Ga naar inhoud

Dataviews gebruiken

Eens een dataview voldoet aan je wensen, kan je er gegevens mee opvragen en ze inspecteren. Met de knop “Exporteer als XLSX” bewaar je ze lokaal als een Excel-bestand.

Gegevens opvragen§

Als de dataview parameters bevat, kan je die invullen door te klikken op “Parameters invullen”. Je kan dan de gewenste waarden invoeren in de blauwe velden en klikken op “Toon resultaten”. De tabel zal al de gegevens bevatten die voldoen aan de filters.

Klik op de linker- of rechterrand van een kolomtitel en sleep de muisaanwijzer om de kolom breder of smaller te maken.

Sorteer de tabel volgens de inhoud van een kolom door op de driehoekjes in de kolomtitel te klikken:

  • Als je de dataview sorteert en sluit, zal deze sortering toegepast worden als je hem later opnieuw opent.
  • De sortering wordt ook toegepast in het Excel-bestand dat je verkrijgt via de knop “Exporteer als XLSX”.

Gegevens inspecteren§

Er zijn verschillende manieren om gegevens in de tabel te inspecteren:

  • Klik dubbel op een rij om het infovenster voor het object van die rij te openen of klik rechts op een rij en kies “Toon info”.
  • Als een waarde in een kolom in het blauw verschijnt, dan kan je erop klikken om een infovenster te openen.