Inleiding§

Contacten en medewerkers§

Zowel Yesplan als Profit beschikken over een contactendatabank, maar het is niet wenselijk om contactgegevens op twee plaatsen te beheren. Er is gekozen om contacten volledig te beheren in Profit. Contacten die ook nodig zijn in Yesplan kunnen opgehaald worden uit Profit.

Medewerkers worden ook in Profit beheerd. De contacten die ook medewerkers zijn in Profit, worden zo overgenomen in Yesplan. De medewerker (een resource van het type human) en het bijhorende gekoppeld contact worden beiden aangemaakt in Yesplan.

Projecten en voorcalculatie§

In Yesplan worden alle evenementen (voorstellingen, verhuringen, seminaries, workshops, enz.) ingepland. Deze evenementen kunnen doorstromen naar Profit als een project.

Op de evenementen worden verschillende resources geboekt, zoals locaties, technisch materiaal, mensen, enz. Hieraan hangt vaak een verkoopprijs of verhuurprijs aan vast. Bij het aanmaken van een project in Profit zullen al deze resources doorstromen naar een voorcalculatie. Deze voorcalculatie kan dan dienen als basis voor een offerte of nacalculatie in Profit.

De klant (contact) die aan het evenementen toegekend is in Yesplan, zal doorstromen als debiteur naar het project binnen Profit.

Locaties en andere resources§

Alle andere resources - alles behalve de medewerkers - worden in Yesplan beheerd en stromen door naar Profit als voorcalculatielijnen.

Configuratie Profit§

In Profit dient een gebruiker aangemaakt te worden die toelaat om de GET- en UPDATE-connectors van Profit te gebruiken. Er worden hiervoor vrije velden gebruikt in Profit, de definities ervan kunnen geïmporteerd worden:

Ook de gebruikte GET-connectors kunnen geïmporteerd worden:

Daarnaast dient een App Connector te worden aangemaakt. De App Connector dient toegang te verlenen tot de volgende GetConnectoren en UpdateConnectoren:

Bij de App Connector moet tevens een gebruikerstoken worden aangemaakt.

Contacten§

Niet alle contacten die in Profit gebruikt worden stromen door naar Yesplan. Het is aan de gebruiker om aan te geven welke organisaties en personen zullen doorstromen naar Yesplan. Hiervoor is er in Profit een tabblad ‘Yesplan Organisatie’ (bij een organisatie) en ‘Yesplan Persoon’ (bij een persoon) waarop een checkbox staat met het label ‘Yesplan’. Als deze checkbox is aangevinkt dan stroomt het contact door naar Yesplan.

De checkbox is een vrij veld bij contacten in Profit (zie ‘Definitiebestand voor contacten’).

Mapping contacten§

Profit Yesplan
Personen Personen
Organisaties Organisaties
Contactpersonen (Persoon bij organisatie) Contactlinks

Mapping personen§

De personen in Yesplan komen overeen met personen in Profit. In de volgende tabel ziet u welke gegevens worden overgenomen uit Profit in Yesplan:

Profit Yesplan
Voornaam Voornaam
Achternaam Achternaam
Voorletters Initialen
Voorvoegsel Tussenvoegsel
Titel Aanspreekvorm
Taal Taal
Telefoonnr. privé Telefoon
Mobiel privé Mobiel
E-mail privé E-mail
Homepage Website
Straat, huisnummer en toevoeging aan huisnummer Adres
Postcode Postcode
Woonplaats Woonplaats
Land Land

Let op

Voor de vertaling van “Titel / Aanhef” uit Profit naar “Aanspreekvorm” in Yesplan wordt de combinatie gebruikt van het geslacht van de contactpersoon en de kolommen “Tekst man” en “Tekst vrouw” uit Profit.

In het geval van een man worden de waarden uit de kolom “Tekst man” gebruikt in Yesplan, in het geval van een vrouw worden de waarden uit de kolom “Tekst vrouw” gebruikt. In Profit is ook het geslacht “onbekend” mogelijk; in dat geval worden de waarden uit de kolom “Tekst man” gebruikt. De waarden worden automatisch aangemaakt in Yesplan wanneer ze in gebruik zijn bij de contacten die naar Yesplan doorstromen.

Mapping organisaties§

De organisaties in Yesplan komen overeen met organisaties in Profit. In de volgende tabel ziet u welke gegevens worden overgenomen uit Profit in Yesplan:

Profit Yesplan
Naam Naam
Rechtsvorm Rechtsvorm
Fiscaalnummer BTW-nummer
Opmerking Opmerking
Telefoonnr. werk Telefoon
Fax werk Fax
E-mail werk E-mail
Homepage werk Website
Straat, huisnummer en toevoeging aan huisnummer Adres
Postcode Postcode
Woonplaats Woonplaats
Land Land

Debiteur (verkooprelatie)§

Er wordt nog een specifiek customdataveld doorgestuurd naar Yesplan en dat is het debiteurnummer van de persoon of organisatie in Profit. Dit gebeurt uiteraard alleen als er in Profit een debiteur bestaat voor deze persoon of organisatie. Dus, als er een waarde getoond wordt in Yesplan voor dat customdataveld, dan betekent dit dat deze persoon of organisatie ook een debiteur is in Profit.

Dit is van belang als deze persoon of organisatie klant is en als verkooprelatie op een project mee doorstroomt naar Profit. Als er binnen Yesplan geen debiteurnummer op de persoon of organisatie staat dan zal er ook geen debiteur op het project in Profit terug te vinden zijn.

Mapping contactpersonen§

Zowel Yesplan als Profit kennen een verband tussen een persoon en een organisatie. Dat is de contactlink in Yesplan en de contactpersoon in Profit. In Profit is een contactpersoon steeds van het type Persoon bij organisatie. De volgende velden worden van de contactpersoon uit Profit overgenomen in Yesplan:

Profit Yesplan
Afdeling contact Afdeling
Functie op visitekaartje Functie
Telefoonnr. werk Telefoon
Fax. werk Fax
E-mail werk E-mail
Homepage Website

Projecten§

Een evenement in Yesplan wordt een project in Profit. Het geheel van de geboekte resources op een evenement in Yesplan zullen doorstromen naar een voorcalculatie op een project in Profit (zie Voorcalculatie).

Mapping projecten/evenementen§

Profit Yesplan
Project Evenement of evenementgroep
Projectgroepen Profielen

Mapping projectgroepen/profielen§

De projectgroepen binnen Profit komen overeen met de profielen van evenementen in Yesplan. Deze profielen geven het type event weer zoals ‘commerciële verhuur’, ‘amateur verhuur’, ‘eigen programmatie’, …

In de configuratie van de projectgroepen en profielen moeten de gebruikte namen identiek zijn (let op, dit is hoofdlettergevoelig), anders worden ze niet herkend als Yesplan deze uit Profit ophaalt en kunnen ze niet correct gemapt worden.

Zowel het Yesplan ID van een evenement als van een evenementgroep worden mee op het project geplaatst in Profit. Deze vrije velden in Profit worden geïdentificeerd door een key.

Let op

Zorg ervoor dat als je de projectgroepen aanmaakt in Profit je ook de bijbehorende administratie kiest. Als je dit niet doet dan kunnen er geen projecten aangemaakt worden vanuit Yesplan.

Voorcalculatie§

Het geheel van de geboekte resources op een evenement in Yesplan stromen door naar een voorcalculatie op een project in Profit. Een evenement in Yesplan wordt een project in Profit (zie Projecten).

De resources worden niet in Profit aangemaakt als artikelen, werksoorten of kosten; de mapping gebeurt op een hoger niveau. De naam van de resource in Yesplan zal wél terugkomen in de beschrijving van het item in de voorcalculatielijn.

Mapping resources§

Profit Yesplan
Werksoorten Rollen van de medewerker
Kosten Resourcegroepen

Mapping werksoorten/rollen§

Medewerkers in Yesplan kunnen verschillende rollen vervullen, zoals geluidstechnieker, publieksbegeleider, enz. Deze rollen worden in Profit een werksoort op de voorcalculatie.

In de configuratie van de rollen van de medewerkers en de werksoorten moeten de gebruikte namen identiek zijn (let op, dit is hoofdlettergevoelig), anders worden ze niet herkend als Yesplan deze uit Profit ophaalt en kunnen ze niet correct gemapt worden..

Mapping kosten/resourcegroepen§

Alle andere geboekte resources (alles behalve de medewerkers) zullen van Yesplan naar Profit doorstromen als een kost bij de voorcalculatie.

Elke resource behoort tot één resourcegroep in Yesplan. De resourcegroep waartoe de resource behoort wordt een kost in Profit. De naam van de resource in Yesplan zal in Profit in de omschrijving op de voorcalculatielijn terecht komen.

In de configuratie van de resourcegroepen en kosten moeten de gebruikte namen identiek zijn (let op, dit is hoofdlettergevoelig), anders worden ze niet herkend als Yesplan deze uit Profit ophaalt en kunnen ze niet correct gemapt worden.

Mapping verrekening§

Elke resourceboeking heeft in Yesplan een markering “aan te rekenen”. Dit zal naar Profit doorstromen als de markering “doorbelasten” bij elke voorcalculatielijn.

In Yesplan kan de waarde van de markering “aan te rekenen” aan of uit zijn, maar ook gemengd. Gemengde waardes komen voor bij resourceboekingen die andere resourceboekingen omvatten, zoals de boeking van een resourceset, waarbij de onderliggende boekingen niet allemaal dezelfde waarde voor “te verrekenen” hebben. In Profit kan “doorbelasten” enkel aan of uit staan.

Indien de markering “aan te rekenen” in Yesplan aan of uit staat dan zal “doorbelasten” in Profit ook gewoon aan of uit staan. Bij gemengde waardes in Yesplan echter, zal het veld “doorbelasten” in Profit steeds aan worden gezet.

Configuratie Yesplan§

De instellingen voor Profit in Yesplan zijn te vinden onder Systeeminstellingen op het tabblad Integraties bij het onderdeel AFAS.

Instellingen verbinding§

Bij “Instellingen verbinding” moeten de volgende velden ingesteld worden:

Let op

AFAS stapt in 2018 over op een nieuw AFAS Online platform en een nieuwe manier van inloggen waarbij TLS 1.2 vereist wordt. Je dient voortaan gebruik te maken van de nieuwe endpoints van de connectoren. Vervang de oude Hostname URL in Yesplan (12345.afasonlineconnector.nl) door de nieuwe URL: 12345.soap.afas.online. Let wel: i.p.v. 12345 zal je bij de instellingen je eigen deelnemernummer zien staan. Gebruik dus je eigen deelnemernummer, en niet ‘12345’.

Vrije velden op project§

Binnen Profit zijn er twee vrije velden geconfigureerd op het project. Deze twee keys zijn steeds dezelfde:

Aanmaken custom data§

Om gegevens vanuit Profit naar Yesplan te sturen, en andersom, dienen er enkele customdatavelden aangemaakt te worden. Deze velden zijn nodig om een goede werking te garanderen.

Contacten§

Debiteur ID§

Voor het opslaan van de debiteur ID in Yesplan dient er een customdataveld van het type integratiegegevens aangemaakt te worden voor de contacten. Je kan er ook best een apart tabblad ‘PROFIT’ voor aanmaken.

Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Debiteur ID (label) en profit_debiteurid (keyword). Dat ID zal later kunnen doorstromen naar de debiteur op een project binnen Profit.

Een voorbeeld hoe dat er kan uitzien in Yesplan bij een contact:

Resources§

Employee ID§

In Yesplan bewaren we het ID van de medewerkers die binnen Profit gebruikt wordt. Hiervoor dient er in Yesplan een customdataveld van het type integratiegegevens aangemaakt te worden voor de resource (waartoe medewerkers horen). Je kan er ook best een apart tabblad ‘PROFIT’ voor aanmaken.

Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Medewerker ID (label) en profit_employeeid (keyword). Dit is enkel van toepassing voor resources van het type medewerker (Human).

Een voorbeeld hoe dat er kan uitzien in Yesplan bij een medewerker:

Evenementen§

Status§

Om gegevens door te sturen naar een project in Profit configureer je een speciale knop, een customdataveld van het type publication trigger. Deze knop aanklikken zal de gegevens telkens opnieuw doorsturen, bestaande gegevens worden hierbij overschreven. Dit speciale veld toont bovendien ook het resultaat van het doorsturen van de gegevens naar Profit, bijvoorbeeld ‘Actief’.

Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Status (label) en project_status (keyword).

Project ID§

Een evenement in Yesplan zal doorstromen naar een project in Profit waar het een specifieke ID zal krijgen (op basis van de Yesplan ID van het evenement). Yesplan houdt die ID bij.

Voor dit project ID uit Profit maak je een customdataveld aan van het type integratiegegevens. Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Project ID (label) en project_id (keyword).

Referentie§

Bij een project in Profit kan een referentie meegestuurd worden. Om dit in Yesplan te gebruiken maak je hiervoor een customdataveld aan van het type input field. Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Referentie (label) en project_referentie (keyword).

Persoon, organisatie en contactpersoon§

Op elk project in Profit kan een persoon of een organisatie worden toegekend met een contactpersoon. In Yesplan maak je hiervoor een customdataveld aan van het type contact. Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Contact (label) en project_contact (keyword).

Voor meer informatie over persoon, organisatie en contactpersoon kan u terecht in de documentatie van Profit.

Debiteur§

Aan een project kan in Profit ook een debiteur toegewezen worden. Dit is persoon of organisatie die voor het project betaalt. Uiteraard hangt er aan die debiteur ook contactinformatie. Daarom wordt hiervoor in Yesplan ook een customdataveld van het type contact aangemaakt. Het label en keyword voor dat customdataveld zijn vrij te kiezen; gebruikelijk zijn dit: Debiteur (label) en project_debiteur (keyword).

Opmerking

Er kan ook gekozen worden om een standaard debiteur (verkooprelatie) in te vullen. Dit gebeurt als je dit veld in Yesplan leeg laat en het evenement of de evenementgroep doorstuurt naar Profit. In Yesplan zal dan automatisch de standaard debiteur geplaatst worden op het moment van doorsturen.

Voor meer informatie over de debiteur (verkooprelatie) kan u terecht in de documentatie van Profit.

Toewijzen custom data§

Om de configuratie af te ronden dienen deze aangemaakt customdatavelden toegewezen te worden. Dit doe je bij Systeeminstellingen op het tabblad Integraties bij het onderdeel AFAS.

Opmerking

Alvorens je een standaard debiteur kunt aanduiden (bij de instelling Default Debtor) moet je de contacten uit Profit een eerste keer binnenhalen in Yesplan. Het contact dat je hiervoor kiest moet ook in Profit een debiteur zijn.

Gebruik§

Contacten en medewerkers§

Alle contacten, debiteurs en medewerkers worden aangemaakt en beheerd in Profit. Enkel de contacten die in Profit aangevinkt worden als een Yesplan contact, komen ook daadwerkelijk in Yesplan terecht. Als er een debiteur of medewerker hangt aan een contact dan wordt dit meteen ook overgenomen in Yesplan. Bij een debiteur wordt het debiteurnummer op het contact geplaatst (via custom data); in geval van een medewerker in Profit wordt er naast het contact ook een medewerker aangemaakt in Yesplan (een resource van het type human).

Yesplan gebruikers§

U kan enkel Yesplan gebruikers aanmaken voor bestaande medewerkers uit Profit, anders zijn de gegevens niet gekoppeld. Er dient dus eerst een contact aangemaakt te worden in Profit en vervolgens een medewerker. Na synchronisatie zitten contact en medewerker (human resource) in Yesplan. Nu kan er voor dit bestaand contacte en resource een Yesplan gebruiker aangemaakt worden in ‘Systeeminstellingen’

Wijzigingen in Profit§

Indien er nieuwe contacten toegevoegd worden of gegevens aangepast worden in Profit, dan kan je deze wijzigingen ophalen in Yesplan door in de het zoekvenster van de contacten op het ‘opnieuw laden’ icoontje te klikken.

Elke nacht voorziet Yesplan een volledige update van alle contacten die in Profit aangeduid werden als een Yesplan contact. Zo ziet iedereen elke ochtend sowieso de laatste gegevens. Tijdens deze nachtelijke synchronisatie worden ook de verwijderde contacten verwerkt, wat niet gebeurt bij het opnieuw laden vanuit het zoekvenster van de contacten.

Een Yesplan beheerder kan zelf ook een update initiëren. Bij de instellingen (te vinden onder Systeeminstellingen op het tabblad Integraties bij het onderdeel AFAS) kan een beheerder manueel alle contacten ophalen via de knop ‘Werk gewijzigde contacten bij’. Dit doet hetzelfde als het ‘opnieuw laden’ icoontje in het zoekvenster. Een beheerder kan echter ook de knop ‘Alle contacten opnieuw laden’ gebruiken. Dit doet hetzelfde als de automatische nachtelijke synchronisatie.

Projecten en voorcalculatie§

Evenementen met ticketing§

Elke voorstelling in het ticketingprogramma komt overeen met één evenement in Yesplan. Voor elke voorstelling in het ticketingprogramma dient er ook een apart project te worden aangemaakt in Profit; de ticketverkoop kan immers enkel per voorstelling op een project worden gezet. Dit wil zeggen dat indien er een productie bestaat met meerdere voorstellingen, gegroepeerd in een evenementgroep in Yesplan, elk van deze evenementen een apart project worden in Profit.

Op het niveau van de evenementgroep heb je de keuze:

Als een evenement in de evenementgroep een voorstelling is mét ticketing, moet ervoor gekozen worden om alle onderliggende evenementen door te sturen, zodat voor elk een project aangemaakt wordt in Profit.

Projecten§

De volgende velden worden vanuit Yesplan naar Profit gestuurd:

Profit Yesplan Parameter
Omschrijving De naam van het evenement of de evenementgroep -
Groep Het profiel van het evenement of de evenementgroep -
Verkooprelatie De debiteur, een contact; als dit leeg is, én er is een standaard debiteur geconfigureerd, dan wordt de debiteur gebruikt zowel in Profit als in Yesplan. Debtor
Organisatie/persoon Het contact dat het evenement organiseert Contact
Contactpersoon De contactpersoon van het contact dat het evenement organiseert Contact
Referentie Mogelijkheid om een referentie voor het evenement op te geven Reference

Een voorbeeld hoe dat er kan uitzien in Yesplan:

Een voorbeeld hoe dat er kan uitzien in Profit:

Andere velden die op de achtergrond aan het project worden toegevoegd:

Voorcalculatie§

Alle resourceboekingen zullen doorstromen als voorcalculatielijnen, die samen de voorcalculatie vormen die bij het Profit project hoort.

Alle boekingen van medewerkers stromen door naar Profit als werksoorten, op basis van de rol die ze hebben in Yesplan. Alle andere resourceboekingen stromen door naar Profit als kosten, op basis van de resourcegroep waartoe ze behoren. In de beschrijving van de voorcalculatielijn verschijnt de naam van de resource.

Resourcesets stromen net als andere resources door als kosten. De prijs zal steeds op de set geplaatst worden. De resources die deel uitmaken van de resourceset stromen ook door als voorcalculatielijn maar dan zónder prijs.

Bijzonderheden§

Vaste kosten, werk- en urensoorten in Profit§

Naast de resourcegroepen en human resource rollen in Yesplan waarvoor u kosten en werksoorten aanmaakt in Profit dienen er enkele vast in Profit te worden aangemaakt.

Kosten§

Binnen Profit dient u 3 vaste kostensoorten aan te maken. Dit zijn Locaties, Diversen en Samengesteld. Bovendien staan de itemCodes in Profit voor Diversen en Samengesteld vast op respectievelijk DI en SA

Locaties en Diversen zijn 2 vaste resourcegroepen die ook in Yesplan bestaan. In de resourcegroep Diversen zitten alle resources die niet tot een resourcegroep behoren. Locaties spreekt voor zich.

De kostensoort Samengesteld dient om sets en prijsoverschrijvingen op het niveau van het event of group te kunnen doorsturen.

Werksoort§

Er moet 1 vaste werksoort worden aangemaakt Diversen (itemCode: DI). Hierin komen alle human resources terecht waarvoor de rol niet werd omgezet in een werksoort in Profit of indien er geen rol op de resourceboeking werd toegevoegd in Yesplan.

Urensoort op projecten§

Om de werksoorten goed naar de voorcalculatie op een project te laten doorstromen dient de juiste urensoort op het project geconfigureerd te worden in Profit.

Hiervoor gaat u in het menu naar Projecten en kiest vervolgens Project en Urensoort.

BTW-tarief wordt bepaald door de kosten- of werksoort in Profit§

In Yesplan kan je BTW laten rekenen op uw resources. Echter wordt binnen Profit het BTW-tarief bepaald door de kosten of de werksoort waartoe de resource behoort.

D.w.z. dat alle resources die in dezelfde resourcegroep in Yesplan zitten hetzelfde BTW-tarief moeten hebben om zo de BTW-berekening in Yesplan overeen te laten komen met die in Profit.

Vrije dimensie op voorcalculatielijnen§

Binnen Profit bestaan op een project 5 vrije dimensies die kunnen gebruikt worden. Een vrije dimensie is een tabel met vrij in te vullen waarden. Deze vrije dimensie kan dan toegevoegd worden op de voorcalculatieregels.

Voor Yesplan dient er 1 vrije dimensie aangemaakt te worden op het project. De waarden in de tabel zijn alle namen van de locaties (identiek) in Yesplan. Bij het doorsturen van het project en voorcalculatie zal op elke voorcalculatielijn ook de locatie d.m.v. de vrije dimensie toegevoegd worden van het event waarop de resource geboekt is.

Dit laat toe om in voor- en nacalculatie dit te gaan gebruiken om te sorteren of te verdichten. Voor meer informatie hierover kan u zich best richten tot uw Profit consultant.

Bijkomend dient een GETConnector opgeladen te worden. Afhankelijk van de gebruikte vrije dimensie voor de locaties dient de juiste gekozen te worden, zie ook onderstaande tabel.

In de Yesplan configuratie dient nog de juist code voor de dimensie te worden ingevuld bij de parameter ‘Event Location key’, zie ook onderstaande tabel.

Dimensie Connector Profit Yesplan Parameter
vrije dimensie 1 vrije dimensie 1 Di01
vrije dimensie 2 vrije dimensie 2 Di02
vrije dimensie 3 vrije dimensie 3 Di03
vrije dimensie 4 vrije dimensie 4 Di04
vrije dimensie 5 vrije dimensie 5 Di05

Correctieregels§

Profit laat niet toe dat Yesplan totalen op een voorcalculatielijn schrijft. Er wordt steeds een eenheidsprijs en een aantal gestuurd naar Profit. Het totaal van de lijn wordt berekend in Profit. Bovendien wordt er slechts een precisie toegestaan van 2 decimalen bij het doorsturen van prijzen.

Toch is het binnen Yesplan mogelijk om bijvoorbeeld drie micro’s te verhuren aan een totaalprijs van 100 euro. Op de voorcalculatielijn komt dan € 99,99 te staan, het resultaat van 3 (aantal) x € 33,33 (eenheidsprijs). Er is dus een verschil van 0,01 euro.

Om deze verschillen op te vangen stuurt Yesplan correctielijnen als een bijkomende voorcalculatielijn door, zodat het uiteindelijke totale bedrag op de hele voorcalculatie overeenkomt met het totale bedrag in Yesplan.

Groep doorsturen als project§

Je kan er voor kiezen om de groep naar Profit door te zetten als project. Als de onderliggende evenementen verschillende profielen hebben dan zal voor de projectgroep ‘Algemeen’ genomen worden.

Koppelen en ontkoppelen§

Een evenement in Yesplan zal doorstromen naar een project in Profit waar het een specifieke ID zal krijgen (op basis van de Yesplan ID van het evenement). Yesplan houdt die ID bij. Bij een update zal Yesplan een bestaand project steeds behouden (aan de hand van de ID), maar de voorcalculatie wordt bij het doorsturen steeds verwijderd en opnieuw aangemaakt.

Het is mogelijk om een evenement in Yesplan te ontkoppelen van Profit. Hierbij worden noch het project, noch de voorcalculatie verwijderd in Profit. Je kan vervolgens desgewenst het project en de voorcalculatie handmatig uit Profit verwijderen. Indien een ontkoppeld evenement opnieuw doorgestuurd wordt naar Profit, dan zal dit terug aan hetzelfde project gekoppeld worden indien dit nog bestaat in Profit. Hierbij wordt de bestaande voorcalculatie verwijderd en opnieuw aangemaakt aan de hand van de laatste gegevens in Yesplan. Indien het project niet meer bestaat in Profit, dan zal een nieuw project aangemaakt worden.