Tabbladen

De details van evenementen, resources, resourceboekingen, contacten en contactboekingen kunnen bekeken en gewijzigd worden in Yesplan via de infovensters van deze elementen. De infovensters hebben een aantal tabbladen. Sommige van die tabbladen zijn systeemtabbladen, en reeds voorzien in Yesplan. Een beheerder kan zelf bijkomende tabbladen toevoegen, die eigen zijn aan de organisatie. Tabbladen kunnen zichtbaar gemaakt voor een selectie van gebruikers (zie mogelijkheden beheren in de handleiding van rechten).

Tabbladen kunnen helpen om customdatavelden te structureren, of om de zichtbaarheid van deze velden te beheren.

De tabbladen worden beheerd bij de systeeminstellingen, bij het onderdeel “Tabbladen” van de overeenkomstige tabbladen “Evenementen”, “Resources” en “Contacten”.

In bovenstaande afbeelding zie je het scherm voor het beheren van de tabbladen voor resources en resourceboekingen. Daarop staan twee lijsten, in alfabetische volgorde, van de tabbladen die aangemaakt werden voor de resources en de tabbladen die aangemaakt werden voor de geboekte resources. We zien dat er voor resources 3 tabbladen gedefinieerd zijn; voor geboekte resources zijn dat er twee.

Om tabbladen toe te voegen vul je de naam van het tabblad in in het invulveld onderaan de lijst en klik je op “Voeg toe”. Merk op dat het niet mogelijk is om twee tabbladen met dezelfde naam aan te maken voor één soort element. Om het tabblad te hernoemen dubbelklik je erop. Tabbladen kunnen enkel verwijderd worden (door op “Verwijder” te klikken in de kolom “Wijzigen”) als het niet in gebruik is door, bijvoorbeeld een parameter die de zichtbaarheid van een customdataveld bepaalt.

Let op, een nieuw tabblad is standaard niet zichtbaar voor gebruikers. Om het tabblad zichtbaar te maken moet je gebruikers expliciet toegang verlenen (zie mogelijkheden beheren in de handleiding van rechten).