Demo van de nieuwe features§

Vernieuwd zoekvenster contacten§

Het zoekvenster voor de contacten werd volledig vernieuwd. De voornaamste wijziging is dat het zoekvenster beter overweg kan met grote hoeveelheden contacten. Voortaan geen beperking meer omtrent de hoeveelheid zoekresultaten die getoond kunnen worden (gedaan met de ‘te veel resultaten’-foutboodschappen). Mooi is ook dat vanaf nu alle velden, óók customdatavelden, kunnen bekeken worden in het zoekvenster.

Verder kan je nu sneller zoeken en uitgebreider filteren. De zoekresultaten kunnen gesorteerd worden op elke kolom naar keuze en de resultaten worden overzichtelijker gepresenteerd. Je kan ook eenvoudig meerdere kolommen tegelijk toevoegen of verwijderen.

Je leest er alles over in de handleiding van de contacten.

Nog even meegeven dat dit slechts een eerste stap is. Aan het vernieuwde zoekvenster zullen we op termijn extra mogelijkheden toevoegen, zoals bijvoorbeeld exporteren van de resultaten. Ook de andere zoekvensters (resources, evenementen, enz.) zullen op gelijkaardige wijze vernieuwd worden.

Teamplanner: tellers op maat§

We hebben de tellers volledig hertekend. Je kan, als gebruiker, voortaan zelf bepalen welke tellers je wilt zien en in welke volgorde je die wilt zien. Je kan elk van de tellers in een of meerdere rijen onderbrengen, met telkens tot 3 kolommen per rij. Je kiest de labels die je aan die tellers toevoegt en de tekstgrootte ervan.

Het venster met de tellers kan je nu in zijn geheel, of gedeeltelijk, verbergen als je ze niet hoeft te zien. En terug tevoorschijn halen als je ze nodig hebt.

We hebben bovendien ook een paar nieuwe tellers toegevoegd. Er zijn bijkomende tellers voor de overuren (het aantal overuren, het aantal overuren tot op vandaag of tot aan een bepaalde dag, het aantal bijkomende overuren, het dag- of weektotaal inclusief bijkomende overuren, enz.) en voor vakantie (geplande vakantie, opgenomen vakantie, op te nemen vakantie, enz.).

Elke gebruiker kan zelf het moment kiezen waarop hij overgaat naar de nieuwe tellers. Bij het overschakelen zetten we de meest gebruikelijke tellers meteen klaar. Je kan ze op elk moment aanpassen.

We laten, tijdelijk, toe dat je terug kunt naar de oude tellers (vanuit de gebruikersvoorkeuren). Bij een volgende versie van Yesplan, echter, zullen de oude tellers niet meer beschikbaar zijn en wordt iedereen automatisch overgeschakeld naar de nieuwe tellers. Grijp dus nu je kans om op eigen tempo kennis te maken met de nieuwe mogelijkheden van de tellers.

Je leest er alles over in de handleiding van de Teamplanner.

Verbeteringen aan lijsten van rapporten§

Gewijzigde sjabloonnamen worden voortaan behouden bij de uitdraai ervan. Bijvoorbeeld, indien je het sjabloon “excel-weeklijst.jasper” hernoemt naar “Weeklijst”, dan zal het gegenereerde rapport de naam “Weeklijst.xlsx” krijgen (en niet langer “excel-weeklijst.xlsx”).

Gewijzigde namen van rapporten worden voortaan ook behouden bij het downloaden ervan. Bijvoorbeeld, indien je het gegenereerde rapport “Weeklijst.xlsx” hernoemt naar “Kalender week”, dan zal het bestand dat je downloadt de naam “Kalender week.xlsx” hebben (en niet langer “Weeklijst.xlsx”)

In het overzicht van de rapporten kan je voortaan ook sorteren en zoeken. Je kan de lijst met sjablonen sorteren op datum of op alfabet, en je kan de lijst ook manueel een volgorde geven. De lijst met gegenereerde rapporten kan je snel filteren met een zoekveld. Dit zoekveld zoekt doorheen de namen van de gegenereerde rapporten.

Beschermen naam van evenementgroep met vergrendelde evenementen§

Voortaan wordt ook de naam van een evenementgroep beschermd indien deze groep minstens één evenement bevat die vergrendeld is. Voorheen werden enkel de naam, de datum, de locatie en het verwijderen van de vergrendelde evenementen beschermd.

Gebruikers die rechten hebben om te ontgrendelen kunnen de naam van deze evenementgroepen uiteraard ook aanpassen nadat ze het slotje opengeklikt hebben. Je kan vanaf nu trouwens ook het slotje naast de groepsnaam openklikken in de kalender.

Lees alles over vergrendelde evenementen in de handleiding van de evenementen.

Teamplanner: ‘plak op’§

De boeking van een medewerker op een evenement kan in de Teamplanner gekopieerd worden naar om het even welke medewerker en naar om het even welke datum. Indien je een dergelijke boeking kopieert naar een andere datum dan de datum van het evenement waarop oorspronkelijk geboekt werd, dan verschijnt voortaan de optie “Plak op”. Hierbij krijg je de keuze om de boeking te plakken op een van de evenementen die op die datum doorgaan. Indien er op die datum geen evenementen doorgaan, dan kan je niet plakken.

De regels die daarbij gelden voor de tijden van de geplakte boeking vind je in de handleiding van de Teamplanner.

Contacten updaten bij het importeren§

Vanaf deze versie kunnen bestaande contacten ook bijgewerkt worden via het importeren. Dit laat bijvoorbeeld toe om contactgegevens aan te passen in externe software en vervolgens terug te importeren in Yesplan.

Het is vaak wenselijk om bepaalde gegevens van een gehele selectie van contacten samen aan te passen in een aparte lijst, zoals bijvoorbeeld in Excel. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld adressen van een set mensen te veranderen, om custom data aan te vullen, om labels juist te zetten, enzovoort.

Je kan de contacten hiervoor exporteren uit Yesplan (via het zoekvenster), vervolgens het geëxporteerde bestand aanpassen in externe software (bijvoorbeeld in Excel), en ten slotte het aangepaste bestand terug importeren in Yesplan waarbij de gewijzigde contacten bijgewerkt worden (via de systeeminstellingen).

Hoe je dit doet lees je in de handleiding van de systeeminstellingen.

Resources importeren§

Importeren van resources kan je voortaan zelf.

Dit doe je bij de systeeminstellingen aan de hand van een importbestand. Dit bestand maak je zelf aan op je computer en ga je vervolgens versturen naar Yesplan. De verschillende stappen van het importeren worden een voor een uitgelegd in de handleiding van de systeeminstellingen.

Merk op dat de bijhorende resource groepen en rollen reeds dienen te bestaan vóór het importeren van de resources (die worden niet mee gecreëerd bij het importeren van resources).

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

Beheer§

Integraties§