Dagdelen aanmaken

Je kan dagdelen gebruiken om snel en eenvoudig diensten, pauzes en boekingen in te plannen in vooraf gedefinieerde tijdspannes:

  • Je kan dagdelen per medewerker instellen. Het aanmaken of overschrijven van dagdelen per medewerker gebeurt in het infovenster van de medewerker, op het tabblad “Dagdelen”.
  • Een Yesplan-beheerder kan ook een algemene definitie aanmaken in de systeeminstellingen. Deze algemene definitie geldt dan voor álle medewerkers, maar kan je per medewerker terug overschrijven.

De definitie van dagdelen stel je in door de dagdelen voor één dag te definiëren, en hiervoor vervolgens een herhaling in te stellen. De herhalingen stellen we in aan de hand van twee soorten blokken: opeenvolgende en periodieke blokken.

  1. Periodieke blokken ondersteunen de meest voorkomende herhalingen (bijv. elke dag, elke weekdag, elke eerste maandag enz.). Deze zijn het eenvoudigst in gebruik: je definieert alle dagdelen voor één dag en stelt de herhaling in.
  2. Wanneer een herhaling onregelmatiger is en je die niet kan instellen aan de hand van deze periodieke blokken, kan je gebruik maken van opeenvolgende blokken. Hierbij definieer je een reeks van dagen, die zich telkens herhaalt. Hiermee kan je veel bijkomende herhalingen manueel uitdrukken.

Elk blok definieert de dagdelen voor een volledige dag en toont deze op een tijdslijn. Je kan dagdelen toevoegen (klik op “Voeg toe”) en verwijderen of aanpassen (klik hiervoor op het balkje van het dagdeel).

Tip

Je kan meerdere periodieke en/of opeenvolgende blokken toevoegen:

  • Je kan steeds maar één blok toepassen op éénzelfde dag.
  • Wanneer meerdere blokken van toepassing zijn op éénzelfde dag (bijv. wanneer men zowel een blok ‘Elke dag’ als een blok ‘Elke maandag’ heeft toegevoegd) dan is het blok dat het laatste in de dagdelendefinitie voorkomt (onderaan dus) van toepassing.
  • Verder krijgen periodieke blokken stééds voorrang op de opeenvolgende blokken.