Ga naar inhoud

Yesplan 1.13, mei 2014

Zoeken naar beschikbaarheid van resources§

Bij het zoeken naar beschikbare tijdsdelen in de kalender kan je nu ook de beschikbaarheid van resources gebruiken als voorwaarde.

Bijvoorbeeld: zoeken naar beschikbare tijdsdelen in de Kleine Zaal waarbij er ook 1 Steinway piano beschikbaar is.

Opmerking

Je kunt enkel zoeken op specifieke resources en niet op plaatshouders.

Boekingen van contacten gesorteerd op evenementdatum§

Bij het openen van het boekingen tabblad van een contact toont de lijst nu standaard enkel boekingen op een evenement van dat contact. De boekingen staan ook standaard gesorteerd op de datum van het evenement (nieuwste bovenaan), en niet langer op de boekingsdatum van het contact op dat evenement.

Je kan uiteraard nog steeds álle boekingen opvragen (door de filter aan te passen) of de boekingen op het evenement sorteren op de boekingsdatum van het contact (door “Sorteer evenementen op boekingsdatum van contact” te selecteren).

Opvragen boekingen van contacten voorzien in API§

Bijkomend kan je nu ook in de API boekingen van de contacten opvragen (via /contactbookings).

Verbeteringen§

1. Toevoeging van een filter§

In de zoekvelden om contacten of resources toe te voegen is een filter toegevoegd. Dit laat toe om álle elementen te doorzoeken, of énkel die van je eigen (primair) team.

2. Bedrag invullen inclusief of exclusief btw§

Bij het invoeren van bedragen voor de kostmodellen is het nu duidelijker of een bedrag inclusief of exclusief btw is ingevuld. Je kan dit bedrag kan nu ook met meer dan twee cijfers na de komma invullen. Het omgerekende bedrag verschijnt uiteraard nog steeds (ter info, en eventueel afgerond).

Klik op de knop “Prijs incl. btw” / “Prijs excl. btw” om te wisselen tussen het invullen van het bedrag inclusief, of exclusief.

3. Integraties met AFAS Profit§

Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om zelf vanuit de Finder de nieuwe en de gewijzigde contacten op te halen. Tijdens de nachtelijke synchronisatie worden dan ook de verwijderde contacten verwerkt.

Belangrijk voor beheerders§

Mogen we jullie nog even herinneren aan de nieuwe systeeminstelling “The query evaluator should treat contact links as contacts”.

Deze instelling is geïntroduceerd in versie 1.12. Deze staat standaard voor alle klanten op “false” (dit komt overeen met het oude gedrag in Yesplan).

Het is de bedoeling dat alle klanten deze parameter manueel omzetten naar “true” vóór 1/6/2014. Daarna zal deze instelling verdwijnen uit de algemene instellingen.

Waarom deze manuele interventie?§

Vermits dit een invloed heeft op het bestaande gedrag kan de omschakeling gebeuren op een door u zelf gekozen moment.

Waarop moet je letten vooraleer je de parameter wijzigt?§

In bepaalde gevallen kan het aanpassen van de parameter naar “true” een ander resultaat geven in de rapporten. Concreet gaat het over rapporten waarin er contacten verschijnen die je opvraagt door middel van een query via de contact scope. Als er daarbij verwacht wordt dat de persoon (of organisatie) verschijnt terwijl de query zoekt op attributen op de contactlink (bijvoorbeeld een label dat enkel op de link staat), dien je even te verifiëren of je de parameter zomaar op “true” kunt zetten.

Gelieve de Customer Success Manager te contacteren in geval van twijfel.