Ga naar inhoud

Lijst van scopes

Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle mogelijke waardes voor de scope van een zoekopdracht met de beschrijving van wat je er precies mee opvraagt.

Scopes evenementen§

Scope Beschrijving
event Alle evenementen.
group Alle evenementgroepen.
event_or_group Alle evenementen en evenementgroepen.
production Alle evenementen en evenementgroepen die een productie zijn.

Scopes contacten§

Scope Beschrijving
contact Alle personen en organisaties én de links tussen beide.
person_or_organization Alle personen en organisaties, exclusief de links.
person Alle personen.
organization Alle organisaties.
contactlink Alle links tussen personen en organisaties.
contactbooking Alle boekingen van personen, organisaties of de links tussen beide.

Scopes resources§

Scope Beschrijving
resource Alle resources (inclusief plaatshouders).
resourceplaceholder Alle plaatshouders.
location Alle locaties.
team Alle teams.
resourcebooking Alle boekingen van resources (inclusief plaatshouders) of locaties.

Scopes taken§

Scope Beschrijving
task Alle taken.
taskgroup Alle taakgroepen.