Overzicht

Je kan de gebruikers en gebruikersgroepen in Yesplan beheren in “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Gebruikers”. Je vindt er een lijst van de gebruikers van Yesplan, in alfabetische volgorde.

Tip

Zoek je een overzicht van de huidige gebruikers dat je kan afdrukken? Dat kan via een dataview:

  • Maak een nieuwe dataview voor resources.
  • Voeg een kolom toe voor het veld “Gekoppelde gebruiker”.
  • Maak een filter voor het veld “Gekoppelde gebruiker”, met als vergelijking “heeft een waarde”.

Je krijgt als resultaat een overzicht van alle gebruikers dat je vervolgens kan exporteren naar Excel. Zie de pagina over dataviews voor meer informatie.