee uitvoeren op evenementen in die groep. Bij het verwijderen van een evenementgroep bijvoorbeeld, zal je ook alle onderliggende evenementen en evenementgroepen verwijderen. Bij het verslepen van een evenementgroep zullen alle onderliggende evenementen en evenementgroepen óók mee verhuizen met de groep.

Een item toevoegen aan de selectie doe je door erop te klikken terwijl je de Ctrl-toets (op Windows) of Cmd-toets (op macOS) ingedrukt houdt. Een item terug verwijderen uit de selectie doe je op dezelfde manier, door nogmaals te klikken op het item terwijl je de Ctrl-toets (op Windows) of Cmd-toets (op macOS) ingedrukt houdt.

Indien je meerdere items selecteert (door middel van de Ctrl of Cmd-toets), dan worden de acties uitgevoerd op elk van de geselecteerde items.

Bijvoorbeeld:

  1. Je hebt een evenementgroep met daarin drie evenementen op je canvas.
  2. Selecteer de evenementgroep.
  3. Voeg één van haar evenementen toe aan de selectie (door middel van de Ctrl of Cmd-toets).
  4. Versleep de selectie naar het venster dat rechts verschijnt om een nieuwe boom te maken.

Het resultaat zal zijn dat je een nieuwe boom maakt voor elk van de geselecteerde items. Je eindigt dus met twee nieuwe bomen: eentje met de evenementgroep met daarin twee evenementen, en eentje met het derde evenement (zonder groep). Tijdens het verslepen verschijnt een melding dat je 2 items aan het verslepen bent.

Nieuwe evenementen aanmaken§

Een nieuw evenement aanmaken doe je door middel van de actie “Nieuw evenement…”, via het contextmenu of via de knop linksonder in het venster van de boomweergave. Een invulformulier verschijnt waarvan alle velden verplicht in te vullen zijn. Klik op “Voeg evenement toe” om het evenement aan te maken.

Je voegt het nieuwe evenement toe aan de evenementgroep waarop je het contextmenu opent. Indien je deze actie via de knop linksonder uitvoert, dan voeg je het evenement toe aan de geselecteerde evenementgroep. Indien er niets geselecteerd is, dan maak je een alleenstaand evenement aan.

Nieuwe evenementgroepen aanmaken§

Een nieuwe evenementgroep aanmaken doe je door middel van de actie “Nieuwe groep”, via het contextmenu of via de knop linksonder in het venster van de boomweergave. Er verschijnt meteen een groep waarvan je de naam kunt aanpassen.

Je voegt een nieuwe evenementgroep toe aan de evenementgroep waarop je het contextmenu opent. Indien je deze actie via de knop linksonder uitvoert, dan voeg je de evenementgroep toe aan de geselecteerde evenementgroep. Indien er niets geselecteerd is, dan maak je een alleenstaande evenementgroep aan.

Evenement of evenementgroep wijzigen§

Evenementen en evenementgroepen kan je hernoemen door te dubbelklikken op de naam.

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Wijzig evenement…” of “Wijzig groep…” (naargelang je het contextmenu opent op een evenement dan wel op een evenementgroep). Je opent hiermee een detailvenster waarin je de status, het profiel, de datum, de locatie en de naam van een evenement of evenementgroep kan aanpassen. Evenementen die vergrendeld zijn kan je niet wijzigen.

Je kan via het detailvenster evenementgroepen verplaatsen naar een datum die ver in de toekomst ligt. Pas daarvoor in “Datum eerste evenement” de datum aan. De datums van de andere evenementen schuiven automatisch mee met het eerste evenement.

Tip

Je groep bevat bijvoorbeeld drie evenementen:

  • Duet op 3 april 2020
  • Trio op 10 april 2020
  • Quartet op 11 april 2020

Als je de groep verplaatst naar 4 september, dan zullen de evenementen de volgende datum hebben:

  • Duet op 4 september 2020
  • Trio op 11 september 2020
  • Quartet op 12 september 2020

Kortom, Yesplan zal bij het verplaatsen de periode tussen de evenementen bewaren: het Trio en het Quartet volgen het Duet op respectievelijk zeven en acht dagen.

Evenement of evenementgroep verwijderen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Verwijder”. Hiermee verwijder je alle geselecteerde evenementen en evenementgroepen definitief.

Let op

Bij het verwijderen van een evenementgroep verwijder je ook alle onderliggende evenementen en evenementgroepen.

Opmerking

Evenementen die vergrendeld zijn kan je niet verwijderen.

Enkel de evenementgroep verwijderen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Enkel groep verwijderen”. Je verwijdert hiermee alle geselecteerde groepen, zonder de onderliggende evenementen en evenementgroepen te verwijderen. Deze onderliggende elementen komen automatisch in de bovenliggende evenementgroep terecht indien deze bestaat. Indien er geen bovenliggende groep bestaat, dan worden de overblijvende elementen nieuwe bomen.

Productie instellen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Stel productie in”. Hiermee markeer je alle geselecteerde evenementen of evenementgroepen als een productie.

Opmerking

Er kan slechts één evenement of evenementgroep een productie zijn binnen één tak van de boom. In dergelijke gevallen zal de bovenste groep winnen.

Groeperen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Groepeer”. Hiermee breng je alle geselecteerde evenementen en evenementgroepen samen in een nieuwe evenementgroep. Indien alle geselecteerde evenementen deel uitmaken van eenzelfde evenementgroep, dan verschijnt deze nieuwe groep onder de bestaande groep. Indien de geselecteerde evenementen deel uitmaken van verschillende evenementgroepen, dan verschijnt de nieuwe groep in de bovenste gemeenschappelijke evenementgroep. Als er geen gemeenschappelijke evenementgroep is, dan wordt een nieuwe boom aangemaakt voor de nieuwe groep en de geselecteerde evenementen.

Bomen samenvatten§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Samenvatten”. Hiermee kan je een boom terug compacter maken. Geselecteerde evenementen, en het evenement waarop je de actie uitvoert, blijven zichtbaar.

Bomen verbergen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Verberg”. Hiermee verschijnt de boom van de geselecteerde evenementen niet langer in de boomweergave. Wil je de boom terug laten zien in de boomweergave, dan kan je gebruik maken van het zoekveld onderaan in het venster om het evenement (of evenementgroep) op te zoeken en toe te voegen aan het canvas.

Acties ongedaan maken§

Een actie ongedaan maken doe je door middel van de actie “Herstel”, via het contextmenu of via de knop linksonder in het venster van de boomweergave.

Let op

Nadat je de boomweergave gesloten hebt, is herstellen niet meer mogelijk.