Dagdelen aanmaken

Dagdelen kunnen gebruikt worden om snel en eenvoudig diensten, pauzes en boekingen in te plannen in vooraf gedefinieerde tijdspannes.

  • Dagdelen kunnen per medewerker ingesteld worden. Het aanmaken of overschrijven van dagdelen per medewerker gebeurt in het infovenster van de medewerker, op het tabblad “Dagdelen”.
  • Er kan ook een algemene definitie worden aangemaakt door een beheerder in de systeeminstellingen. Deze algemene definitie wordt dan voor álle medewerkers toegepast, maar kan per medewerker terug overschreven worden.

De definitie van dagdelen wordt ingesteld door de dagdelen voor één dag te definiëren, en hiervoor vervolgens een herhaling in te stellen. De herhalingen stellen we in aan de hand van twee soorten blokken: opeenvolgende en periodieke blokken.

  1. Periodieke blokken ondersteunen de meest voorkomende herhalingen (bijv. elke dag, elke weekdag, elke eerste maandag enz.). Deze zijn het eenvoudigst in gebruik: men definieert alle dagdelen voor één dag en stelt de herhaling in.
  2. Wanneer een herhaling onregelmatiger is en niet kan worden ingesteld aan de hand van deze periodieke blokken, kan men gebruik maken van opeenvolgende blokken. Hierbij definieert men een reeks van dagen, die telkens worden herhaald. Hiermee kan men veel bijkomende herhalingen manueel uitdrukken.

Elk blok definieert de dagdelen voor een volledige dag en toont deze op een tijdslijn. Je kan dagdelen toevoegen (klik op “Voeg toe”) en verwijderen of aanpassen (klik hiervoor op het balkje van het dagdeel).

Tip

Er kunnen meerdere periodieke en/of opeenvolgende blokken toegevoegd worden.

  • Er kan steeds maar één blok worden toegepast op éénzelfde dag.
  • Wanneer meerdere blokken van toepassing zijn op éénzelfde dag (bijv. wanneer men zowel een blok ‘Elke dag’ als een blok ‘Elke maandag’ heeft toegevoegd) dan is het blok dat het laatste in de dagdelendefinitie voorkomt (onderaan dus) van toepassing.
  • Verder krijgen periodieke blokken stééds voorrang op de opeenvolgende blokken.