Ga naar inhoud

Gebruikersgroepen

Gebruikersgroepen dienen voor het uitdelen van rechten aan een groep van gebruikers. De verdeling in groepen gebeurt typisch op basis van een soortgelijke rol of functie die de gebruikers uitoefenen binnen de organisatie.

Je kan gebruikersgroepen beheren in “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Gebruikersgroepen”.

Yesplan laat toe om een hiërarchie van gebruikersgroepen te definiëren. Bovenaan de hiërarchie bevindt zich de globale gebruikersgroep die standaard “Yesplan” heet. Je kan deze gebruikersgroep niet verwijderen, maar wel hernoemen. Alle andere groepen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks een subgroep van deze globale gebruikersgroep.

Bijvoorbeeld, je wilt bepaalde rechten uitdelen aan alle techniekers, terwijl je ook nog specifieke rechten wil uitdelen aan de lichttechniekers en de geluidstechniekers. Dan kan je een gebruikersgroep ‘Techniekers’ aanmaken, met daaronder subgroepen voor ‘Lichttechniekers’ en ‘Geluidstechniekers’. Merk ook op dat een gebruiker die lid is van een gebruikersgroep, ook automatisch lid is van elke gebruikersgroep boven deze groep in de hiërarchie. Met andere woorden, elke lichttechnieker zal ook beschouwd worden als een technieker wat betreft de rechten. Ze zullen ook deel uitmaken van de globale groep “Yesplan”.

De leden van een gebruikersgroep§

Indien een gebruikersgroep leden bevat, staat er een driehoekje naast de naam van de gebruikersgroep. Als je op dit driehoekje klikt, verschijnen de leden van de groep. Door op de naam van een gebruiker te klikken ga je naar het overzicht van de rechten voor deze gebruiker.

Gebruikersgroepen toevoegen§

Je kan gebruikersgroepen op twee manieren toevoegen:

  1. Klik op de knop “Voeg een groep toe” (helemaal onderaan de lijst). De nieuwe groep zal een subgroep zijn van de globale groep (“Yesplan”).
  2. Beweeg de muisaanwijzer over een groep, en een aantal opties verschijnen vervolgens naast de naam van de groep. Klik op “Voeg groep toe” om een subgroep toe te voegen aan de groep in kwestie.

De naam van een gebruikersgroep wijzigen§

Je kan de naam van een gebruikersgroep wijzigen door erop te dubbelklikken. Je kan de globale gebruikersgroep ook hernoemen, bijvoorbeeld naar de naam van je eigen organisatie.

Gebruikersgroepen verwijderen§

Je kan gebruikersgroepen verwijderen via de acties die verschijnen als je de muisaanwijzer over de groep beweegt:

  • Verwijder: Deze optie zal de gebruikersgroep verwijderen. Eventuele subgroepen verdwijnen hierbij niet, maar maken hierna deel uit van de gebruikersgroep die boven de verwijderde groep lag.
  • Verwijder groep en subgroepen: Dit is enkel beschikbaar als er subgroepen zijn. Deze optie zal de geselecteerde groep samen met alle subgroepen verwijderen.

Indien de gebruikersgroep die je verwijdert nog gebruikers bevat, dan zal je een waarschuwing krijgen om het verwijderen van de groep te bevestigen.

Opmerking

Het verwijderen van de groep resulteert niet in het verwijderen van de gebruikers: deze gebruikers zullen eenvoudigweg geen deel meer uitmaken van de gebruikersgroep nadat deze verwijderd is en ze zullen ook niet verhuizen naar de bovenliggende groep.

Gebruikersgroepen herschikken§

Het is mogelijk om de hiërarchie van gebruikersgroepen te wijzigen door een groep te verslepen. Je kan een groep op een andere gebruikersgroep slepen, en hem ook tussen twee andere gebruikersgroepen plaatsen. Indien je een gebruikersgroep versleept die subgroepen bevat, dan zal je zowel de groep als de subgroepen verplaatsen. Indien je enkel de geselecteerde groep zónder de subgroepen wenst te verplaatsen, dan kan je dit doen door de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (macOS) ingedrukt te houden bij het slepen.