Ga naar inhoud

Yesplan 27, jul 2020

Goed om te weten§

Enkele aanpassingen kunnen ervoor zorgen dat Yesplan zich anders gedraagt dan voordien:

 • In dataviews is de filter voor customdatavelden van het type “Checkboxen” aangepast. We raden aan om bestaande dataviews met deze filter na de update te controleren en indien nodig aan te passen. Zie de release notes over dataviews voor meer informatie over de nieuwe filter.
 • Vanaf nu moet in de zoektaal het keyword van alle customdatavelden overeenkomen met hun keyword in de systeeminstellingen. Voordien kon je kiezen tussen het zelfgekozen keyword en het keyword dat Yesplan automatisch toekent. Bij bestaande bewaarde zoekopdrachten die fout gaan, kijk je best even na of het gebruikte keyword overeenkomt met wat je in de systeeminstellingen ziet staan.

Algemeen§

 • Je kan nu in de gebruikersvoorkeuren aangeven welk tabblad standaard verschijnt als je het infovenster voor evenementen opent.
 • Het zoekvenster voor evenementen is vernieuwd:
  • Het opvragen van evenementen werkt sneller.
  • Je kan doorklikken naar het infovenster van het evenement of naar zijn positie in de evenementenkalender.
  • Het zoekvenster toont de positie van het evenement of de groep in de evenementenstructuur.
  • Je kan de lijst exporteren naar Excel.
  • Zie Zoekvenster voor evenementen voor een volledig overzicht van de mogelijkheden.
 • Yesplan verplicht je voortaan om een sterk wachtwoord te kiezen. Als je toch een zwak wachtwoord invult, krijg je tips om de sterkte ervan te verhogen. Zie Gebruikersgegevens voor meer informatie.
 • In het tabblad “Rechten” van het infovenster voor evenementen verschijnen nu bovenaan de rechten die op dat moment het meest van toepassing zijn (bijv. voor een specifieke status). Als deze rechten niet afwijken van de standaardrechten voor dat evenement, verschijnen deze laatste. Je kan steeds de rechten voor een bepaalde status toevoegen via een keuzelijst. Zie Rechten voor meer informatie.
 • In de infovensters verschijnen velden die je enkel kan lezen en niet kan aanpassen vanaf nu als tekst om de leesbaarheid te verhogen.
 • In het infovenster van een evenement zal het tabblad “Historiek” een update niet langer weergeven als:

  • Het evenement minstens twee jaar geleden plaatsvond.
  • Én de actie meer dan twee jaar geleden uitgevoerd is.

  Je kan de volledige lijst met alle updates wel steeds per jaar downloaden in “Systeeminstellingen” > “Audit” > “Updates”.

Teamplanner§

 • Je kan vanaf nu de roosterpublicatie instellen per team. Zie Roosterplanners toewijzen voor meer informatie.
 • In de gebruikersinstellingen van Yesplan kan je aangeven of je e-mails wenst te ontvangen voor veranderingen in je rooster. Voordien was dit enkel mogelijk in de Yesplan app.

Customdatavelden§

 • Eens een numeriek invulveld aangemaakt is, kan je aangeven of het al dan niet moet verschijnen als een percentage: gebruik hiervoor de checkbox “Toon als percentage” in de kolom “Waarden”.
 • Als je een voorgedefinieerde waarde van een customdataveld van het type “Checkboxen” of “Keuzelijst” verwijdert in de systeeminstellingen, zal deze waarde in Yesplan verschijnen met een verbodsteken als die reeds geselecteerd was (bijvoorbeeld op een evenement). Op die manier geeft Yesplan aan dat deze waarde weliswaar geselecteerd is, maar geen deel meer uitmaakt van de huidige waardes van het veld in de systeeminstellingen. Zie Aanpassen van checkboxen en keuzelijsten voor meer informatie.
 • Je kan nu een type toewijzen aan customdatavelden voor integratiegegevens: “Tekst (één regel)”, “Tekst (meerdere regels)”, “Getal”, “Datum”, “Tijd”, “Datum-tijd”, “Één optie”, “Meerdere opties”. Deze velden zijn in Yesplan niet wijzigbaar door gebruikers. Zie Types van customdatavelden voor meer informatie.
 • Customdatavelden voor integratiegegevens kunnen voortaan gebruikt worden door webhooks. Hierbij kan je gebruik maken van alle nieuwe gegevenstypes.
 • Je kan in een infovenster het keyword van customdatavelden makkelijk achterhalen door de toetsen Ctrl+Alt (Windows) of Ctrl+Option (macOS) in te drukken: het label van het veld verandert dan in het keyword. Als je het keyword wilt kopiëren, klik het label dan aan terwijl je diezelfde toetsen ingedrukt houdt.

Zoektaal§

 • De zoektaal bevat vanaf nu de scope event_or_group: de zoekopdracht event_or_group:name:Othello toont dan al de evenementen én groepen die de naam ‘Othello’ hebben.
 • De zoektaal bevat een nieuw keyword dateafter voor de scope event, group, event_or_group en production, waarmee je kan zoeken naar evenementen die op of na een bepaalde datum plaatsvinden.

Systeeminstellingen§

 • De naamgeving en concepten zijn aangepast voor suggestielijsten van evenementlabels, contactlabels, namen van prijsdefinities en beschrijvingen van tijdstippen. Als gebruikers zelf beschrijvingen van tijdstippen invullen, kan je Yesplan zo instellen dat die niet meer automatisch terechtkomen in de lijst met zichtbare suggesties. Zie Labels en beschrijvingen voor meer informatie.
 • Je kan via “Systeeminstellingen” > “Audit” > “Updates” nu per jaar een logbestand downloaden met daarin alle updates aan elementen in Yesplan. Zie Audit updates voor meer informatie.
 • “Systeeminstellingen” > “Audit” biedt geen statistieken voor taken en prijzen meer aan.

Dataviews§

 • In dataviews gedragen customdatavelden van het type “Checkboxen” zich anders dan voordien:
  • Als je de vergelijkingen “bevat” of “bevat niet” kiest in de filter kan je via een keuzelijst de waarde selecteren waarop je wenst te filteren. Je zoekt dus altijd op de volledige waarde en niet meer op een deel ervan.
  • In de filter kan je de vergelijking “is leeg” gebruiken voor checkboxes waarvan geen enkele waarde geselecteerd is.
  • De verschillende waarden kunnen afzonderlijk verschijnen als een kolom in de dataview. Je kan vervolgens op deze waarden filteren via de vergelijkingen “is geselecteerd” of “is niet geselecteerd”.
 • De dataview voor resourceboekingen bevat nu ook de volgende velden:
  • “Prijzen” > “Aan te rekenen?”
  • “Prijzen” > “Aan te rekenen aan”
  • “Prijzen” > “Aan te rekenen eenheden”
  • “Prijzen” > “Werkelijk aan te rekenen eenheden”
  • “Prijzen” > “Geplande aan te rekenen eenheden”
  • Alle velden gerelateerd aan de “Toegepaste prijsdefinitie”
 • In dataviews voor evenementen en evenementgroepen kan je voortaan onder “Prijzen per resourcegroep” gedetailleerde velden opvragen per resourcegroep.
 • De lijst van aangemaakte dataviews toont voortaan ook de scope (“Evenementen”, “Resources”, “Resourceboekingen” enz.) naast de titel van de dataview.
 • In dataviews voor evenementen werkt het sorteren van evenementlabels nu correct.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe dataview sla je die niet meer automatisch op. Je moet dus expliciet klikken op “Wijzigingen opslaan” om nieuwe dataviews te bewaren.

Dataviews API§

 • Als je via de dataviews API de attributen VAT Rate, margin en actualMargin opvraagt, dan zijn de waardes nu getallen in plaats van strings. In plaats van de string ‘-20%’ bezorgt de API je nu dus het getal ‘-20’. Voor de attributen discountPercentage en actualDiscountPercentage bezorgt de API wel nog steeds een string.
 • Als voor een dataview standaard parameters gedefinieerd zijn, moet je geen parameter meer meesturen in een call naar de API.

Ticketingintegraties§

 • De documentatie voor Ticketmatic 2 is verwijderd uit de handleiding aangezien onze klanten overgeschakeld zijn naar Ticketmatic 3.