Ga naar inhoud

Yesplan 24, jun 2018

Dataviews§

Met de gloednieuwe dataviews maak je je eigen overzichten op maat!

Een dataview is een rapport waarin je gericht gegevens over evenementen, resources of contacten opvraagt en ze vervolgens organiseert in een tabel. Zo kan je bijvoorbeeld een lijst maken van alle evenementen in een bepaalde periode met hun naam, datum, locatie, aanvangsuur enz. Dataviews zijn echter ook flexibel:

 • Je kiest zelf de velden die getoond worden (systeemvelden en customdatavelden).
 • Je bepaalt de volgorde van de velden als kolommen in de tabel.
 • Je stelt zelf de filters in die toegepast worden op evenementen, resources of contacten.
 • Je kiest de parameters waarop gebruikers kunnen zoeken in je dataview.
 • Je bepaalt ten slotte wie je dataview kan bekijken, wijzigen, verwijderen enz.

Bovendien kan je dataviews exporteren als Excel-bestanden.

Je leest er alles over in de dataviews handleiding.

Evenementen verplaatsen van datum of locatie§

Evenementen eenvoudig en snel verplaatsen van datum of locatie kan voortaan ook zonder het evenement te moeten verslepen in de kalender. In het detailvenster of het infovenster van het evenement kan je de datum en de locatie voortaan gewoon aanpassen, wat vooral handig is om een evenement ver in de tijd te verplaatsen.

In de kalender kan je ook gebruik maken van de actie “Verplaats” uit het contextmenu om snel de datum of de locatie aan te passen in het detailvenster.

Merk ook op dat de actie “Knip” verwijderd is uit het contextmenu. Je kan exact hetzelfde bereiken door eerst een evenement te kopiëren en te plakken, en het origineel vervolgens te verwijderen. Maar, hou er rekening mee dat een kopie van een evenement nog steeds bepaalde gegevens niet zal bevatten, zoals de gegevens van integraties die uniek gekoppeld zijn aan één evenement (bij ticketintegraties, bijvoorbeeld) of de gegevens die op de evenementgroep zijn ingevuld (als je de kopie niet plakt in diezelfde groep).

Bescherming datumdecoraties§

Voortaan kunnen enkel beheerders datumdecoraties in de kalender wijzigen. Indien je deze bescherming niet wenst, dan kan je dit aanpassen in de systeemvoorkeuren zodat alle gebruikers datumdecoraties kunnen wijzigen.

Extern toegankelijke bestanden§

Bijlagen en andere bestanden in Yesplan zijn per standaard enkel toegankelijk voor mensen met een gebruikersnaam en wachtwoord voor Yesplan. Je kan bestanden voortaan echter ook extern toegankelijk maken. Dit wil zeggen dat iedereen die beschikt over de link naar het bestand, het bestand kan openen zonder zich eerst te hoeven aanmelden in Yesplan.

Voor beheerders is er een centraal overzicht toegevoegd van alle extern toegankelijke bestanden, met de mogelijkheid om de externe toegankelijkheid per bestand terug uit te schakelen indien gewenst.

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

 • Je moet het verwijderen van rapportsjablonen of gegenereerde documenten voortaan eerst bevestigen.
 • Onbeschikbaarheden in de kalender verschijnen voortaan ook als je een filter gebruikt, ongeacht de instellingen van de filter.
 • Na het verwijderen van een unieke resource, verschijnen alle boekingen van die resource (in de toekomst), voortaan als een conflict. Het was al zo dat er conflicten verschenen indien er onvoldoende gewone resources beschikbaar waren, maar dit is nu dus ook rechtgezet voor unieke resources. Bij de boeking verschijnt nu ook een waarschuwing dat de resource ondertussen verwijderd is.

Beheer§

 • Je kan bij de systeemvoorkeuren instellen of je een komma of kommapunt wenst te gebruiken als scheidingsteken bij het exporteren naar CSV-bestanden.
 • Het is niet langer mogelijk om customdatavelden van het type “Invulveld” om te zetten naar het type “Tekstveld” of omgekeerd, omdat beide types niet helemaal compatibel zijn en er bij het omzetten potentieel gegevens verloren gaan.

API en integraties§

 • Een beheerder kan voortaan in de historiek van een integratie ook gedetailleerde meldingen bekijken voor fouten bij het klikken op een knop die externe gegevens ophaalt, bijvoorbeeld bij het verversen van ticketstanden in het infovenster van een evenement.
 • Je kan in de generic ticketing integration API vanuit een integratie een set van mappings doorsturen voor de keuzelijst van die integratie in Yesplan.
 • Je kan de ID’s van externe contacten in Yesplan (uit AFAS Profit of CIPAL Themis) nu ook opvragen via de Yesplan API én de dataviews. Het veld heet “Origin System ID”.