Ga naar inhoud

Yesplan 26, okt 2019

Goed om te weten§

De volgende aanpassingen hebben invloed op de manier waarop je Yesplan gebruikt:

 • In “Gebruikersinstellingen” is “Meldingen” veranderd in “Updates”.

Let op

Als je de meldingen ontvangt via e-mail, moet je de filterregels in je e-maildienst of e-mailprogramma aanpassen. Ze moeten niet meer filteren op het woord “Notification” in het onderwerp van e-mails, maar op het woord “updates”.

 • Het commentaarveld van een resourceboeking (“tp_comment”) in de Teamplanner is voortaan een systeemveld in plaats van een customdataveld. Dit heeft enkele gevolgen:
  • Het veld is voortaan zichtbaar op het tabblad “Info” van het infovenster voor de boeking.
  • Je kan het opvragen als systeemveld in de REST API.
  • Als het commentaarveld ingevuld is, toont de Yesplan App het in de roosters.
  • In de zoektaal kan je het veld gebruiken bij het zoeken naar resourceboekingen via het attribuut comment.

Let op

Je kan het commentaarveld niet langer toevoegen aan tabbladen naar keuze in infovensters. Als dit een probleem vormt voor je huidige werkwijze in Yesplan, kan je in “Systeeminstellingen” > “Systeemvoorkeuren” de optie “Gebruik het verouderde customdataveld tp_comment voor resourceboekingen” inschakelen. Het commentaarveld zal zich dan opnieuw gedragen als een customdataveld, waardoor je het kan toevoegen aan tabbladen.

Roosters publiceren§

Voortaan kan je in de Teamplanner een kladversie maken van roosters. Eens ze afgewerkt zijn, kan je de roosters publiceren voor je medewerkers:

 • Als je roosters publiceert, maak je een bepaalde periode van de werkplanning zichtbaar voor je medewerkers. Je kan de publicatie inplannen zodat de roosters op een specifieke dag zichtbaar worden. Op zondagavond publiceert Yesplan automatisch het rooster voor de komende zeven dagen als het nog niet eerder gepubliceerd zou zijn.
 • De roosterplanners beslissen in de Teamplanner of en wanneer een rooster gepubliceerd wordt. De roosterplanner kan gepubliceerde roosters ook herroepen.
 • De roosters verschijnen in de iCalendar feed en de nieuwe Yesplan App, die zichtbaar is als je organisatie de Teamplanner module heeft. Je medewerkers kunnen in de Yesplan App kiezen om (e-mail)meldingen te ontvangen over de publicatie van hun rooster en over aanpassingen aan gepubliceerde roosters.
 • Je kan het icoon voor de Teamplanner in het navigatiemenu van Yesplan onzichtbaar maken voor medewerkers. Op die manier kan je enkel de roosterplanners toegang geven tot de Teamplanner.
 • De Teamplanner laat nu toe om de tellers te tonen inclusief of exclusief ongepubliceerde roosters.

Let op

 • Je moet de werkelijke tijden die medewerkers presteren voorlopig nog altijd invoeren in de Teamplanner.
 • Als een human resource geen gebruiker van Yesplan is, kan je toch hun rooster publiceren. Ze zullen echter geen toegang hebben tot de Yesplan App maar zijn rooster wel kunnen raadplegen via de iCalendar feed.

De Yesplan App§

De Yesplan App is toegankelijk voor gebruikers van Yesplan via browsers op smartphones, tablets en laptops/desktops computers. De App is momenteel enkel beschikbaar als je organisatie de Teamplanner gebruikt en laat je medewerkers toe om hun roosters te raadplegen. Je kan de Yesplan App bereiken:

 • via het navigatiemenu in Yesplan (“Gebruiker” > “Yesplan App”)
 • via de inlogpagina (kies voor “Ga naar App”)
 • via een specifieke URL

In de Yesplan App kan je er ook voor kiezen om meldingen te ontvangen als een rooster gepubliceerd of herroepen wordt. De medewerker zal meldingen ontvangen over gepubliceerde roosters bij onderstaande aanpassingen:

 • Boekingen, diensten, pauzes en onbeschikbaarheden worden toegevoegd of verwijderd.
 • Boekingen en onbeschikbaarheden veranderen (datum, tijdstip of naam).
 • De locatie van een evenement verandert.
 • De rol op een boeking verandert.
 • De reden voor een onbeschikbaarheid verandert.

Als je als gebruiker in Yesplan een e-mailadres hebt, kan je deze meldingen ook ontvangen via e-mail.

Tip

Lees meer over de Yesplan App.

Dataviews§

 • Je kan nu dataviews maken met conflicten in de toekomst en met resourceboekingen.
 • Het keuzemenu voor het creëren van een dataview is voortaan alfabetisch gesorteerd.
 • Dataviews met een starttijd- of uur en met een einddatum- of uur geven sneller resultaten weer.
 • De dataview voor resources bevat nu velden voor de “Gekoppelde gebruiker”, waarmee je een overzicht van gebruikers in Yesplan kan opbouwen. Zie Gebruikers beheren voor meer informatie.

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

 • Je kan voortaan zelf een nieuw wachtwoord kiezen als je het oude vergeten bent. Klik op de inlogpagina op “Wachtwoord vergeten?”, voer je gebruikersnaam of e-mailadres in en Yesplan zal je een e-mail sturen met daarin een link om je wachtwoord aan te passen. Dit werkt vanzelfsprekend enkel als je profiel in Yesplan een e-mailadres bevat.
 • Het versienummer van Yesplan verschijnt vanaf nu in het navigatiemenu. Beweeg de cursor over “Help” om het te zien.
 • Waar mogelijk gebruikt Yesplan nu sticky headers voor tabellen als de browser dat ondersteunt: bij het scrollen blijft de hoofding van een tabel bovenaan het venster plakken.
 • Het tabblad “Historiek” in de verschillende infovensters bestaat voortaan uit meerdere pagina’s als de lijst te lang is.
 • Excel-bestanden op basis van Jasper-rapporten ronden getallen nu correct af.
 • In de evenementenkalender hebben evenementen vanaf deze release standaard de ruime weergave voor nieuwe gebruikers.

Resources§

 • Als je de prijs van een geboekte resource manueel overschrijft, is het verschil tussen de oude en nieuwe prijs beschikbaar als een percentage in de API en in dataviews. Dit geldt niet voor automatisch berekende kortingen op de resource zelf via de kortingsregels, die je instelt in het tabblad “Prijzen” van de resource.
 • In het zoekvenster van resources krijgt een gekopieerde resource dezelfde naam als het origineel, gevolgd door ” (kopie)”. Op die manier is het duidelijk welke resource de kopie is en welke het origineel.
 • Als de tijdstippen van een evenement op de vorige of volgende dag plaatsvinden, verschijnt de datum nu duidelijk in het tabblad “Boekingen” van het infovenster voor geboekte resources als je klikt op het blauwe balkje.

Systeeminstellingen§

 • In “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Profielen” is de tekst “Stel in als standaard” naast een profiel veranderd naar “Stel in als standaard voor nieuwe gebruikers” omdat dit de functionaliteit beter weergeeft.
 • In “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Toon geschorste gebruikers” kan je nu ook de rechtensjablonen en de instellingen van de rechten raadplegen en aanpassen.
 • In “Systeeminstellingen” > “Resources” > “Locaties” is er een nieuwe kolom voor de afkorting van locaties. Je kan deze afkortingen in de kolom zelf aanpassen door te dubbelklikken.
 • Na het importeren van een bestand in “Systeeminstellingen” > “Importeren” staat nu altijd de naam van het geüploade bestand om duidelijk te maken dat de upload geslaagd is.
 • In “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Rechtensjablonen” staan de sjablonen voortaan in alfabetische volgorde.
 • In “Systeeminstellingen” > “Audit” kan je per gebruiker de historiek van aanmeldingen bekijken door te klikken op “Toon alles”. Ook het aanvragen en aanmaken van een nieuw wachtwoord wordt hier geregistreerd.
 • In “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Datumdecoraties” kan je voortaan ook een iCalendar feed opgeven met “https” in het begin van de URL.
 • Het standaard formaat voor het exporteren en importeren van CSV-bestanden is voortaan “CSV (UTF-8)”. De namen van de andere CSV-formaten volgen bovendien de naamgeving in Microsoft Excel.

Teamplanner§

 • Als meerdere datums geselecteerd zijn in de Teamplanner, verschijnt de datum van evenementen ook expliciet in het evenementenvenster aan de rechterkant van het scherm.
 • Als de tijdstippen van een evenement op de vorige of volgende dag plaatsvinden, veschijnt de datum voortaan duidelijk in het evenementenvenster van de Teamplanner.
 • Het evenementenvenster van de Teamplanner bevat nu sticky headers als de browser dat ondersteunt: bij het scrollen blijft de naam van de locatie bovenaan het venster plakken.
 • De tellers van de Teamplanner zijn niet langer toegankelijk via de REST API als de Teamplanner module niet geactiveerd is.

Ticketingintegraties§

 • HTTPS requests zijn nu mogelijk zonder extra configuratie door Yesplan.
 • Het veld “Uitvoerder” ArtistName wordt nu ook meegestuurd naar ActiveTickets.