Ga naar inhoud

Yesplan 1.15, sep 2014

Handleiding§

De handleiding en de release notes zijn voortaan meteen op te roepen vanuit het navigatiemenu in Yesplan. Je kan ze ook rechtstreeks raadplegen door te surfen naar https://manual.yesplan.be/nl/.

Telkens als je installatie geüpdatet is, zal je bovendien een melding krijgen van zodra je je aanmeldt in Yesplan. Deze melding verschijnt voor elke gebruiker. Als je de melding sluit, wordt ze vervolgens niet meer aan jou getoond.

Indien je een vraag hebt voor support, kies je voortaan “Helpdesk” uit het Help menu-item.

Opsommen medewerkers bij een evenement in functie van hun rol§

Geboekte medewerkers (human resources) verschijnen nu in het infovenster van het evenement bij de resourcegroep die hoort bij de toegekende rol van die medewerker, en niet langer steeds bij de resourcegroep die hoort bij de medewerker zelf.

Wanneer er geen rol geselecteerd is bij de boeking, wordt de medewerker getoond in de resourcegroep die hoort bij de medewerker zelf, of bij de resourcegroep “Diversen” indien die geen groep zou hebben.

Let op

Dit betekent dus ook dat de prijzen van de medewerker voortaan geteld zullen worden bij de resourcegroep die hoort bij de geboekte rol.

Zoeken naar boekingen van contacten op een bepaalde dag§

Er is een mogelijkheid toegevoegd aan de zoektaal om te zoeken naar alle boekingen van contacten op een evenement op een bepaalde datum. Voorheen kon je onder andere reeds zoeken naar alle boekingen van contacten op een evenement met een bepaalde naam. Uiteraard kan je nu beide combineren om bijvoorbeeld nog specifieker te zoeken naar de boekingen van contacten op een evenement met een bepaalde naam én op een bepaalde dag.

Bijvoorbeeld:

  • contactbooking:event:"Bob Dylan": Zoek naar alle boekingen van contacten op een of meerdere evenementen, waarvan de naam ‘Bob Dylan’ bevat.
  • contactbooking:eventdate:14-02-2014: Zoek naar alle boekingen van contacten op een of meerdere evenementen, die doorgaan op 14 februari 2014.
  • contactbooking:eventdate:14-02-2014 contactbooking:event:"Bob Dylan": Zoek naar alle boekingen van contacten op een of meerdere evenementen, waarvan de naam ‘Bob Dylan’ bevat, én die doorgaan op 14 februari 2014.

Tip

Wil je graag ontdekken wat de zoektaal nog allemaal in petto heeft, lees dan meer over de mogelijkheden van de zoektaal in de handleiding.

Exporteren van contacten§

Na het uitvoeren van een zoekopdracht kan je de resultaten exporteren. Het formaat van het CSV-bestand dat geëxporteerd wordt voor contacten is aangepast. Dit volgt voortaan hetzelfde formaat als dat voor het importeren van contacten. Het importeren van contacten is voorbehouden voor beheerders.

Prullenmand voor custom data (voor beheerders)§

Customdatavelden die je verwijdert, zullen vanaf nu bijgehouden worden in een prullenmand. Op die manier kan je ze terugtoveren indien gewenst. Een veld dat je uit de prullenmand haalt, zal terug toegevoegd worden aan de customdatagroep waar het oorspronkelijk onderdeel van uitmaakte. Bestaat die groep niet meer, dan krijgt de beheerder een keuzemenu met de nog bestaande customdatagroepen waaraan het element alsnog kan toegevoegd worden.

Een link naar de prullenmand kan je vinden helemaal onderaan de lijst met custom data, in de algemene instellingen (“Toon verwijderde velden”).

Extra statistieken (voor beheerders)§

Beheerders beschikken nu over bijkomende statistieken omtrent het gebruik van prijsdefinities en taken binnen de organisatie.

Toevoegingen aan de API§

Bij het opvragen van evenementen, stuurt de API nu ook de attributen defaultschedulestart en defaultscheduleend mee. Deze nieuwe velden tonen zowel de datum als de tijd (timestamp), in tegenstelling tot de bestaande defaultschedulestarttime en defaultscheduleendtime die enkel de tijd tonen (time).

De API stuurt nu ook de resourcegroepen “Miscellaneous” en de speciale resources “Locations” vertaald door. Hiervoor wordt gekeken naar de taalinstelling van de installatie.

Verbeteringen ticketingintegraties§

Ticketmatic§

Voor installaties die een integratie hebben met Ticketmatic, worden nu de ticketstanden van alle actieve evenementen dagelijks geüpdatet. Dit gebeurt ‘s nachts en automatisch. Voorheen gebeurde het updaten van de standen enkel op vraag, op het moment waarop het infovenster van het evenement geopend is, en enkel voor dat evenement.

Als je als gebruiker het infovenster van het evenement opent, zal je echter nog steeds de meest actuele ticketstanden zien, en niet die standen die ‘s nachts opgehaald zijn.

Itix§

Het genre en de locatie zijn gekoppeld tussen Itix en Yesplan. Wanneer dit via een customdataveld van het type “Keuzelijst” gebeurt, kan je de keuzemogelijkheden in dat veld voortaan ook updaten, zodat ze gelijk zijn aan de genres en locaties uit Itix. Om deze update door te voeren dient een beheerder bij de instellingen van de integratie, in Yesplan, de knop “Click to reset” te gebruiken.

ActiveTickets§

Een ActiveTickets koppeling maakt vanaf nu gebruik van de gewijzigde API van ActiveTickets. Voortaan zullen enkel de door Yesplan gecontroleerde velden aangepast worden in ActiveTickets. Deze set van velden is vast. Je vindt ze bij de instellingen van de koppeling.