Overzicht

Updates laten je toe om op de hoogte te blijven van veranderingen aan items, zoals evenementen, resources, contacten, taken en custom data. Je kan bijvoorbeeld beslissen om al de aanpassingen aan een evenement te volgen of om enkel een update te ontvangen als de status ervan verandert.

Een update bevat enkel waarden van systeemvelden en customdatavelden die je mag bekijken. Zie Zichtbaarheid van custom data en Uitdelen van rechten voor meer informatie.

Tip

Wil je op de hoogte blijven van aanpassingen in je Teamplanner rooster? Zie dan de meldingen in de Yesplan App voor meer informatie.