Ga naar inhoud

Integraties

Je kan Yesplan samen laten werken met andere softwaresystemen. Deze zogenaamde integraties kan je ook beheren in de systeeminstellingen.

Beheren van API-sleutels§

De web API (Application Programming Interface) van Yesplan maakt het voor derden mogelijk om vrijelijk de informatie uit Yesplan op te vragen. Websitebouwers kunnen bijvoorbeeld de API gebruiken om de evenementen uit Yesplan op te halen en ze vervolgens op de website van een organisatie te tonen.

Om een derde partij toegang te geven tot de API moet je een sleutel aanmaken die toegang verschaft tot Yesplan. Je kan deze beheren in “Systeeminstellingen” > “Integraties” > “API-sleutels”.

Dit scherm toont een lijst van de API-sleutels die in gebruik zijn. Maak een nieuwe sleutel aan door in de onderste rij van de tabel een gebruiker te kiezen en op “Voeg toe” te klikken. Je kan sleutels verwijderen door op “Verwijder sleutel” te klikken. Daarna kunnen ze niet langer gebruikt worden.

Je ziet de volgende velden in de lijst met sleutels:

  • Gebruiker: De Yesplan gebruiker die via de API toegang krijgt tot Yesplan. Dit kan een reeds bestaande gebruiker zijn. We raden echter aan om een gebruiker aan te maken specifiek hiervoor. Op die manier kan je de rechten voor deze gebruiker zorgvuldig beheren.
  • Sleutel: De API-sleutel gegenereerd door Yesplan. Geef deze door aan de derde partij om hen toegang tot Yesplan te geven via de API.
  • Client: Enkel in te stellen voor koppelingen met Ticketmatic. In alle andere gevallen laat je de waarde staan op “Geen enkele”.
  • Webhook-integratie: Kies een webhook-integratie uit de keuzelijst om customdatavelden voor integratiegegevens schrijfbaar te maken voor de webhook in kwestie. Zie Integratiegegevens en Webhooks voor meer informatie.

Let op

API-sleutels zijn eigenlijk wachtwoorden en bijgevolg strikt persoonlijk. Elke persoon met zo’n sleutel heeft immers toegang tot Yesplan via de API. Zie Veiligheid voor meer informatie.

Koppelingen met externe systemen§

Yesplan biedt de mogelijkheid om te koppelen met een aantal ticketingsystemen. Je kan deze koppelingen beheren in “Systeeminstellingen” > “Integraties”.

Een koppeling toevoegen doe je door op het blauwe ‘+’-icoontje te klikken (naast “API-sleutels”). Vul een naam in en klik op “Voeg toe”. Kies vervolgens de leverancier van het ticketingsysteem. De configuratie-opties van het desbetreffende ticketingsysteem zullen verschijnen. Om de koppeling terug te verwijderen kies je de lege optie uit het keuzemenu “Type integratie” waarna een knop verschijnt waarmee je de koppeling kunt verwijderen.

Voor een gedetailleerde uitleg omtrent de configuratie verwijzen we naar de respectievelijke handleidingen voor de koppelingen.