Ga naar inhoud

Yesplan 25, nov 2018

Toevoegingen aan dataviews§

In juni hebben we de eerste versie van de dataviews gelanceerd. We brengen nu enkele aanvullingen en verbeteringen:

 • Je kan nu filteren op specifieke waardes van contactinformatie (e-mail, telefoon enz.).

 • Je hebt ook toegang tot filters op exacte locaties, labels en contacten aan de hand van een keuzelijst.

 • Bij filteren op basis van een datum-tijdveld is het niet meer verplicht om een uur op te geven: een datum volstaat.

 • De prijsvelden van evenementen tonen de werkelijke prijs als die bestaat. Anders verschijnt de geplande prijs.

 • De naam en de inhoud van prijsvelden op evenementen zijn daardoor veranderd:

  • De nieuwe velden, die ofwel de werkelijke ofwel de geplande prijs tonen, hebben de oude namen gekregen (“Kostprijs”, “Nettototaal”, “Btw-totaal” enz.).
  • De namen van de bestaande velden zijn veranderd van “Kostprijs”, “Nettototaal”, “Btw-totaal” enz. naar respectievelijk “Geplande kostprijs”, “Gepland nettototaal”, “Gepland btw-totaal” enz.
  • De inhoud van bestaande dataviews die deze velden bevatten blijft echter ongewijzigd.
 • De velden van de standaard prijsdefinities van resources zijn beschikbaar.

 • De export naar Excel gebruikt het gegevenstype voor datums en getallen waar nodig.

 • Performantieverbeteringen en tal van bugfixes.

Aangepaste prijsberekeningen§

Voor het berekenen van de prijs nam Yesplan tot nu elke begonnen eenheid volledig in rekening. Bijvoorbeeld:

 • Een resource is geboekt van 10:00 tot 12:15 en de eenheid is “Per uur”.
 • Yesplan zal automatisch drie uur in rekening brengen en niet 2.25.

Vanaf nu is het mogelijk om in te stellen met welke nauwkeurigheid Yesplan het resultaat moet berekenen. Zo kan je bij een prijseenheid “Per uur” de prijs berekenen op basis van elk gestart kwartier. Je kan bovendien instellen wat er minimaal in rekening gebracht moet worden, zoals bijvoorbeeld minstens 30 minuten. Bijvoorbeeld:

 • Een resource is geboekt van 10:00 tot 12:15 en de eenheid is “Per uur”.
 • Je hebt ingesteld dat de prijs berekend moet worden op basis van elk gestart kwartier.
 • Yesplan zal slechts 2.25 uur in rekening brengen in plaats van 3 uur.

Lees meer over aangepaste prijsberekeningen in de handleiding.

In bulk aanpassen van prijzen nu ook bij boekingen§

Op dit moment kan je in Yesplan reeds de prijzen en tarieven van resources in bulk aanpassen. Hierbij pas je echter enkel de prijzen van de resources zelf aan en niet de prijzen van geboekte resources op een evenement.

Met deze release is de mogelijkheid toegevoegd om ook de prijzen aan te passen van resources die al geboekt zijn op een evenement op of na een gewenste datum in de toekomst. Lees meer over aanpassen van prijzen in bulk in de handleiding.

Contacten definitief wissen§

Je kan een contact voortaan definitief wissen. Hierbij worden alle persoonsgegevens van het contact en van alle boekingen ervan definitief weggegooid.

Dit laat je toe om op verzoek van een klant, zijn gegevens definitief uit je Yesplan databank te verwijderen.

Lees meer over het definitief wissen van contacten in de handleiding.

Importeren van evenementen§

Een beheerder van Yesplan kan voortaan helemaal zelf evenementen importeren via de systeeminstellingen, aan de hand van het bestaande importformaat.

Diverse verbeteringen§

Standaard eenheid voor nieuwe prijsdefinities§

Voortaan is het mogelijk om in te stellen welke eenheid standaard geselecteerd is bij het aanmaken van een nieuwe prijsdefinitie: “Vast”, “Per uur”, “Per dag”, “Per week” of “Per maand”. Voorheen koos Yesplan steeds de eenheid “Per dag”.

Deze eenheid voor verkoopprijs en kostprijs zal standaard geselecteerd zijn bij elke nieuwe prijsdefinitie die je aanmaakt, en bij het boeken van een ad hoc resource.

Kalenderfilter – verberg of toon onbeschikbaarheden§

Bij de vorige update van Yesplan werden de onbeschikbaarheden in de kalender ook getoond als je een filter gebruikt. Dit was echter niet instelbaar, en sommige klanten gaven aan dat je die soms ook niet wil zien. We hebben de filter nu verder uitgebreid, zodat je zelf kan kiezen of je de onbeschikbaarheden wenst te zien tijdens het gebruik van de filter.

VIP-code veld voor contacten definitief verwijderd§

Zoals aangekondigd in november 2016 wordt het VIP-code veld niet langer ondersteund. Bij deze update is het veld bij iedereen definitief verwijderd. Amen!