Ga naar inhoud

Ticketmatic

Ticketmatic is software voor ticketverkoop. Meer informatie vind je op:

Met deze integratie kan je de volgende acties uitvoeren:

 • Vanuit Yesplan de informatie van evenementen doorsturen naar Ticketmatic om daar de ticketverkoop te organiseren.
 • Gegevens uit Ticketmatic (bijv. aantal verkochte tickets) tonen op het evenement in Yesplan.

Concepten§

Ticketmatic draft evenementen§

Yesplan maakt steeds een evenement in draft aan bij Ticketmatic omdat je het daar nog verder moet configureren. Het evenement wordt dus niet automatisch gepubliceerd in Ticketmatic.

Als je in de instellingen de optie “Systeemvelden enkel bijwerken voor Ticketmatic ‘draft’ evenementen” selecteert, geldt het volgende:

 • Aanpassingen in systeemvelden van Yesplan komen terecht in systeemvelden in Ticketmatic als en slechts als het evenement daar nog een draft is.
 • Als het evenement géén draft meer is in Ticketmatic, zullen de aanpassingen terechtkomen in zogenaamde custom fields in Ticketmatic. Het is dan aan de beheerder van Ticketmatic om deze wijzigingen te verifiëren en eventueel door te voeren.

Tip

Op deze manier voorkom je dat aanpassingen op evenementen in Yesplan automatisch doorvloeien naar gepubliceerde evenementen in Ticketmatic. Zie Wijzigen van een evenement om te zien hoe je wijzigingen in Ticketmatic kan beheren.

Als je de optie “Systeemvelden enkel bijwerken voor Ticketmatic ‘draft’ evenementen” niet selecteert, geldt het volgende:

 • Aanpassingen in systeemvelden van Yesplan zullen terechtkomen in systeemvelden in Ticketmatic zelfs als het evenement al gepubliceerd is.
 • De beheerder van Ticketmatic moet niet ingrijpen om deze wijzigingen te verifiëren en eventueel door te voeren.

Let op

Dit kan mogelijk grote gevolgen hebben op gepubliceerde evenementen in Ticketmatic. Bespreek dus grondig de mogelijkheden in je organisatie voor je de optie “Systeemvelden enkel bijwerken voor Ticketmatic ‘draft’ evenementen” uitschakelt.

De optie is enkel van toepassing voor deze velden in Ticketmatic:

 • name
 • startts
 • endts
 • location

Voor de andere velden in Ticketmatic stuur je altijd een waarde door, los van de instelling van de optie:

 • subtitle
 • subtitle2
 • webremark
 • salestartts
 • saleendts

Afgesloten evenementen§

In Ticketmatic kan je evenementen afsluiten. Bij de eerstvolgende nachtelijke update zal Yesplan dit weerspiegelen. De status “Afgesloten” zal verschijnen bij de publicatieknop van een afgesloten evenement.

Als het evenement in Ticketmatic niet langer afgesloten is, hebben Yesplan beheerders de mogelijkheid om de link met Ticketmatic te verbreken vanuit Yesplan. Dat is bijvoorbeeld handig als je het evenement opnieuw wilt doorsturen maar koppelen aan een ander evenement in Ticketmatic:

 • Een beheerder krijgt hiervoor een extra knop “Verwijder integratiedata” bij de publicatieknop.
 • Daarmee kan je in Yesplan de externe gegevens uit Ticketmatic verwijderen voor dat evenement.
 • Het evenement in Ticketmatic zal hierdoor niet aangepast worden, en blijft dus gewoon bestaan.

Configuratie§

Om de integratie in te stellen moet je de volgende stappen zetten:

 1. De publicatieknop aanmaken.
 2. Optioneel: customdatavelden aanmaken om waarden door te sturen naar Ticketmatic.
 3. Optioneel: customdatavelden aanmaken voor gegevens uit Ticketmatic.
 4. Ticketmatic instellen.

Publicatieknop aanmaken§

Je kan vanuit Yesplan informatie doorsturen naar Ticketmatic. Daarvoor moet je wel eerst een knop toevoegen aan evenementen om deze actie uit te voeren:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Ticketmatic, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak de knop aan:

  • Kies het type “Publicatieknop”.
  • Kies zelf een duidelijk label, bijv. ‘Publicatie Ticketmatic’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘ticketmatic_publicatieknop’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden nog verder aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor Ticketmatic samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Optioneel – customdatavelden aanmaken voor waarden§

Als je een evenement publiceert naar Ticketmatic zal Yesplan zich standaard gedragen als volgt:

 • Yesplan zal voor bepaalde velden standaardwaarden uit Yesplan meesturen.
 • Yesplan zal voor andere velden géén waarden meesturen (de standaardwaarde wordt door Ticketmatic bepaald).

Je kan echter voor elk veld ook beslissen om de waarde van een specifiek customdataveld door te sturen. Zie Ticketmatic instellen voor meer informatie.

Standaardwaarden§

Je kan beslissen om de standaardwaarde te vervangen door de waarde van een customdataveld. De tabel hieronder geeft een overzicht van de velden in Ticketmatic waarvoor Yesplan een standwaarde meegeeft voor velden:

Veld in Ticketmatic Standaardwaarde doorgestuurd door Yesplan
name De naam van het evenement.
startts De starttijd
endts De eindtijd
location De locatie van het evenement.

Opmerking

Tijdens het instellen van de integratie moet je aangeven welke locatie in Ticketmatic correspondeert met een specifieke locatie in Yesplan. Zie Locaties voor meer informatie.

Als je beslist om deze velden aan te passen, moet je onderstaande customdatavelden gebruiken:

Veld in Ticketmatic Type customdataveld
name Invulveld
starttime Tijdveld of datum-tijdveld
endtime Tijdveld of datum-tijdveld

Opmerking

Het type customdataveld dat je kiest voor starttime en endtime bepaalt de mate waarin je deze velden moet onderhouden:

 • Tijdveld: de waarde van het veld wordt gecombineerd met de datum van het evenement. Je kan het evenement in Yesplan veranderen van datum zonder iets in het veld aan te moeten passen.
 • Datum-tijdveld: de datum én tijd worden doorgestuurd zoals ze ingevuld zijn in dit veld. Indien je het evenement in Yesplan verandert van datum, dan zal de datum in dit customdataveld niet automatisch mee wijzigen en moet je dit zelf aanpassen.

Geen waarden§

Als je een evenement publiceert naar Ticketmatic zal Yesplan standaard voor sommige velden géén waarde doorsturen:

 • Deze velden zullen dan in Ticketmatic een standaardwaarde krijgen die Ticketmatic bepaalt.
 • Je kan echter beslissen om toch de waarde van customdatavelden door te sturen naar Ticketmatic, zodat de velden daar de waarden krijgen uit Yesplan.

Of je deze velden moet doorsturen hangt af van je instellingen en geactiveerde modules in Ticketmatic. De tabel hieronder biedt een overzicht van deze velden met het type customdataveld dat je moet gebruiken:

Veld in Ticketmatic Type customdataveld
subtitle Invulveld of tekstveld
subtitle2 Invulveld of tekstveld
webremark Invulveld of tekstveld
salestartts Datum-tijdveld
saleendts Datum-tijdveld

Opmerking

Als je vanuit Yesplan een waarde doorstuurt naar Ticketmatic, zal je de waarde daar overschrijven. Vraag je dus eerst af of het wel nodig is om met customdatavelden te werken en vraag indien nodig raad aan je Customer Success Manager.

Customdatavelden aanmaken§

Als je beslist om een customdataveld aan te maken voor deze waarden, dan kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Ticketmatic, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het juiste type uit de tabellen hierboven.
  • Kies zelf een duidelijk label, bijv. ‘Subtitel’ of ‘Webremark’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘ticketmatic_subtitel’ of ‘ticketmatic_webremark’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden nog verder aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor Ticketmatic samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Optioneel – customdatavelden aanmaken voor gegevens uit Ticketmatic§

Het is mogelijk om gegevens uit Ticketmatic te tonen in Yesplan. Het gaat om de volgende gegevens:

Waarde Ticketmatic Betekenis
Total tickets Totaal aantal tickets
Free tickets Aantal beschikbare tickets
Capacity Total tickets – Locked (hard) (veld om compatibiliteit met Ticketmatic versie 2 te ondersteunen).
Locked (soft) Aantal geblokkeerde plaatsen (tickets).
Locked (hard) Aantal geblokkeerde plaatsen (tickets).
Sold tickets (paid) Aantal verkochte tickets
In Basket Aantal tickets die in een bestelmandje zitten.
Complimentary Aantal vrijkaarten
Reserved Aantal gereserveerde tickets
Reserved amount Opbrengst gereserveerde tickets
Reserved fee amount Kosten gereserveerde tickets
Total reserved amount Totaal gereserveerde tickets
Ticket sales amount Opbrengst tickets
Ticket fee amount Opbrengst kosten
Total sales amount Totaal opbrengst
Tickets not scanned Aantal niet-gescande tickets
Tickets scanned Aantal gescande tickets
Tickets scanned exit Aantal gescande tickets bij buitengaan.

Als je beslist om deze gegevens weer te geven in Yesplan, kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Ticketmatic, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het type “Externe gegevens”.
  • Kies het gegevenstype “Getal”.
  • Kies zelf een duidelijk label, bijv. ‘Capaciteit’ of ‘Aantal verkocht’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘ticketmatic_extern_capaciteit’ of ‘ticketmatic_extern_verkocht’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden nog verder aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor Ticketmatic samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Ticketmatic instellen§

Eens je de stappen hierboven uitgevoerd hebt, kan je de integratie met Ticketmatic instellen.

De integratie aanmaken§

Maak eerst de integratie aan en stel die in:

 • Ga naar “Systeeminstellingen” > “Integraties”.
 • Klik op het ‘+’-icoontje om een integratie toe te voegen. Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld ‘Ticketmatic’.
 • Klik op “Voeg toe” en kies vervolgens bij “Type integratie” voor “Ticketmatic”.

De instellingen voor Ticketmatic zullen verschijnen:

 • Account name, Secret key, Access key: Deze gegevens krijg je van Ticketmatic.
 • Host: Dit krijg je van Ticketmatic, maar moet je eerst doorgeven aan Yesplan om die verder te configureren.
 • Systeemvelden enkel bijwerken voor Ticketmatic ‘draft’ evenementen: Zie Ticketmatic draft evenementen voor meer informatie over deze optie.
 • Verifiëren: Klik op de knop “Verifiëren” om de integratie te testen. Indien je “Toegangsgegevens geverifieerd” terugkrijgt werkt de link perfect en kan je aan de slag. Indien niet, controleer dan of alles correct ingevuld is en contacteer Ticketmatic als het echt niet lukt.

Acties§

Kies hier uit de keuzelijst het keyword van de publicatieknop die je gecreëerd hebt in de stap Publicatieknop aanmaken In ons voorbeeld was dat ‘ticketmatic_publicatieknop’.

Opmerking

De keuzelijst bevat enkel de ongebruikte publicatieknoppen, aangezien je deze knoppen voor slechts één integratie kan gebruiken.

Locaties§

Als Yesplan een evenement aanmaakt in Ticketmatic, moet je gebruik maken van de bestaande locaties in Ticketmatic. Dit wil zeggen dat elke locatie in Yesplan waarin je evenementen plant en waarvoor je tickets verkoopt, ook in Ticketmatic moet bestaan:

 • Als je Ticketmatic juist ingesteld hebt en de koppeling geverifieerd is, dan kan je bij het blok “Locaties” klikken op “Ticketmatic locaties bijwerken”.
 • Yesplan zal alle locaties uit Ticketmatic ophalen. Indien er nieuwe locaties zijn, dan zullen deze in de lijst verschijnen.
 • Vervolgens kan je elke locatie uit Ticketmatic koppelen aan de overeenkomstige locatie in Yesplan.

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Als je een evenement publiceert naar Ticketmatic, dan doet Yesplan het volgende:

 • Yesplan stuurt voor sommige velden standaardwaarden mee.
 • Yesplan stuurt voor andere velden géén waarden mee.

In de tabel kan je voor elk veld in Ticketmatic volgende zaken instellen:

 • Doorsturen: Of Yesplan een waarde doorstuurt. Voor “name”, “startts” en “endts” stuurt Yesplan altijd een waarde door.
 • Yesplan waarde: In deze keuzelijst kan je beslissen welke waarde Yesplan doorstuurt:
  • “Standaard”: Dit is de standaardwaarde voor “name”, “startts”, “endts” en “locatie”. Dit is géén waarde voor de andere velden in de tabel, en daar zal Ticketmatic bij de eerste publicatie zelf een waarde voor toewijzen. Zie Customdatavelden aanmaken voor waarden voor meer informatie.
  • Een keyword: De waarde van het corresponderende customdataveld zal doorgestuurd worden. Het gaat hier om de customdatavelden die je aangemaakt hebt in de stap Customdatavelden aanmaken voor waarden.

Opmerking

Als je vanuit Yesplan een waarde doorstuurt naar Ticketmatic zal de waarde daar overschreven worden. Vraag je dus eerst af of het wel nodig is om met customdatavelden te werken en vraag indien nodig raad aan je Customer Success Manager.

Externe gegevens§

In de tabel kan je voor elk veld in Ticketmatic instellen of het moet verschijnen in Yesplan:

Gebruik§

Eens alles correct ingesteld is, kan je de integratie gebruiken om gegevens van evenementen door te sturen naar Ticketmatic.

Tip

Hou daarbij rekening met het volgende:

 • In Ticketmatic moet je nog verdere bewerkingen van het evenement uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het selecteren van de juiste ticketprijzen en de lay-out van de zaal.
 • Koppelen gebeurt altijd op evenementniveau.

Een alleenstaand evenement publiceren§

We raden aan om minstens onderstaande gegevens in te vullen bij het publiceren naar Ticketmatic:

 • Naam van het evenement
 • Starttijd (rood bolletje als je de standaardvelden gebruikt)
 • Eindtijd (rood bolletje als je de standaardvelden gebruikt)

De volgende stappen hangen af van de manier waarop je de integratie ingesteld hebt:

 • Als je customdatavelden gebruikt voor de integratie moet je die nog invullen op het tabblad voor Ticketmatic. In ons voorbeeld hierboven was dat het tabblad ‘Ticketing’. Zie Customdatavelden aanmaken voor waarden voor meer informatie.
 • Om het evenement te publiceren moet je op de publicatieknop klikken. Zie Publicatieknop aanmaken voor meer informatie.

Tip

Yesplan volgt de onderstaande logica bij het bepalen van de tijdstippen als je de standaardvelden gebruikt:

 • Als het evenement een tijdschema heeft met een getoonde start- en eindtijd (de rode bolletjes), dan stuurt Yesplan die getoonde start- en eindtijd naar Ticketmatic. We raden aan om op deze manier te werken.
 • Als het evenement een tijdschema bevat met één tijdstip en daarop enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en het tijdstip van de eerstvolgende daglijn door.
 • Als het evenement een tijdschema heeft met meerdere tijdstippen en enkel de getoonde starttijd rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en de laatste tijd in het tijdschema door. Als de getoonde starttijd zelf de laatste tijd is, zal die ook als eindtijd gekozen worden en kan je de tijden niet doorsturen omdat de start- en eindtijd verschillend moeten zijn.
 • Als het evenement geen tijdschema bevat, dan stuurt Yesplan de tijdstippen van de daglijn door.

Als Yesplan de daglijn doorstuurt zijn de tijden afhankelijk van de instelling van de verplaatste daglijn in Yesplan. Bij een daglijn om 07:00 uur zal de starttijd 07:00 uur ‘s morgens zijn en de eindtijd 07:00 uur ‘s morgens van de volgende dag.

Meerdere evenementen publiceren in één keer§

Je kan ook meerdere evenementen publiceren in één keer door ze samen te brengen in een evenementgroep en ze samen te publiceren:

 1. Maak eerst de verschillende evenementen aan. We raden aan om onderstaande gegevens in te vullen:
  • Naam van het evenement
  • Starttijd (rood bolletje als je de standaardvelden gebruikt)
  • Eindtijd (rood bolletje als je de standaardvelden gebruikt)
 2. Als je customdatavelden gebruikt voor de integratie moet je die nog invullen op het tabblad voor Ticketmatic. In ons voorbeeld hierboven was dat het tabblad ‘Ticketing’. Zie Customdatavelden aanmaken voor waarden voor meer informatie.
 3. Groepeer vervolgens de evenementen of voeg ze toe aan een bestaande groep. Zie de sectie Evenementen groeperen voor meer informatie.
 4. Publiceer het evenement door op de publicatiekop te klikken:
  • Doe dit op het niveau van de evenementgroep, met de knop “Alle evenementen publiceren”, om al de evenementen samen door te sturen.
  • Doe dit op het niveau van de evenementen, met de knop “Evenement publiceren”, om ze afzonderlijk door te sturen.

Tip

Yesplan volgt onderstaande logica bij het bepalen van de tijdstippen als je de standaardvelden gebruikt:

 • Als het evenement een tijdschema heeft met een getoonde start- en eindtijd (de rode bolletjes), dan stuurt Yesplan die getoonde start- en eindtijd naar Ticketmatic. We raden aan om op deze manier te werken.
 • Als het evenement een tijdschema bevat met één tijdstip en daarop enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en het tijdstip van de eerstvolgende daglijn door.
 • Als het evenement een tijdschema heeft met meerdere tijdstippen en enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en de laatste tijd in het tijdschema door. Als de getoonde starttijd zelf de laatste tijd is, zal die ook als eindtijd gekozen worden en kan je de tijden niet doorsturen omdat de start- en eindtijd verschillend moeten zijn.
 • Als het evenement geen tijdschema bevat, dan stuurt Yesplan de tijdstippen van de daglijn door.

Als Yesplan de daglijn doorstuurt zijn de tijden afhankelijk van de instelling van de verplaatste daglijn in Yesplan. Bij een daglijn om 07:00 uur zal de starttijd 07:00 uur ‘s morgens zijn en de eindtijd 07:00 uur ‘s morgens van de volgende dag.

Evenementen wijzigen§

Als er wijzigingen zijn aan een van de gekoppelde velden, dan pas je deze aan zoals je dit in Yesplan gewend bent. De wijzigingen worden direct doorgestuurd naar Ticketmatic.

Hoe deze velden verwerkt worden in Ticketmatic hangt af van de instelling “Systeemvelden enkel bijwerken voor Ticketmatic ‘draft’ evenementen”:

 • Ofwel worden ze in Ticketmatic meteen doorgevoerd in systeemvelden.
 • Ofwel worden ze in Ticketmatic bijgehouden in zogenaamde custom fields.

Bij deze laatste optie zal je beheerder van Ticketmatic de wijzigingen daar moeten verifiëren, om ze daarna zelf door te voeren naar de systeemvelden waar nodig. Ticketmatic biedt twee mogelijkheden om gemakkelijk aangepaste velden uit Yesplan te zien:

 1. Filter links op “Yesplan wijzigingen vandaag”, “Yesplan wijzigingen tussen”, of “Op Yesplan ID”. Je kan dan de evenementen zien die vandaag of in een bepaalde periode gewijzigd zijn, of je kan zoeken op de Yesplan ID.
 2. Kies rechtsboven in “Weergave” voor “Yesplan”. Deze weergave toont voor de geselecteerde evenementen waar er verschillen zijn tussen Yesplan en Ticketmatic voor naam, start- en eindtijd en locatie.

Tip

 • Zie Ticketmatic draft evenementen voor meer informatie over deze instelling.
 • Zijn de weergave “Yesplan” en de verschillende filters niet zichtbaar? Dan kan je deze aanvragen bij Ticketmatic.

Yesplan evenement koppelen aan bestaand Ticketmatic evenement§

Om evenementen in Yesplan te koppelen aan evenementen die reeds bestaan in Ticketmatic volg je deze stappen:

 1. In Yesplan zorg je ervoor dat het betreffende Yesplan-evenement niet gekoppeld is met een evenement in Ticketmatic. Als dat toch het geval is, dan dien je dit evenement eerst te ontkoppelen met de knop “Evenement ontkoppelen”.
 2. Vul in Ticketmatic de juiste Yesplan ID in voor het custom field “Yesplan ID” bij het gewenste Ticketmatic-evenement. De Yesplan ID van een evenement kan je vinden op het tabblad “Info” van het infovenster van het evenement, helemaal onderaan.
 3. In Yesplan druk je op de publicatieknop om het evenement te koppelen met het Ticketmatic evenement dat de overeenkomstige Yesplan ID gekregen heeft.

Opmerking

 • Als je de koppeling verbreekt vanuit Yesplan en het evenement daarna opnieuw koppelt zónder in Ticketmatic het overeenkomstige evenement te verwijderen of de Yesplan ID aan te passen, dan zal Yesplan de koppeling met het bestaande Ticketmatic evenement gewoon terug herstellen.
 • Belangrijk: zorg ervoor dat elke Yesplan ID slechts één keer voorkomt in Ticketmatic. Indien er binnen Ticketmatic meerdere evenementen bestaan met dezelfde Yesplan ID, dan zal je een foutmelding krijgen.

Evenementen kopiëren§

Je kan in Yesplan evenementen kopiëren die al gekoppeld zijn met Ticketmatic. Deze nieuwe evenementen zijn echter niet automatisch gekoppeld met Ticketmatic:

 1. Klik na het kopiëren op de publicatieknop om ze door te sturen naar Ticketmatic.
 2. Volg vervolgens de instructies in Ticketmatic.

Tip

Pas ook eventueel gewijzigde speeltijden aan als dat nodig is.

Evenementen verwijderen§

We raden af om gekoppelde evenementen te verwijderen in Yesplan. Je kan ze beter een bepaalde status toekennen in Yesplan, bijv. ‘Geannuleerd’. Je moet deze evenementen dan nog verder verwerken in Ticketmatic.

Let op

Heb je toch een gekoppeld evenement verwijderd in Yesplan? Dan moet je alsnog de corresponderende opvoering in Ticketmatic manueel verwijderen.

Gegevens uit Ticketmatic bekijken§

Je kan in Yesplan ook gegevens uit Ticketmatic zien (bijv. aantal verkochte tickets) als je er customdatavelden voor aangemaakt hebt. Zie Customdatavelden aanmaken voor gegevens uit Ticketmatic.

 • De gegevens worden automatisch opgehaald als het langer dan een uur geleden is dat het tabblad met customdatavelden in kwestie is geopend door een gebruiker.
 • Je kan de gegevens ook manueel ophalen via de knop “Vernieuwen” rechts van het veld.
 • De gegevens van alle actieve evenementen worden automatisch elke nacht opgehaald uit Ticketmatic. Yesplan haalt daarbij de gegevens op van alle actieve evenementen in de toekomst, en van de actieve evenementen in het verleden tot één jaar terug.

Veelgestelde vragen§

Overzicht (on)gepubliceerde evenementen§

Je kan in Yesplan op twee manieren een overzicht maken van evenementen met hun publicatiestatus in Ticketmatic: via dataviews en via de zoektaal.

Via dataviews§

Het proces staat beschreven in de voorbeelden van dataviews: zie Tickets publiceren voor meer informatie.

Voor Ticketmatic moet je dan het volgende doen:

 • De publicatieknop voor Ticketmatic toevoegen als kolom.
 • Filteren op “{Publicatieknop} bevat uit” voor alle evenementen die niet gekoppeld zijn met Ticketmatic.
 • Filteren op “{Publicatieknop} bevat actief” voor alle evenementen die wel gekoppeld zijn met Ticketmatic.

Tip

Gebruik ook de datumfilter in je dataview. Als je veel evenementen opvraagt kan het immers even duren voor al de gegevens verschijnen.

Via de zoektaal§

Je kan met onderstaande zoekopdrachten een overzicht opvragen in het algemeen zoekvenster of in het zoekvenster voor evenementen:

 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:active: Toon al de evenementen die gekoppeld zijn met Ticketmatic.
 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:"": Geef al de evenementen die niet gekoppeld zijn met Ticketmatic.
 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:error: Zoek al de evenementen waar iets fout loopt in de koppeling met Ticketmatic.