Ga naar inhoud

Evenementsjablonen

Hieronder vind je een overzicht van de evenementsjablonen, die je enkel kan toevoegen in het tabblad “Rapporten” van het infovenster voor evenementen.

Productiefiche§

 • Een productiefiche (ook wel call sheet of draaiboek) is een overzicht van de details van een evenement of evenementgroep. Het wordt afgedrukt en dan gebruikt door medewerkers op de werkvloer om snel contactgegevens, resourceboekingen, tijdschema’s enz. te raadplegen. Bekijk een voorbeeld.
 • Dit rapport werkt enkel als de overeenkomstige customdatavelden op de installatie aanwezig zijn. Daarom bieden we het niet aan als een download.

Tip

Wens je meer informatie over dit rapport, neem dan contact op met je Customer Success Manager. Zij zullen je graag verder helpen in het afstemmen van je installatie op de productiefiche of bij het aanpassen van de productiefiche aan je noden.

Offerte§

 • Met dit sjabloon maak je een aanbod voor zaalhuur. Het bevat onder andere een overzicht van tijdschema’s, resources, locaties, medewerkers en hun prijzen. Bekijk een voorbeeld.
 • Dit rapport werkt enkel als de overeenkomstige customdatavelden op de installatie aanwezig zijn. Daarom bieden we het niet aan als een download.

Tip

Wens je meer informatie over dit rapport, neem dan contact op met je Customer Success Manager. Zij zullen je graag verder helpen in het afstemmen van je installatie op de offerte of bij het aanpassen van de offerte aan je noden.

Verkoopprijs van geboekte resources§

Een tabel met de geboekte resources per evenement of evenementgroep, en per resource het aantal, de verkoopprijs, het btw-tarief enz.

Structuur:

 • De rijen zijn geboekte resources, gegroepeerd per resourcegroep, evenement en evenementgroep.
 • De kolommen zijn de verschillende aspecten van de verkoopprijs: totalen voor aantal, prijseenheid, verkooprijs exclusief btw, btw-tarief, bedrag van btw en prijs inclusief btw.
 • De cellen bevatten waarden voor de verkoopprijs.

Opmerking

 • Als je de prijs op een bepaald niveau overschrijft, dan zal de prijs op de niveaus eronder niet verschijnen.
 • Ad-hoc resources verschijnen met een witte letter A op een groene achtergrond, plaatshouders verschijnen met een witte letter P op een rode achtergrond, en externe resources verschijnen met een witte letter E op een oranje achtergrond.
Parameter Beschrijving
Toon werkelijke waarden Bepaal of geplande of werkelijke waarden verschijnen in het document. “Ja”: De cellen bevatten werkelijke waarden. “Nee”: De cellen bevatten geplande waarden.
Toon details van de set Bepaal of de resources van een set verschijnen in het document. “Ja”: De resources van een set verschijnen in het document. “Nee”: Enkel de set wordt weergegeven, zonder de individuele resources in die set.
Toon enkel aan te rekenen Bepaal welke resources verschijnen in het document. “Ja”: Enkel resources die gemarkeerd zijn als “Aan te rekenen” worden weergegeven. “Nee”: Alle geboekte resources worden weergegeven, zonder rekening te houden met het veld “Aan te rekenen”.

Evenementen in groep§

Een tabel met de evenementen in een evenementengroep, per datum en per locatie.

Structuur:

 • De rijen zijn dagen.
 • De kolommen zijn locaties.
 • De cellen zijn evenementen, met hun getoonde starttijd en getoonde eindtijd.
Parameter Beschrijving
Titel De titel die verschijnt in het document.
Statussen (*) Filter evenementen in de groep aan de hand van hun status.
Profielen (*) Filter evenementen in de groep aan de hand van hun profiel.
Volgorde Bepaal de volgorde van de locaties in het document. Ze verschijnen als kolommen.
Geannuleerd Selecteer statussen die je gebruikt voor geannuleerde evenementen. Evenementen met zo’n status verschijnen doorstreept in het document.
Toon onbeschikbaarheden Bepaal of onbeschikbaarheden moeten verschijnen in het document.

(*) Laat de parameter leeg als je niet wilt filteren op deze eigenschap.