Ga naar inhoud

Acties

Je kan evenementenstructuren manipuleren door evenementen of evenementgroepen te verslepen, of door gebruik te maken van de knoppen onderaan het venster, of door acties te selecteren uit het contextmenu (het menu dat geopend wordt door rechts te klikken). Je kan ook meerdere evenementen of evenementgroepen tegelijk selecteren om hierop in één keer acties uit te voeren.

Vergrendelde evenementen§

Evenementen kunnen vergrendeld zijn. Dit wordt aangeduid met een slotje. Evenementgroepen die een of meerdere evenementen bevatten die vergrendeld zijn, worden ook beschermd door een slotje. Als je het slotje op de evenementgroep open klikt, dan worden alle slotjes van al de onderliggende evenementen mee opengeklikt.

De datum, locatie en naam van vergrendelde evenementen kunnen niet zomaar aangepast worden en deze evenementen kunnen niet zomaar verwijderd worden. Gebruikers met de rechten om te ontgrendelen kunnen de naam, locatie of datum van deze evenementen aanpassen door het slotje open te klikken. Deze gebruikers kunnen de evenementen ook verwijderen áls ze daar bijkomend de rechten voor gekregen hebben.

De andere acties zijn echter wel mogelijk met vergrendelde evenementen in de boomweergave.

Evenementen en evenementgroepen verslepen§

Door evenementen en evenementgroepen te verslepen, kan je ze naar andere evenementgroepen verplaatsen. Dit kunnen evenementgroepen zijn die deel uitmaken van de eigen boom, of die deel uitmaken van een andere boom. Je kan van een evenement of evenementgroep ook een nieuwe boom maken. Dit doe je door ze te slepen naar het venster dat rechts verschijnt wanneer je begint met slepen.

Opmerking

Indien je een productie versleept naar een evenementgroep die zelf ook een productie is, dan zal de productie die je versleept verloren gaan. Er kan slechts één evenement of evenementgroep een productie zijn binnen één tak van de boom. In dergelijke gevallen zal de bovenste groep winnen.

Evenementen en evenementgroepen selecteren§

Evenementen of evenementgroepen selecteer je door erop te klikken. De selectie wordt in het blauw weergegeven.

Let op

Wanneer je een evenementgroep selecteert, dan zullen de onderliggende evenementen en evenementgroepen mee oplichten. Deze onderliggende elementen maken automatisch deel uit van de geselecteerde groep en zullen bij acties op de groep óók mee gemanipuleerd worden. Bij het verwijderen van een evenementgroep bijvoorbeeld, zullen alle onderliggende evenementen en evenementgroepen óók verwijderd worden. Bij het verslepen van een evenementgroep, zullen alle onderliggende evenementen en evenementgroepen óók mee verhuizen met de groep.

Een item toevoegen aan de selectie doe je door erop te klikken terwijl je de Ctrl-toets (op Windows) of Cmd-toets (op macOS) ingedrukt houdt. Een item terug verwijderen uit de selectie doe je op dezelfde manier, door nogmaals te klikken op het item terwijl je de Ctrl-toets (op Windows) of Cmd-toets (op macOS) ingedrukt houdt.

Indien je meerdere items selecteert (door middel van de Ctrl of Cmd-toets), dan worden de acties toegepast op elk van de geselecteerde items.

Bijvoorbeeld

  • Je hebt een evenementgroep met daarin drie evenementen op je canvas
  • Selecteer de evenementgroep
  • Voeg één van haar evenementen toe aan de selectie (door middel van de Ctrl of Cmd-toets)
  • Versleep de selectie naar het venster dat rechts verschijnt om een nieuwe boom te maken

Het resultaat zal zijn dat er een nieuwe boom gemaakt wordt voor elk van de geselecteerde items. Je eindigt dus met twee nieuwe bomen: eentje met de evenementgroep met daarin twee evenementen, en eentje met het derde evenement (zonder groep). Merk ook op dat tijdens het verslepen getoond wordt dat je 2 items aan het verslepen bent.

Nieuwe evenementen aanmaken§

Een nieuw evenement aanmaken doe je door middel van de actie “Nieuw evenement…”, via het contextmenu of via de knop linksonder in het venster van de boomweergave. Een invulformulier verschijnt waarvan alle velden verplicht in te vullen zijn. Het evenement wordt aangemaakt nadat je op “Voeg evenement toe” geklikt hebt.

Het nieuwe evenement wordt toegevoegd aan de evenementgroep waarop je het contextmenu opent. Indien je deze actie via de knop linksonder uitvoert, dan wordt het evenement toegevoegd aan de geselecteerde evenementgroep. Indien er niets geselecteerd is, dan wordt een alleenstaand evenement aangemaakt.

Nieuwe evenementgroepen aanmaken§

Een nieuwe evenementgroep aanmaken doe je door middel van de actie “Nieuwe groep”, via het contextmenu of via de knop linksonder in het venster van de boomweergave. Er wordt meteen een groep aangemaakt waarvan je naam meteen kunt aanpassen.

De nieuwe evenementgroep wordt toegevoegd aan de evenementgroep waarop je het contextmenu opent. Indien je deze actie via de knop linksonder uitvoert, dan wordt de evenementgroep toegevoegd aan de geselecteerde evenementgroep. Indien er niets geselecteerd is, dan wordt een alleenstaande evenementgroep aangemaakt.

Evenement of evenementgroep wijzigen§

Evenementen en evenementgroepen kan je hernoemen door te dubbelklikken op de naam.

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Evenement wijzigen…” of “Groep wijzigen…” (naargelang je het contextmenu opent op een evenement dan wel op een evenementgroep). Je opent hiermee een detailvenster waarin je de status, het profiel, de datum, de locatie en de naam van een evenement of evenementgroep kan aanpassen. Evenementen die vergrendeld zijn kunnen niet gewijzigd worden.

Je kan via het detailvenster evenementgroepen verplaatsen naar een datum die ver in de toekomst ligt. Pas daarvoor in “Datum eerste evenement” de datum aan. De datums van de andere evenementen schuiven automatisch mee met het eerste evenement.

Tip

Je groep bevat bijvoorbeeld drie evenementen:

  • Duet op 3 april 2020
  • Trio op 10 april 2020
  • Quartet op 11 april 2020

Als je de groep verplaatst naar 4 september, dan zullen de evenementen de volgende datum hebben:

  • Duet op 4 september 2020
  • Trio op 11 september 2020
  • Quartet op 12 september 2020

Kortom, Yesplan zal bij het verplaatsen de periode tussen de evenementen bewaren: het Trio en het Quartet volgen het Duet op respectievelijk zeven en acht dagen.

Evenement of evenementgroep verwijderen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Verwijder”. Alle geselecteerde evenementen en evenementgroepen worden hiermee definitief verwijderd.

Let op

Bij het verwijderen van een evenementgroep worden ook alle onderliggende evenementen en evenementgroepen verwijderd.

Opmerking

Evenementen die vergrendeld zijn kunnen niet verwijderd worden.

Enkel de evenementgroep verwijderen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Enkel groep verwijderen”. Alle geselecteerde groepen worden hiermee verwijderd, zonder de onderliggende evenementen en evenementgroepen te verwijderen. Deze onderliggende elementen worden automatisch binnen de bovenliggende evenementgroep geplaatst indien deze bestaat. Indien er geen bovenliggende groep bestaat, dan worden er nieuwe bomen gemaakt van de overblijvende elementen.

Productie instellen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Stel productie in”. Alle geselecteerde evenementen of evenementgroepen zullen hiermee als een productie gemarkeerd worden.

Opmerking

Er kan slechts één evenement of evenementgroep een productie zijn binnen één tak van de boom. In dergelijke gevallen zal de bovenste groep winnen.

Groeperen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Groepeer”. Alle geselecteerde evenementen worden hiermee gegroepeerd: ze worden samengebracht in een nieuwe evenementgroep. Indien alle geselecteerde evenementen deel uitmaken van eenzelfde evenementgroep, dan wordt deze nieuwe groep onder de bestaande aangemaakt. Indien de geselecteerde evenementen deel uitmaken van verschillende evenementgroepen, dan wordt de nieuwe groep aangemaakt in de bovenste gemeenschappelijke evenementgroep.

Bomen samenvatten§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Samenvatten”. Hiermee kan je een boom terug compacter maken. Geselecteerde evenementen, en het evenement waarop je de actie uitvoert, blijven zichtbaar.

Bomen verbergen§

Via het contextmenu kan je kiezen voor “Verberg”. Hiermee wordt de boom van de geselecteerde evenementen niet langer getoond in de boomweergave. Wil je de boom terug laten zien in de boomweergave, dan kan je gebruik maken van het zoekveld onderaan in het venster om het evenement (of evenementgroep) op te zoeken en toe te voegen aan het canvas.

Acties ongedaan maken§

Een actie ongedaan maken doe je door middel van de actie “Herstel”, via het contextmenu of via de knop linksonder in het venster van de boomweergave.

Let op

Nadat je de boomweergave gesloten hebt, is herstellen niet meer mogelijk.