Overzicht

Je kan de gebruikers en gebruikersgroepen in Yesplan beheren in “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Gebruikers”. Je vindt er een lijst van de gebruikers van Yesplan, in alfabetische volgorde.

Tip

Zoek je een overzicht van de huidige gebruikers dat je kan afdrukken? Dat kan via een dataview:

  • Maak een nieuwe dataview voor resources.
  • Voeg een kolom toe voor het veld “Gekoppelde gebruiker”.
  • Maak een filter voor het veld “Gekoppelde gebruiker”, met als vergelijking “heeft een waarde”.

Je krijgt als resultaat een overzicht van alle gebruikers dat je vervolgens kan exporteren naar Excel. Zie de pagina over dataviews voor meer informatie.

Opmerking

Elke Yesplan installatie bevat een Yesplan Support gebruiker. Deze gebruiker heeft beheerdersprivileges en kan je niet verwijderen.

De Yesplan Support gebruiker wordt enkel gebruikt om ondersteuning te bieden of om te helpen bij problemen. De toegang tot je installatie met deze gebruiker verloopt onder strikte voorwaarden.

De Yesplan Support gebruiker verschijnt niet in de tabel met gebruikers maar wel bij de instellingen van de rechten. De acties van de Yesplan Support gebruiker verschijnen – net als bij alle andere gebruikers – in de historiek, het logbestand en het audit overzicht.