Ga naar inhoud

Yesplan 1.20, jul 2016

Demo van de nieuwe features§

Gelinkte tijden in tijdschema evenementen§

De uren van het tijdschema van evenementen kunnen als absolute tijden ingevoerd worden (bijv. voorstelling van 20 tot 22 uur of afbouw om 22:30 uur). Indien de voorstelling plots langer blijkt te duren, of vroeger zou beginnen, dan dien je ook een pak andere tijden aan te passen naar deze nieuwe situatie.

Voortaan kunnen tijden in Yesplan ingevoerd worden aan de hand van aanvangstijd en duur, en kunnen relaties tussen tijden vastgelegd worden. Daardoor wordt het mogelijk om meerdere tijden als een ketting aan elkaar te rijgen. Een wijziging doorvoeren wordt zo een pak eenvoudiger.

Bijvoorbeeld, dit tijdschema bevat enkel absolute tijden:

 • 20:30, Deuren
 • 21:00–21:45, Voorstelling deel 1
 • 21:45–22:00, Pauze
 • 22:00–22:45, Voorstelling deel 2
 • 23:00–00:30, Afbouw

Indien de voorstelling een half uur later zal starten, om 21:30 uur, dan zal je alle tijden in het schema moeten aanpassen naar de nieuwe situatie. Om dit te voorkomen, kunnen we ditzelfde schema voortaan ook definiëren in functie van de relaties tussen de tijden:

 • half uur voor “Voorstelling deel 1”, Deuren
 • 21:00, Voorstelling deel 1 - duur: 45 minuten
 • aansluitend op “Voorstelling deel 1”, Pauze - duur: 15 minuten
 • aansluitend op “Pauze”, Voorstelling deel 2 - duur: 45 minuten
 • 15 minuten na afloop “Voorstelling deel 2”, Afbouw - duur: 1 uur en 30 minuten

Indien we in dit tijdschema het beginuur van “Voorstelling deel 1” wijzigen naar 21:30 uur, dan zullen alle gelinkte tijdstippen automatisch mee aangepast worden.

Je leest alles over gelinkte tijden in de handleiding van de evenementen.

Teamplanner: werkschema per dag van de week§

Bij de contracten in de Teamplanner kan je instellen hoeveel uren een medewerker verondersteld wordt te werken. Je kan de werktijd invoeren per week (bijv. 38 uur per week) of per dag (bijv. 7:36 uur per dag). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er zal gewerkt worden van maandag tot en met vrijdag en niet op zaterdag en zondag.

Voortaan kan je ook werkschema’s invoeren per dag van de week. Dit laat het toe om voor elke dag van de week het aantal te presteren uren in te voeren. Dit is handig voor contracten die afwijken van de standaard werkweek van maandag tot vrijdag (bijvoorbeeld werken van woensdag tot en met zondag), voor deeltijdse contracten (bijvoorbeeld werken op maandag, woensdag en vrijdag), of voor contracten waarbij er niet elke dag even lang wordt gewerkt (van maandag tot en met donderdag een beetje langer werken en op vrijdag wat vroeger stoppen).

Je leest alles over contracten in de handleiding van de Teamplanner.

Teamplanner: bijkomende tellers en regels§

Er zijn regels toegevoegd voor bijkomende overuren op weekbasis. Er worden hierbij twee soorten nieuwe regels ondersteund:

 • Indien er langer dan een bepaald aantal uur gewerkt wordt per week (bijv. 38 uur), dan geven alle werkuren bovenop dat aantal recht op bijkomende overuren (bijv. aan 150%).
 • Indien de prestaties per week over méér dan een bepaald aantal dagen verspreid zijn (bijv. 5 dagen), dan zal elke bijkomende dag waarop er gewerkt wordt resulteren in een bepaald aantal bijkomende overuren (bijv. 7:36 uur).

Er bestaan hiervoor uiteraard ook bijhorende nieuwe tellers: “Bijkomende overuren week” en “Bijkomende overuren dag + week”.

Lees alles over bijkomende overuren in de handleiding van de Teamplanner.

Voortaan zijn er ook tellers beschikbaar voor het tellen in functie van een ‘weekjaar’, de ‘52 wekentellers’. De 52 wekentellers zijn ‘jaar’-tellers die steeds volledige weken in rekening brengen. In een klassiek jaar (van 365 of 366 dagen) zal het begin van het jaar en het begin van de week niet noodzakelijk samenvallen, in een ‘weekjaar’ wel. Een weekjaar zal meestal 52 volle weken duren maar kan ook 53 volle weken duren. Ook de teller die het totaal aantal overuren op jaarbasis weergeeft, volgt deze 52 weken-periodes.

Je leest alles over de 52 wekentellers in de handleiding van de Teamplanner.

De tellers werden verder aangevuld zodat nu ook de contracttijd per maand of jaar gevisualiseerd kan worden (“Maand contracttijd” en “Jaar contracttijd”).

Je leest alles over de tellers in de handleiding van de Teamplanner.

Tip

Goed om weten: deze bijkomende tellers zijn enkel beschikbaar indien je reeds overgestapt bent naar de nieuwe tellers (geïntroduceerd in mei 2016). Ook even eraan herinneren dat de oude tellers in een volgende versie van Yesplan niet meer beschikbaar zullen zijn. Op dat moment wordt iedereen automatisch overgeschakeld naar de nieuwe tellers. Grijp dus nu je kans om op eigen tempo kennis te maken met de nieuwe mogelijkheden van de tellers.

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

 • Namen van rapportsjablonen en rapporten worden voortaan getoond zonder hun extensie. Het type bestand herken je door het label dat bij de naam getoond wordt.

 • Het formulier voor het wijzigen van de gebruikersnaam en het wachtwoord bij de “Gebruikersinstellingen” werd aangepast.

 • Het aanpassen van prijzen bij boekingen in het infovenster van evenementen is iets minder precisiewerk geworden. Er werd een kleine vertraging ingebouwd die ervoor zorgt dat het invulveld minder snel per ongeluk terug verdwijnt.

Beheer§

 • Beheerders kunnen de ‘visibiliteit’ van custom data in één keer toevoegen aan alle elementen binnen een gehele groep (dit kon reeds voor een hele blok, sinds v1.19). Er is hiervoor een extra actie “Voeg toe” toegevoegd aan de bovenste rij van de groep (in de kolom “Wanneer of waar tonen”). Dat scheelt weer een paar extra klikken…

Integraties§

 • De integratie met Itix werd uitgebreid met de mogelijkheid om bepaalde velden weg te laten bij het syncroniseren. Dit laat toe om, bijvoorbeeld, het veld met de eindtijd niet door te zetten naar Itix.
 • Het veld ‘invoice’ (‘aan te rekenen’) van de boeking van een resourceset werd toegevoegd aan de API en reporting API.
 • Het veld ‘purchaseprice’ (‘aankoopprijs’) van een boeking werd toegevoegd aan de API en reporting API.
 • Alle contactgegevens van eenzelfde type (bijvoorbeeld ‘e-mail’ of ‘telefoon’) worden voortaan geëxporteerd naar de reporting API.