Systeemvoorkeuren

Onder het tabblad “Systeemvoorkeuren” vind je een aantal opties om het werken met Yesplan naar voorkeur in te stellen:

 • Systeemtaal: de taal waarin Yesplan getoond wordt.

 • Valutateken: het valutateken dat in Yesplan getoond wordt.

 • E-mailadres voor meldingen: het e-mailadres waarnaar er een mail zal gestuurd worden (met de meest recente informatie omtrent het geselecteerde evenement) indien je op de knop “Mail een update” klikt in het infovenster van het evenement. Indien er hier niets ingevuld is zal op de knop drukken geen effect hebben.

 • Daglijn: In Yesplan is het mogelijk om een dag niet om middernacht te laten starten, maar op een uur naar keuze. Standaard staat deze waarde ingesteld op 7 uur ’s morgens (07:00).

  Let wel, het wijzigen van deze instelling kán tijdens het configureren van Yesplan. Echter, vermits het wijzigen van de daglijn een grote impact heeft (bijvoorbeeld op de kostberekeningen en de conflicten), zal deze instelling daarom niet langer aangepast kunnen worden eens je met de organisatie aan de slag gaat met Yesplan. Om accidentele aanpassingen te vermijden kan deze waarde bovendien niet door een beheerder gewijzigd worden. Neem hiervoor contact op met de Yesplan Customer Success Manager of support.

 • Limiet herhalingen: specificeert het maximum aantal herhalingen van een evenement, dienst, onbeschikbaarheid, enz. bij het instellen van de herhaling. Standaard staat deze waarde op 100; deze waarde moet tussen 1 en 365 liggen.

 • Vroegste jaar dat getoond wordt in de datumkiezer: Het vroegst mogelijke jaar waarnaar er kan genavigeerd worden via de datumkiezer in de kalender. Standaard staat deze instelling op ‘2005’.

 • Evenementen zijn standaard een productie: Indien deze instelling op true gezet wordt, dan zullen alle evenementen die nieuw aangemaakt worden ook automatisch een productie zijn. Standaard staat deze parameter op false. Zie de definitie van “productie” en Productie instellen voor meer informatie.

 • Infovenster van het evenement opent steeds met focus op

 • Sorteervolgorde van evenement met het statustype ‘optie’: Evenementen die een status hebben van het type ‘optie’ worden genummerd en gesorteerd getoond in de kalender. Deze volgorde wordt getoond zodat je later nog weet welke optie eerst in de kalender kwam. Indien deze instelling op “Op tijd van aanmaken evenement” staat, dan zal gesorteerd worden op het moment waarop het evenement voor de eerste keer in de kalender verscheen. Indien deze instelling op “Op tijd van boeken locatie” staat, dan zal gesorteerd worden op het moment waarop het evenement in de locatie geboekt werd.

  Bijvoorbeeld:

  • Optie A werd eergisteren geboekt in de Grote Zaal.
  • Optie B werd gisteren geboekt in de Kleine Zaal.
  • Optie A wordt vandaag verplaatst van de Grote Zaal naar de Kleine Zaal.

  Bij sorteervolgorde “Op tijd van aanmaken evenement” zal optie A vóór optie B komen in de Kleine Zaal; deze werd immers eerder aangemaakt dan optie B. Bij sorteervolgorde “Op tijd van boeken locatie” zal optie A ná optie B komen in de Kleine Zaal; deze werd immers later dan optie B in de zaal geboekt.

  Merk op dat ‘opties’ dus niet gesorteerd worden volgens het aanvangsuur van de voorstelling. Ze worden bovendien getoond in een aparte sectie onder de ‘bevestigde’ evenementen op die dag.

 • Standaard tarief-eenheid voor nieuwe prijsdefinities: de standaard eenheid die gekozen zal worden bij het aanmaken van een nieuwe prijsdefinitie en bij het boeken van een ad hoc resource. Deze waarde heeft als opties ‘vast’, ‘per uur’, ‘per dag’, ‘per week’ en ‘per maand’.

 • Standaard btw-tarief voor resources: het standaard btw-tarief dat ingesteld wordt bij het aanmaken van prijsdefinities voor resources. (Het btw-tarief kan uiteraard ook gewijzigd worden bij de resource, bij het definiëren van de prijzen.) Deze instelling staat standaard op 21% (21.0) en kan elke waarde tussen 0% en 100% bevatten.

 • Instelling filter zoekvenster: bepaalt óf en hoe de filter getoond zal worden in het algemene zoekvenster (waar je door alle Yesplan elementen heen kunt zoeken).

  • Uitschakelen: de filterknoppen zullen niet actief zijn; de gebruiker zal steeds alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard alles tonen: de filterknoppen zullen actief zijn in het algemene zoekvenster en de initiële waarde van de filter staat op “Van alle groepen”; de gebruiker zal initieel dus alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard enkel de items tonen waarvan iemand van de hoofdgebruikersgroep de eigenaar is: de filterknoppen zullen actief zijn in het algemene zoekvenster en de initiële waarde van de filter staat op “Enkel van mijn groep”; de gebruiker zal initieel dus enkel díé elementen te zien krijgen waarvan de eigenaar lid is van diens hoofdgebruikersgroep.

  Indien de filter actief is, dan bepaal je met deze instelling de initiële waarde van de filter, voor de eerste keer dat de gebruiker deze filter te zien krijgt. Een gebruiker kan de filter echter steeds zelf instellen zoals gewenst. De instelling wordt onthouden per gebruiker. De laatst gebruikte instelling blijft gelden als de gebruiker een volgende keer aanmeldt.

 • Instelling filter evenementen: bepaalt óf en hoe de filter getoond zal worden in het zoekvenster voor evenementen.

  • Uitschakelen: de filterknoppen zullen niet actief zijn; de gebruiker zal steeds alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard alles tonen: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor evenementen en de initiële waarde van de filter staat op “Van alle groepen”; de gebruiker zal initieel dus alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard enkel de items tonen waarvan iemand van de hoofdgebruikersgroep de eigenaar is: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor evenementen en de initiële waarde van de filter staat op “Enkel van mijn groep”; de gebruiker zal initieel dus enkel díé elementen te zien krijgen waarvan de eigenaar lid is van diens hoofdgebruikersgroep.

  Indien de filter actief is, dan bepaal je met deze instelling de initiële waarde van de filter, voor de eerste keer dat de gebruiker deze filter te zien krijgt. Een gebruiker kan de filter echter steeds zelf instellen zoals gewenst. De instelling wordt onthouden per gebruiker. De laatst gebruikte instelling blijft gelden als de gebruiker een volgende keer aanmeldt.

 • Instelling filter resources: bepaalt óf en hoe de filter getoond zal worden in het zoekvenster voor resources en in het zoekveld om resources toe te voegen (aan evenementen of als custom data).

  • Uitschakelen: de filterknoppen zullen niet actief zijn; de gebruiker zal steeds alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard alles tonen: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor resources en in het zoekveld om resources toe te voegen, en de initiële waarde van de filter staat op “Van alle groepen”; de gebruiker zal initieel dus alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard enkel de items tonen waarvan iemand van de hoofdgebruikersgroep de eigenaar is: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor resources en in het zoekveld om resources toe te voegen, en de initiële waarde van de filter staat op “Enkel van mijn groep”; de gebruiker zal initieel dus enkel díé elementen te zien krijgen waarvan de eigenaar lid is van diens hoofdgebruikersgroep.

  Indien de filter actief is, dan bepaal je met deze instelling de initiële waarde van de filter, voor de eerste keer dat de gebruiker deze filter te zien krijgt. Een gebruiker kan de filter echter steeds zelf instellen zoals gewenst. De instelling wordt onthouden per gebruiker. De laatst gebruikte instelling blijft gelden als de gebruiker een volgende keer aanmeldt.

 • Instelling van de filter voor contacten: bepaalt óf en hoe de filter getoond zal worden in het zoekvenster voor contacten en in het zoekveld om contacten toe te voegen (aan evenementen, resources of als custom data).

  • Uitschakelen: de filterknoppen zullen niet actief zijn; de gebruiker zal steeds alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard alles tonen: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor contacten en in het zoekveld om contacten toe te voegen, en de initiële waarde van de filter staat op “Van alle groepen”; de gebruiker zal initieel dus alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard enkel de items tonen waarvan iemand van de hoofdgebruikersgroep de eigenaar is: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor contacten en in het zoekveld om contacten toe te voegen, en de initiële waarde van de filter staat op “Enkel van mijn groep”; de gebruiker zal initieel dus enkel díé elementen te zien krijgen waarvan de eigenaar lid is van diens hoofdgebruikersgroep.

  Indien de filter actief is, dan bepaal je met deze instelling de initiële waarde van de filter, voor de eerste keer dat de gebruiker deze filter te zien krijgt. Een gebruiker kan de filter echter steeds zelf instellen zoals gewenst. De instelling wordt onthouden per gebruiker. De laatst gebruikte instelling blijft gelden als de gebruiker een volgende keer aanmeldt.

 • Instelling filter taken: bepaalt óf en hoe de filter getoond zal worden in het zoekvenster voor taken.

  • Uitschakelen: de filterknoppen zullen niet actief zijn; de gebruiker zal steeds alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard alles tonen: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor taken en de initiële waarde van de filter staat op “Van alle groepen”; de gebruiker zal initieel dus alle resultaten zien waarvoor die de rechten heeft om ze te bekijken.
  • Activeren, en per standaard enkel de items tonen waarvan iemand van de hoofdgebruikersgroep de eigenaar is: de filterknoppen zullen actief zijn in het zoekvenster voor taken en de initiële waarde van de filter staat op “Enkel van mijn groep”; de gebruiker zal initieel dus enkel díé elementen te zien krijgen waarvan de eigenaar lid is van diens hoofdgebruikersgroep.

  Indien de filter actief is, dan bepaal je met deze instelling de initiële waarde van de filter, voor de eerste keer dat de gebruiker deze filter te zien krijgt. Een gebruiker kan de filter echter steeds zelf instellen zoals gewenst. De instelling wordt onthouden per gebruiker. De laatst gebruikte instelling blijft gelden als de gebruiker een volgende keer aanmeldt.

 • Toestaan dat de gegevens om aan te melden onthouden worden voor gebruikers: bepaalt of gebruikers gebruik kunnen maken van ‘Mijn gegevens onthouden’ bij het aanmelden, of niet.

 • Toon de afkorting van de locatie in de boomweergave: bepaalt of de afkorting van de locatie getoond wordt in de boomweergave, of niet.

  Als het veld “Afkorting” ingevuld is in het infovenster van de locatie, dan zal deze afkorting verschijnen in de boomweergave – vóór de naam van het evenement – tenzij deze voorkeur uitgezet wordt.

 • Gebruikers die datumdecoraties kunnen aanpassen: bepaalt welke gebruikers datumdecoraties kunnen aanpassen in de kalender; enkel beheerders of alle gebruikers.

 • Scheidingsteken gebruikt bij het exporteren van CSV-bestanden: bepaalt welk scheidingsteken gebruikt wordt bij het exporteren van CSV-bestanden; een komma of kommapunt.

 • Gebruik het verouderde customdataveld tp_comment voor resourceboekingen: in versie 26 van Yesplan is het commentaarveld voor resourceboekingen (tp_comment) niet langer een customdataveld maar een systeemveld. Daardoor kan je het niet meer toevoegen aan tabbladen naar keuze in infovensters. Als je “Ja” selecteert voor deze instelling, zal het veld zich toch nog gedragen als een customdataveld en kan je het opnieuw toevoegen aan eender welk tabblad.

Let op

Indien wijzigingen gemaakt worden in dit scherm, is het noodzakelijk om op de knop “Bewaar” te klikken (onderaan de lijst) om de aanpassingen op te slaan.