Ga naar inhoud

Verouderde en verwijderde functionaliteit

Hieronder vind je een lijst met functionaliteit die in de toekomst verwijderd zal worden uit Yesplan. Je kan deze functionaliteit voorlopig nog in- en uitschakelen, maar hou er rekening mee dat ze zeker zal verdwijnen.

Je vindt verder ook een kort overzicht van functionaliteit die reeds verwijderd is uit Yesplan.

Verouderde functionaliteit§

Encoderen van URL van bijlageveld§

In de API worden de URL’s van links in bijlagevelden geëncodeerd.

De URL’s van links in customdatavelden van het type “Bijlageveld” worden niet meer geëncodeerd in de API. Daardoor is de URL die je ontvangt in de API exact de URL die ingevoerd is in Yesplan zelf.

Oude werkwijze§

Vóór Yesplan 29 werden speciale tekens in de URL van een link in een bijlageveld altijd omgezet als die opgevraagd werd via de API.

Zo werd de URL ‘https://www.example.com/ spatie+plus%2D’ omgezet naar ‘https://www.example.com/%20spatie%2Bplus-‘:

 • De spatie werd omgezet naar ‘%20’.
 • ’+’ werd omgezet naar ‘%2B’.
 • ‘%2D’ werd omgezet naar ‘-‘.

Dit zorgde voor problemen bij integraties, aangezien de URL die zij ontvingen niet de URL was die de gebruiker in Yesplan ingevuld had. Technisch gezien werd de URL door Yesplan geparset en dan terug afgedrukt in de API. Hierdoor konden ook andere aspecten van de URL veranderen, zoals de volgorde van de query parameters.

Wil je dat deze geëncodeerde URLs gebruikt worden in de API?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Gebruik verouderde functionaliteit”.
 • De oude werkwijze zal spoedig verdwijnen. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 29 kan de URL van een link in een bijlageveld via de API exact teruggegeven worden zoals hij is ingevoerd in Yesplan.

De URL ‘https://www.example.com/ spatie+plus%2D’ wordt dus ook zo teruggegeven in de API.

Wil je dat de ongewijzigde URL gebruikt wordt in de API?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Nee” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Gebruik verouderde functionaliteit”.
 • Als er problemen optreden met integraties kan je de knop terug op “Ja” zetten indien nodig.

Waarde externe gegevens in de API§

Waarde van “Externe gegevens”-velden van het type “Getal” wordt als tekenreeks (“string”) verstuurd in REST API.

Voor customdatavelden van het type “Externe gegevens” worden de waarden door de API teruggegeven als een JSON string. Op die manier kan je vlot overstappen naar de nieuwe datatypes voor deze customdatavelden. Je kan deze functionaliteit uitschakelen eens je je integraties gecontroleerd hebt.

Tip

Zie de gids Types van externe gegevens voor meer informatie over de nieuwe datatypes en de gevolgen voor integraties.

Oude werkwijze§

Vóór Yesplan 28 waren de waarden van externe gegevens altijd “Tekst (één regel)”. Wil je dat de API waarden voor deze velden blijft teruggeven als “Tekst (één regel)” (JSON string)?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Gebruik verouderde functionaliteit”.
 • De oude werkwijze zal spoedig verdwijnen. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 28 kan de API altijd de waarde van customdatavelden voor “Externe gegevens” teruggeven in het correcte datatype (“Getal”, “Datum” enz.). Heb je je integraties gecontroleerd en werkt alles zoals verwacht?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Nee” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Gebruik verouderde functionaliteit”.
 • Als er problemen optreden met integraties kan je de knop terug op “Ja” zetten indien nodig.

Let op

Deze instelling kan gevolgen hebben voor bestaande integraties. Zie de gids Types van externe gegevens voor meer informatie.

Zichtbaarheid van customdatavelden in de API§

Bij het nagaan van rechten voor customdatavelden negeert de API de mogelijkheid “Toelating om te bekijken” voor tabbladen van infovensters.

De API houdt voortaan rekening met de mogelijkheid “Toelating om te bekijken” in de rechtensjablonen van de gebruiker die gegevens opvraagt. Daardoor kunnen gebruikers via de API enkel de customdatavelden verkrijgen die ze effectief kunnen zien in Yesplan.

Oude werkwijze§

De API hield geen rekening met de mogelijkheid “Toelating om te bekijken” voor tabbladen van infovensters, die ingesteld wordt in rechtensjablonen. Daardoor was het mogelijk dat gebruikers de waarde van een customdataveld konden verkrijgen via de API, terwijl ze niet de toelating hadden om het tabblad van dat veld te bekijken in Yesplan.

Wil je dat de API de mogelijkheid “Toelating om te bekijken” negeert?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Gebruik verouderde functionaliteit”.
 • Deze oude werkwijze zal spoedig verdwijnen. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze§

De API houdt rekening met de mogelijkheid “Toelating om te bekijken” voor tabbladen van infovensters. Daardoor kunnen gebruikers via de API enkel de customdatavelden verkrijgen die verschijnen op de tabbladen die ze mogen bekijken in Yesplan.

Wil je dat de API rekening houdt met de mogelijkheid “Toelating om te bekijken”?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Nee” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Gebruik verouderde functionaliteit”.
 • Als er problemen optreden met integraties kan je de knop terug op “Ja” zetten indien nodig.

Gewijzigde functionaliteit§

Functionaliteit Wijziging aangekondigd in Gewijzigd in
De rechten voor diensten en pauzes in de Teamplanner worden voortaan bepaald door het recht “Boek” op de human resource. Yesplan 28 Yesplan 29
Labels worden overal alfabetisch geordend, terwijl de volgorde voordien afhing van de plaats waar ze verschenen. Yesplan 28 Yesplan 29
De keywords “anycomment”, “anycontactinfo” en “anylabel” voor contacten in de zoektaal zijn verwijderd. Yesplan 28 Yesplan 29
De modus “Draft” is verwijderd uit de evenementenkalender. Yesplan 28 Yesplan 29
Het customdataveld “tp_comment” is verwijderd en vervangen door het systeemveld “Comment”. Dat laatste is nu het commentaarveld van een resourceboeking in de Teamplanner. Yesplan 26 Yesplan 28