Ga naar inhoud

Gebruikersgroepen

Gebruikers kunnen ingedeeld worden in gebruikersgroepen. Gebruikersgroepen dienen voor het uitdelen van rechten aan een groep van gebruikers.

Gebruikers worden in gebruikersgroepen verdeeld om die vervolgens allen gelijke rechten te kunnen geven. De verdeling gebeurt typisch op basis van een soortgelijke rol of functie die de gebruikers uitoefenen binnen de organisatie.

Gebruikersgroepen worden beheerd in “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Gebruikersgroepen”.

Yesplan laat toe om een hiërarchie van gebruikersgroepen te definiëren. Bovenaan de hiërarchie bevindt zich de globale gebruikersgroep die standaard “Yesplan” heet. Deze gebruikersgroep kan niet verwijderd worden, maar wel hernoemd worden. Alle andere groepen die aangemaakt worden zijn rechtstreeks of onrechtstreeks een subgroep van deze globale gebruikersgroep.

Bijvoorbeeld, je wilt bepaalde rechten uitdelen aan alle techniekers, terwijl je ook nog specifieke rechten wil uitdelen aan de lichttechniekers en de geluidstechniekers. Dan kan je een gebruikersgroep ‘Techniekers’ aanmaken, met daaronder subgroepen voor ‘Lichttechniekers’ en ‘Geluidstechniekers’. Merk ook op dat een gebruiker die lid is van een gebruikersgroep, ook automatisch lid is van elke gebruikersgroep boven deze groep in de hiërarchie. Met andere woorden, elke lichttechnieker zal ook beschouwd worden als een technieker wat betreft de rechten. Ze zullen ook deel uitmaken van de globale groep “Yesplan”.

De leden van een gebruikersgroep§

Indien een gebruikersgroep leden bevat, staat er een driehoekje naast de naam van de gebruikersgroep. Door op dit driehoekje te klikken worden de leden van de groep getoond. Door op de naam van een gebruiker te klikken ga je naar het overzicht van de rechten voor deze gebruiker.

Gebruikersgroepen toevoegen§

Gebruikersgroepen kunnen op twee manieren worden toegevoegd. Je kan een groep toevoegen door middel van de knop “Voeg een groep toe” (helemaal onderaan de lijst). De nieuwe groep zal toegevoegd worden als subgroep van de globale groep (“Yesplan”).

Daarnaast is het ook mogelijk om een subgroep toe te voegen aan een specifieke gebruikersgroep. Dit doe je bij de groep waaraan je een subgroep wil toevoegen. De groep zal blauw oplichten als je de muisaanwijzer erover brengt, en een aantal opties verschijnen vervolgens naast de naam van de gebruikersgroep. Klik op “Voeg groep toe” om een nieuwe gebruikersgroep toe te voegen als subgroep van die groep.

De naam van een gebruikersgroep wijzigen§

De naam van een gebruikersgroep kan gewijzigd worden door erop te dubbelklikken. De globale gebruikersgroep kan ook hernoemd worden, bijvoorbeeld naar de naam van de eigen organisatie.

Gebruikersgroepen verwijderen§

Gebruikersgroepen kunnen verwijderd worden via de acties die verschijnen als je de muisaanwijzer over de groep beweegt.

  • Verwijder: deze optie zal de gebruikersgroep verwijderen. Eventuele subgroepen worden hierbij niet verwijderd, maar worden hierna onderdeel van de gebruikersgroep die boven de verwijderde groep lag.
  • Verwijder groep en subgroepen (enkel beschikbaar indien er subgroepen zijn): deze optie zal de geselecteerde groep samen met alle subgroepen verwijderen.

Indien de gebruikersgroep die verwijderd wordt nog gebruikers bevat, dan zal je een waarschuwing krijgen om het verwijderen van de groep te bevestigen.

Opmerking

Het verwijderen van de groep resulteert niet in het verwijderen van de gebruikers: deze gebruikers zullen eenvoudigweg geen deel meer uitmaken van de gebruikersgroep nadat deze verwijderd werd en ze zullen ook niet verhuizen naar de bovenliggende groep.

Gebruikersgroepen herschikken§

Het is mogelijk om de hiërarchie van gebruikersgroepen te wijzigen door een groep te verslepen. Een groep kan op een andere gebruikersgroep gesleept worden, en kan ook tussen twee andere gebruikersgroepen geplaatst worden. Indien je een gebruikersgroep versleept die subgroepen bevat, dan zullen zowel de groep als de subgroepen verplaatst worden. Indien je enkel de geselecteerde groep zónder de subgroepen wenst te verplaatsen, dan kan je dit doen door de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (macOS) ingedrukt te houden bij het slepen.