Ga naar inhoud

Yesplan 1.10, sep 2013

Kosten op plaatshouders§

Plaatshouders (eng: Placeholders) hebben nu kostinformatie zoals bij alle resources het geval kan zijn.

Kost-authorisaties§

De autorisaties over de kostinformatie van plaatshouders, moeten je per plaatshouder instellen. Dit is identiek aan hoe je de autorisaties voor locaties instelt en gebeurt via de Resource Inspector of via de Algemene Instellingen in het tabblad “Resource Rollen”.

Plaatshouders en resources inwisselen§

Je kan plaatshouders (en resources) nu via de Event Inspector inwisselen met andere resources (of plaatshouders) in de Event Inspector. Dit gebeurt door het rechtermuisknopmenu te openen op een boekingslijn van een plaatshouder in het Resources tabblad. Naast een aantal andere handige functies, bevat dit menu de handeling “Inwisselen met…”. In het submenu dat opent kan men dan een resource zoeken en selecteren die men met de gekozen plaatshouder wenst in te wisselen. Deze handeling werkt ook omgekeerd: een resource boeking kan men inwisselen met een plaatshouder of zelfs met een andere resource. In het submenu zal bovendien automatisch de lijst van plaatshouders verschijnen die overeenkomen met de rol (of rollen) van de gekozen resource boeking.

Wanneer een boeking van een resource of plaatshouder een meervoudig aantal heeft, dan zal het inwisselen ervan een boeking met een identiek aantal aanmaken. Dit is echter niet altijd gewenst bij het inwisselen van een plaatshouder. In deze gevallen wordt ook de handeling “Verwissel één met” actief in het menu. Wanneer men, bvb. 3 plaatshouders Lichttechnieker geboekt heeft, kan men hiermee één van deze plaatshouders inwisselen met een resource. Deze functie laat dus toe om elk van de drie plaatshouders één voor één in te wisselen met een andere resource.

Wanneer je resources of plaatshouders inwisselt, dan zal volgende informatie van de boeking mee overgedragen worden:

  • alle customdatawaarden
  • eventueel manueel ingevoerde prijsaanpassingen
  • de instelling “invoice”

De kostenset met identieke naam zal op de nieuwe resource boeking automatisch actief geplaatst worden indien deze aanwezig is. Deze overeenkomst per naam is conform de werking van het selecteren van een kostenset voor alle boekingen op een evenement of evenementgroep. Zie ook verder in dit document de nieuwe functionaliteit om de namen van kostensets te beheren.

Opmerking

In de volgende release zal tevens voorzien worden dat ook bij het inwisselen van een plaatshouder automatisch de lijst verschijnt van resources die overeenkomen met de rol van de gekozen plaatshouder.

Acties op meervoudige selectie van resource boekingen§

In de Event Inspector kan je meerdere resourceboekingen tegelijk selecteren, waarna je groepsacties op alle geselecteerde boekingen kan uitvoeren via het rechtermuisknopmenu. Zo kan men de Geboekte Resource Inspector openen op alle geselecteerde boekingen door de “Info” functie of kan men meerdere boekingen gelijktijdig verwijderen met de “Verwijder” functie. Ook het inwisselen van plaatshouders werkt op alle geselecteerde boekingen.

Wijzigen van koppeling gebruiker/human resource/contact§

In vorige versies van Yesplan was het altijd het geval dat bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker er automatisch een human resource en een contact aangemaakt wordt met dezelfde naam.

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zijn er nu volgende opties:

  • Maak tegelijk een nieuw contact aan.
  • Of link aan bestaand contact waarvan de naam identiek is aan de gebruikersnaam en maak tegelijk een nieuwe resource aan.
  • Of link aan bestaande resource waarvan de naam identiek is aan de gebruikersnaam.

Daarnaast is het nu ook mogelijk om een bestaand contact te koppelen aan een resource en omgekeerd. De resource- en contactnaam moeten wel exact dezelfde zijn (niet hoofdletter gevoelig) om een koppeling tot stand te brengen. Het opnieuw koppelen gebeurt in de Contact of Resource Inspector:

Verwijderde gebruikers tonen en terugzetten§

Een Yesplan administrator kan de verwijderde gebruikers nog editeren om, bvb. de autorisatieregels aan te passen. Je kan hier verwijderde gebruikers terugplaatsen of definitief verwijderen. Bij het definitief verwijderen draagt men ook alle evenementen, contacten, resources, e.d. waar de gebruiker in Yesplan eigenaar van was, over naar een andere Yesplan gebruiker.

Verwijderde gebruikers verschijnen in oplijstingen (van permissies) waar ze nog aanwezig zijn met een doodshoofd. Dit om verwarring te vermijden bij het nakijken van autorisaties. Omdat het mogelijk is om verwijderde gebruikers te herstellen worden deze immers toch nog aangegeven.

Event inspector – icoon voor een eventgroep§

Om een duidelijker onderscheid te maken tussen evenementen en groepen staat er bij een groep een boomstructuur-icoon onder de Locatie, Personeel, Resource en Kost info tab.

Beheer van namen van resource kostensets§

Bij het ingeven van de namen van kostensets verschijnt er nu een suggestie lijst met eventueel voorgedefiniëerde namen. Dit maakt ingeven van terugkerende namen eenvoudiger. In Yesplan bieden kostensets met gelijke namen betere mogelijkheden in de Event Inspector voor het instellen van een kostenset van een volledig evenement of bij het inwisselen van resource boekingen.

Het beheer van de suggestie lijst en de voorgedefiniëerde lijst van namen gebeurt in de Algemene Instellingen onder Resources > kostenset Namen.