Demo van de nieuwe features§

Gelinkte tijden in tijdschema evenementen§

De uren van het tijdschema van evenementen kunnen als absolute tijden ingevoerd worden (bijv. voorstelling van 20 tot 22 uur of afbouw om 22.30 uur). Indien de voorstelling plots langer blijkt te duren, of vroeger zou beginnen, dan dien je ook een pak andere tijden aan te passen naar deze nieuwe situatie.

Voortaan kunnen tijden in Yesplan ingevoerd worden aan de hand van aanvangstijd en duur, en kunnen relaties tussen tijden vastgelegd worden. Daardoor wordt het mogelijk om meerdere tijden als een ketting aan elkaar te rijgen. Een wijziging doorvoeren wordt zo een pak eenvoudiger.

Bijvoorbeeld, dit tijdschema bevat enkel absolute tijden:

Indien de voorstelling een half uur later zal starten, om 21.30 uur, dan zal je alle tijden in het schema moeten aanpassen naar de nieuwe situatie. Om dit te voorkomen, kunnen we ditzelfde schema voortaan ook definiëren in functie van de relaties tussen de tijden:

Indien we in dit tijdschema het beginuur van “Voorstelling deel 1” wijzigen naar 21.30 uur, dan zullen alle gelinkte tijdstippen automatisch mee aangepast worden.

Je leest alles over gelinkte tijden in de handleiding van de evenementen.

Teamplanner: werkschema per dag van de week§

Bij de contracten in de Teamplanner kan je instellen hoeveel uren een medewerker verondersteld wordt te werken. Je kan de werktijd invoeren per week (bijv. 38 uur per week) of per dag (bijv. 7.36 uur per dag). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er zal gewerkt worden van maandag tot en met vrijdag en niet op zaterdag en zondag.

Voortaan kan je ook werkschema’s invoeren per dag van de week. Dit laat het toe om voor elke dag van de week het aantal te presteren uren in te voeren. Dit is handig voor contracten die afwijken van de standaard werkweek van maandag tot vrijdag (bijvoorbeeld werken van woensdag tot en met zondag), voor deeltijdse contracten (bijvoorbeeld werken op maandag, woensdag en vrijdag), of voor contracten waarbij er niet elke dag even lang wordt gewerkt (van maandag tot en met donderdag een beetje langer werken en op vrijdag wat vroeger stoppen).

Je leest alles over contracten in de handleiding van de Teamplanner.

Teamplanner: bijkomende tellers en regels§

Er zijn regels toegevoegd voor bijkomende overuren op weekbasis. Er worden hierbij twee soorten nieuwe regels ondersteund:

Er bestaan hiervoor uiteraard ook bijhorende nieuwe tellers: “Bijkomende overuren week” en “Bijkomende overuren dag + week”.

Lees alles over bijkomende overuren in de handleiding van de Teamplanner.

Voortaan zijn er ook tellers beschikbaar voor het tellen in functie van een ‘weekjaar’, de ‘52 wekentellers’. De 52 wekentellers zijn ‘jaar’-tellers die steeds volledige weken in rekening brengen. In een klassiek jaar (van 365 of 366 dagen) zal het begin van het jaar en het begin van de week niet noodzakelijk samenvallen, in een ‘weekjaar’ wel. Een weekjaar zal meestal 52 volle weken duren maar kan ook 53 volle weken duren. Ook de teller die het totaal aantal overuren op jaarbasis weergeeft, volgt deze 52 weken-periodes.

Je leest alles over de 52 wekentellers in de handleiding van de Teamplanner.

De tellers werden verder aangevuld zodat nu ook de contracttijd per maand of jaar gevisualiseerd kan worden (“Maand contracttijd” en “Jaar contracttijd”).

Je leest alles over de tellers in de handleiding van de Teamplanner.

Tip

Goed om weten: deze bijkomende tellers zijn enkel beschikbaar indien je reeds overgestapt bent naar de nieuwe tellers (geïntroduceerd in mei 2016). Ook even eraan herinneren dat de oude tellers in een volgende versie van Yesplan niet meer beschikbaar zullen zijn. Op dat moment wordt iedereen automatisch overgeschakeld naar de nieuwe tellers. Grijp dus nu je kans om op eigen tempo kennis te maken met de nieuwe mogelijkheden van de tellers.

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

Beheer§

Integraties§