Overzicht

Met de Yesplan Teamplanner beheer je de werkplanning van je medewerkers (de human resources):

  • Naast het toewijzen van werktijden en rusttijden per medewerker, boek je medewerkers voor evenementen of voor andere zaken, en kan je de onbeschikbaarheid van de medewerkers aangeven.
  • Je krijgt een accuraat zicht op het aantal overuren en de hoeveelheid op te nemen vakantie.
  • Je kan de roosters van de medewerkers bovendien controleren op het naleven van de regels met betrekking tot de rusttijden (zoals bijvoorbeeld opgenomen in een cao), rekening houdend met de planning én de werkelijk uitgevoerde diensten.