Ga naar inhoud

Verouderde en verwijderde functionaliteit

Hieronder vind je een lijst met functionaliteit die in de toekomst verwijderd zal worden uit Yesplan. Je kan deze functionaliteit voorlopig nog in- en uitschakelen, maar hou er rekening mee dat ze zeker zal verdwijnen.

Je vindt verder ook een kort overzicht van functionaliteit die reeds verwijderd is uit Yesplan.

Verouderde functionaliteit§

Volgorde van labels§

Labels worden verschillend gesorteerd afhankelijk van de plaats waar ze verschijnen, met inconsistente sortering als gevolg.

Yesplan verandert de volgorde waarin labels voor evenementen en contacten verschijnen.

Oude werkwijze§

Labels werden op verschillende manieren gesorteerd:

 • Labels voor contacten werden alfabetisch gesorteerd in dataviews. Op alle andere plaats verschenen ze in de volgorde waarin ze toegevoegd waren.
 • Labels voor evenementen verschenen in de volgorde waarin ze toegevoegd waren. Op een evenementgroep verschenen ze in een willekeurige volgorde.

Wil je tijdelijk op deze manier blijven werken?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Verouderde functionaliteit gebruiken”.
 • De oude werkwijze zal spoedig verwijderd worden. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 28 zullen labels standaard overal alfabetisch gesorteerd worden, onafhankelijk van hun type en de plaats waar ze verschijnen.

Anycomment, anycontactinfo en anylabel§

Keywords “anycomment”, “anycontactinfo” en “anylabel” voor contacten in de zoektaal.

We verwijderen deze drie tijdelijke keywords definitief uit de zoektaal voor contacten. Ze werden geïntroduceerd naar aanleiding van een gewijzigde semantiek bij het zoeken naar contactlinks (NL), maar zijn nu niet meer relevant.

Oude werkwijze§

De labels anycomment, anycontactinfo en anylabel konden gebruikt worden om tijdelijk de oude semantiek van de scope “contact” (vóór Yesplan 1.12) te simuleren.

Wil je tijdelijk op deze manier blijven werken?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Verouderde functionaliteit gebruiken”.
 • De oude werkwijze zal spoedig verwijderd worden. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 28:

 • kan je voor contacten nog steeds de keywords comment, contactinfo en label gebruiken in de zoektaal
 • zullen zoekopdrachten met anycomment, anycontactinfo en anylabel geen zoekresultaten opleveren.

Let op

Ga na of de keywords anycomment, anycontactinfo en anylabel gebruikt worden in zoekopdrachten of rapporten. Deze zullen immers niet meer correct werken.

Waarde externe gegevens in de API§

Waarde van “Externe gegevens”-velden van het type “Getal” wordt als tekenreeks (“string”) verstuurd in REST API.

Voor customdatavelden van het type “Externe gegevens” worden de waarden door de API teruggegeven als een JSON string. Op die manier kan je vlot overstappen naar de nieuwe datatypes voor deze customdatavelden. Je kan deze functionaliteit uitschakelen eens je je integraties gecontroleerd hebt.

Tip

Zie de gids Types van externe gegevens voor meer informatie over de nieuwe datatypes en de gevolgen voor integraties.

Oude werkwijze§

Vóór Yesplan 28 waren de waarden van externe gegevens altijd “Tekst (één regel)”. Wil je dat de API waarden voor deze velden blijft teruggeven als “Tekst (één regel)” (JSON string)?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Verouderde functionaliteit gebruiken”.
 • De oude werkwijze zal spoedig verwijderd worden. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 28 kan de API altijd de waarde van customdatavelden voor “Externe gegevens” teruggeven in het correcte datatype (“Getal”, “Datum” enz.). Heb je je integraties gecontroleerd en werkt alles zoals verwacht?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Nee” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Verouderde functionaliteit gebruiken”.
 • Als er problemen optreden met integraties kan je de knop terug op “Ja” zetten indien nodig.

Let op

Deze instelling kan gevolgen hebben voor bestaande integraties. Zie de gids Types van externe gegevens voor meer informatie.

Draft evenementen§

Draft evenenementen in de evenementenkalender.

We verwijderen de modus “Draft” voor evenementen uit Yesplan. Deze functionaliteit was niet compleet en zorgde voor problemen in dataviews.

Oude werkwijze§

Je kon via de knop “Draft” in de evenementenkalender evenementen aanmaken die enkel voor jou zichtbaar waren.

Wil je tijdelijk op deze manier blijven werken?

 • Selecteer dan in de keuzelijst voor deze functionaliteit “Ja” in “Systeeminstellingen” > “Verouderde functionaliteit”, in de kolom “Verouderde functionaliteit gebruiken”.
 • De oude werkwijze zal spoedig verwijderd worden. We raden daarom aan om snel over te schakelen op de nieuwe werkwijze.

Tip

Heeft één van je medewerkers nog “Draft” evenementen die ze nodig hebben?

 • Schakel dan de functionaliteit even in zodat ze er gewone evenementen van kunnen maken.
 • Schakel daarna de functionaliteit weer uit.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 28 is elk evenement dat je aanmaakt in de kalender meteen voor iedereen zichtbaar (volgens hun rechten). Het is niet meer mogelijk om kladversies aan te maken die enkel voor jou zichtbaar zijn. Concreet:

 • De knop “Draft” is onzichtbaar in de evenementenkalender.
 • Evenementen met de status “Draft” verschijnen niet meer in zoekresultaten of dataviews.

Rechten voor diensten en pauzes§

De rechten “Boeking wijzigen” en “Boeking verwijderen” op een human resource gelden ook voor diensten en pauzes in de Teamplanner.

Dit was een verwarrende situatie, vooral omdat je niet kon zien wie de eigenaar van een dienst of pauze is.

Oude werkwijze§

De rechten in de Teamplanner werden bepaald door:

 • “Boeking wijzigen” en “Boeking verwijderen” voor het aanpassen/verwijderen van diensten en pauzes, met als eigenaar de gebruiker die de dienst of pauze aanmaakte. Je kon echter nergens zien wie de eigenaar was.
 • “Boek” voor het aanmaken van boekingen, diensten en pauzes.
 • “Boek” voor het aanpassen en verwijderen van boekingen, met de eigenaar van de human resource als uitgangspunt.

Tip

 • Aangezien dit verwarrend is, raden we aan om zo snel mogelijk de keuzelijst op “Nee” te zetten en over te schakelen op de nieuwe werkwijze.
 • De rechten “Boeking wijzigen” en “Boeking verwijderen” zijn niet zichtbaar als je in de systeemvoorkeuren aangeeft dat de rechten voor resourceboekingen bepaald worden via het recht “Wijzigen” op het evenement. Zie Definitie van rechten en Systeemvoorkeuren voor meer informatie en details.

Nieuwe werkwijze§

Vanaf Yesplan 28 kan je ervoor kiezen om de rechten voor diensten en pauzes te laten bepalen door het recht “Boek” op de human resource. Gebruikers met dit recht kunnen diensten en pauzes aanmaken, aanpassen en verwijderen op de resource in kwestie. Zet hiervoor de waarde van de keuzelijst op “Nee”.

Verwijderde functionaliteit§

Functionaliteit Verwijdering aangekondigd in Verwijderd in
Het customdataveld “tp_comment” is verwijderd en vervangen door het systeemveld “Comment”. Dat laatste is nu het commentaarveld van een resourceboeking in de Teamplanner. Yesplan 26 Yesplan 28