Ga naar inhoud

Tijden invoeren

Yesplan laat je toe om tijden in te voeren op een eenvoudige manier. Deze pagina geeft een overzicht van de mogelijkheden.

Tijden invoeren§

Je kan in de systeeminstellingen bepalen welke tijdnotatie je installatie van Yesplan gebruikt: 24-uursnotatie of 12-uursnotatie.

24-uursnotatie§

In Yesplan verschijnen tijden in de 24-uursnotatie in het formaat uu:mm:

 • ‘08:30’ voor half negen ‘s ochtends.
 • ‘22:00’ voor tien uur ‘s avonds.
 • ‘00:00’ voor middernacht.
 • ‘12:00’ voor de middag.

Een veld verschijnt met de tekst uu:mm als het de tijd in de 24-uursnotatie verwacht als invoer:

Yesplan past onderstaande regels toe voor het invullen van de tijd:

 • Als je enkel een cijfer invult, dan interpreteert Yesplan dit als het uur: 9 is hetzelfde als 09:00.
 • Je mag het uur ook invullen met een voorloopnul: 09 is gelijk aan 09:00.
 • Je kan 24:00 invullen als het uur voor middernacht, en Yesplan zal het omzetten naar 00:00.
 • Als je ook de minuten invult, dan mag je de dubbelepunt weglaten: 900 is hetzelfde als 09:00, en 0120 of 120 zijn gelijk aan 01:20.

Opmerking

 • Yesplan laat niet toe dat je uren invult boven de 24. 25:00 zal leiden tot een fout en zal niet omgezet worden naar 01:00.
 • Yesplan zet enkel 24:00 om naar 00:00. Als je bijvoorbeeld 24:15 invult, zie je een waarschuwing voor een fout in het veld.

12-uursnotatie§

In Yesplan verschijnen tijden in de 12-uursnotatie in het formaat u:mm a:

 • ‘8:30 AM’ voor half negen ‘s ochtends.
 • ‘10:00 PM’ voor tien uur ‘s avonds.
 • ‘12:00 AM’ voor middernacht.
 • ‘12:00 PM’ voor de middag.

Een veld verschijnt met de tekst u:mm a als het de tijd in de 12-uursnotatie verwacht als invoer:

Yesplan past onderstaande regels toe voor het invullen van de tijd:

 • Aanduiding van het tijdvak via “AM” of “PM”:
  • De spatie tussen de tijd en het tijdvak is optioneel: 8:30AM is hetzelfde als 8:30 AM.
  • Je kan het tijdvak invoeren in kleine letters: am of pm.
  • Je kan enkel de eerste letter invoeren: a en A voor “AM”, p of P voor “PM”.
  • Als je geen tijdvak invult, dan is “AM” de standaard: 8:30 is hetzelfde als 8:30 AM.
 • Invullen van de tijd:
  • Als je enkel een cijfer invult, dan interpreteert Yesplan dit als het uur: 9 AM is hetzelfde als 9:00 AM.
  • Als je ook de minuten invult, dat mag je de dubbelepunt weglaten: 900 AM is hetzelfde als 9:00 AM, en 120 PM is gelijk aan 1:20 PM.

Opmerking

 • Je kan geen uren invullen boven de twaalf. Een tijd in 24-uursnotatie wordt dus niet omgezet naar 12-uursnotatie. Als je bijvoorbeeld 13 invoert, dan zal Yesplan waarschuwen voor een fout, en wordt de tijd niet omgezet naar ‘1:00 PM’.
 • Je mag geen uur invullen dat begint met een nul: Yesplan zal bij het invoeren van 09:00 AM, 09 en 09:00 waarschuwen voor een fout.
 • Je kan niet 0:00 invullen voor middernacht, gebruik daarvoor 12:00 AM.

Relatieve tijden invoeren§

Een relatieve tijd in een tijdschema is gedefinieerd in relatie tot een ander tijdstip. Zo kan je bepalen dat de deuren van de zaal 30 minuten voor de start van de voorstelling openen. In Yesplan verschijnen relatieve tijden in het formaat +u:mm of +m':

 • ‘+1:30’ of ‘+90′’ voor ‘anderhalf uur later’: de voorstelling eindigt bijvoorbeeld anderhalf uur na de start.
 • ‘–0:30’ of ‘–30′’ voor ‘een half uur vroeger’: de deuren openen een half uur vroeger dan bijvoorbeeld de start van de voorstelling.

Een veld dat een relatieve tijd als invoer verwacht, verschijnt met de tekst +u:mm:

Yesplan past onderstaande regels toe voor het invullen van een relatieve tijd:

 • Notatie met het uur en de minuten (+u:mm):
  • Als je geen plusteken of minteken invult, dan voegt Yesplan automatisch een plusteken toe: 1:30 is hetzelfde als +1:30.
  • Als je een getal van één of twee cijfers invult, dan interpreteert Yesplan die als uren: 1 wordt 1:00 en 14 wordt 14:00.
  • Als je ook minuten invult, dan mag je de dubbelepunt weglaten: -130 is hetzelfde als -1:30, +1410 is gelijk aan +14:10, en +030 komt overeen met +0:30.
  • Je mag een voorloopnul invullen, maar Yesplan verwijdert die: +01:30 wordt +1:30.
 • Notatie met enkel de minuten (+m'):
  • Als je geen plusteken of minteken invult, dan voegt Yesplan automatisch een plusteken toe: 90' is hetzelfde als +90′.
  • Je mag een voorloopnul invullen, maar Yesplan verwijdert die: +05' wordt +5′.

Duur invoeren§

Op enkele plaatsen in Yesplan kan je ook de duur invullen, bijvoorbeeld voor de voorbereidingsduur en de afwerkingsduur van een resource, en in de contracten van de Teamplanner. In Yesplan verschijnt de duur in het formaat u:mm of m':

 • ‘0:30’ of ‘30′’ voor een duur van een half uur.
 • ‘10:00’ of ‘600′’ voor een duur van tien uur.

Een veld dat een duur als invoer verwacht, verschijnt met de tekst u:mm:

Yesplan past onderstaande regels toe voor het invullen van de duur:

 • Notatie met het uur en de minuten (u:mm):
  • Als je een getal van één of twee cijfers invult, dan interpreteert Yesplan die als uren: 1 wordt 1:00 en 14 wordt 14:00.
  • Je mag een voorloopnul invullen, maar Yesplan verwijdert die: 01:00 wordt 1:00.
  • Als je ook minuten invult, dan mag je de dubbelepunt weglaten: 130 is hetzelfde als 1:30, 1410 is gelijk aan 14:10 en 030 komt overeen met 0:30.
 • Notatie met enkel de minuten (m'):
  • Je mag een voorloopnul invullen, maar Yesplan verwijdert die: 05' wordt 5′.

Let op

In “Systeeminstellingen” > “Teamplanner” > “Contracten” gedragen drie velden zich anders:

 • De velden “Gemiddeld aantal uren per maand”, “Gemiddeld aantal uren per jaar” en “Vakantie (in uren)” zullen een getal van drie of vier cijfers niet omzetten naar een duur met uren en minuten. In die velden wordt 100 dus 100:00 en 7400 wordt 7400:00.
 • In deze velden wordt immers vaak een lange duur ingevuld, en is de automatische omzetting naar uren en minuten niet nodig.