Tabbladen

Infovensters van evenementen, resources, resourceboekingen, contacten en contactboekingen bevatten tabbladen, die je kan gebruiken om customdatavelden te structureren of om de zichtbaarheid van deze velden te bepalen.

Yesplan bevat twee types tabbladen:

 1. Systeemtabbladen van Yesplan zelf. Zij verschijnen altijd bovenaan links in het infovenster, in een vaste volgorde.
 2. Bijkomende tabbladen toegevoegd door een beheerder:
  • Deze tabbladen zijn eigen aan je installatie.
  • Ze verschijnen rechts van de systeemtabbladen.
  • Beheerders kunnen in de systeeminstellingen de volgorde van deze tabbladen bepalen.

Tip

Je kan via rechtensjablonen tabbladen zichtbaar of onzichtbaar maken voor gebruikers(groepen). Zie Mogelijkheden beheren voor meer informatie.

Je kan de tabbladen beheren in de systeeminstellingen, bij het onderdeel “Tabbladen” van “Evenementen”, “Resources” en “Contacten”. De tabbladen verschijnen in tabellen:

 • Voeg een tabblad toe door de naam van het tabblad in te vullen in het veld onderaan de tabel en vervolgens te klikken op “Voeg toe”.
 • Dubbelklik op de naam van een tabblad om het te hernoemen.
 • Wil je de volgorde van de tabbladen veranderen? Klik dan op de twee horizontale lijntjes links van de rij van een tabblad en versleep het naar de gewenste positie.
 • Verwijder een tabblad door te klikken op “Verwijder” in de kolom “Wijzigen”.

Opmerking

 • Een nieuw tabblad is standaard onzichtbaar voor gebruikers. Om het zichtbaar te maken, moet je gebruikers expliciet toegang verlenen. Zie Mogelijkheden beheren voor meer informatie.
 • Het is niet mogelijk om twee tabbladen met dezelfde naam aan te maken binnen één tabel.
 • Je kan een tabblad enkel verwijderen als het niet in gebruik is, bijvoorbeeld als parameter die de zichtbaarheid van een customdataveld bepaalt.