Hieronder vind je de algemene beschrijving voor het aanmaken van een ticketing integratie die gebruikt maakt van de generieke ticketing module in Yesplan. Voor specifieke details van je ticketingsysteem kan je terecht bij de desbetreffende documentatie.

Integratie aanmaken§

Ga naar “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”. Je klikt op het plusje om een integratie toe te voegen.

Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld “Mijn ticketing” en klik op “Voeg toe”.

Kies vervolgens bij “Integratie” voor “Generic”.

De velden om het ticketingsysteem te configureren zullen verschijnen.

Instellingen§

De “URL”, “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” worden bepaald door het ticketingsysteem waarmee geïntegreerd wordt. Je kan dit bij hen opvragen en hier toevoegen.

Mappings§

Voor sommige waarden die Yesplan doorstuurt naar het ticketingsysteem moet er een identificatiecode (ID) doorgestuurd worden in plaats van de bijhorende tekenreeks (een gewoon stukje tekst of string). Dit is zo als het ticketingsysteem de mapping tussen de tekenreeks en de identificatiecode niet zelf afhandelt tijdens de communicatie. In dergelijke gevallen kan het ticketingsysteem een URL ter beschikking stellen waarin deze mappings zijn opgenomen. Op die manier zullen zowel de identificatiecode als de tekenreeks beschikbaar zijn in Yesplan. De tekenreeks wordt aan de gebruiker getoond binnen Yesplan. De bijbehorende identificatiecode daarentegen zal op de achtergrond worden doorgestuurd naar het ticketingsysteem.

Door te klikken op “Bijwerken” worden de nieuwe mappings opgehaald om toegevoegd te worden aan de gekoppelde customdatavelden. Mappings kunnen momenteel enkel gebruikt worden in combinatie met customdatavelden van het type keuzelijst. Er kan dus maar 1 waarde gekozen worden uit de keuzelijst.

Voor de toepassing hiervan, zie: Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement.

Opmerking

Als je na verloop van tijd de voorgedefinieerde waardes aanpast voor een keuzelijst, moet je ook klikken op de knop “Bijwerken” om deze waardes te laten doorvloeien naar het ticketingsysteem.

Protocol support§

In de generieke ticketing module worden er drie zaken ondersteund vanuit Yesplan richting ticketing:

Indien het ticketingsysteem een bepaald onderdeel niet ondersteunt, dan moet de bijbehorende checkbox afgevinkt worden.

Custom data aanmaken§

Om gegevens met het ticketingsysteem uit te wisselen, dienen de nodige customdatavelden te worden aangemaakt, zoals een publicatieknop en velden voor externe gegevens. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Evenementen” bij het onderdeel “Custom data”.

Publicatieknop§

De publicatieknop is de knop die ervoor zorgt dat het evenement uit Yesplan naar ticketingsysteem wordt verstuurd. Dit is een customdataveld van het type ‘publicatieknop’.

Geef de publicatieknop een naam bij het veld “Label”. Deze naam kan je vrij kiezen, bijvoorbeeld “Stuur door”.

Externe gegevens§

Om gegevens uit het ticketingsysteem in Yesplan te tonen, zoals bijvoorbeeld ticketstanden, kan je gebruik maken van customdatavelden van het type ‘externe gegevens’.

Deze velden worden aangemaakt bij de “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Evenementen” bij het onderdeel “Custom data”. Merk op dat je de inhoud van customdatavelden van het type ‘externe gegevens’ niet zelf kan wijzigen in Yesplan.

Gegevens linken§

De aangemaakte customdatavelden en de externe gegevens met elkaar linken (mappen) doe je opnieuw bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” bij het onderdeel dat je zelf aangemaakt hebt, bijvoorbeeld “Mijn ticketing”.

Acties§

Bij “Acties” koppel je het customdataveld van het type publicatieknop dat je aangemaakt hebt bij de custom data van het evenement (zie hierboven) aan de actie “Publiceer”. Je kan de publicatieknop die je aangemaakt hebt selecteren uit de keuzelijst aan de hand van het keyword van dit customdataveld.

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Hier koppel je de gegevens die Yesplan naar het ticketingsysteem stuurt en dus nodig heeft om het evenement te kunnen publiceren in het ticketingsysteem.

Standaardwaarden§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Dit is het overzicht van de standaard links tussen gegevens in Yesplan en in het ticketingsysteem:

waarde ticketingsysteem Standaardwaarde in Yesplan
name Naam van het evenement
location De locatie
starttime De getoonde starttijd (aangeduid met het eerste rode bolletje bij het tijdschema)
endtime De getoonde eindtijd (aangeduid met het tweede rode bolletje bij het tijdschema)

Indien je de standaard configuratie niet wenst te volgen, dan moeten de customdatavelden waarmee je wilt linken van de volgende types zijn:

waarde ticketingsysteem Customdatatype in Yesplan
name invulveld
location invulveld
starttime tijdveld
endtime tijdveld

Name§

Als het veld “name” standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van het evenement in Yesplan doorgestuurd worden naar het ticketingsysteem. In dit geval dien je hiervoor geen customdataveld aan te maken.

Je kan echter ook een customdataveld van het type invulveld aanmaken en de waarde van dat customdataveld doorsturen naar het ticketingsysteem door dit customdataveld te selecteren in de keuzelijst in plaats van “Standaard”.

Location§

Het veld “location” wordt standaard geconfigureerd. De naam van de locatie in Yesplan wordt automatisch doorgestuurd naar het ticketingsysteem.

Starttime en endtime§

De velden “starttime” en “endtime” worden bijna altijd standaard geconfigureerd.

Extra velden aanmaken§

Er kunnen extra velden toegevoegd worden die meegestuurd worden naar het ticketingsysteem.

Deze extra velden zijn specifiek voor elk ticketingsysteem. Je vindt ze terug bij de specifieke documentatie voor je ticketingsysteem.

Extra velden die worden doorgestuurd kunnen enkel van het volgende type zijn:

Mapping§

Indien het customdataveld in de kolom “Yesplan waarde” van het type keuzelijst is, dan kan je ervoor kiezen om een ‘mapping’ te gebruiken. Dit dient uiteraard ondersteund te worden door het ticketingsysteem. De mapping zorgt ervoor dat de keuzelijst automatisch gevuld wordt met de juiste waarden uit het ticketingsysteem: een tekenreeks (string) die je te zien krijgt in Yesplan, en de bijhorende identificatiecode (ID) die op de achtergrond gebruikt wordt door de koppeling.

Relaties van de gegevens bij publicatie van productie§

Standaardwaarden§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Name§

Als het veld “name” bij een productie standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van de productie in Yesplan doorgestuurd worden naar het ticketingsysteem.

Extra velden aanmaken§

Er kunnen extra velden toegevoegd worden die meegestuurd worden naar het ticketingsysteem op het niveau van de productie.

Deze extra velden zijn specifiek voor elk ticketingsysteem. Je vindt ze terug bij de specifieke documentatie voor je ticketingsysteem.

Extra velden die worden doorgestuurd kunnen enkel van het volgende type zijn:

Externe gegevens§

Bij “Externe gegevens” koppel je de customdatavelden van het type ‘externe gegevens’ die je eerder aangemaakt hebt aan de overeenkomstige velden uit het ticketingsysteem.

Deze externe gegevens dien je een voor een aan te maken. In de kolom “Waarde ticketingsysteem” vul je het label in van het veld uit het ticketingsysteem. In de kolom “Customdataveld” kies je het Yesplan customdataveld waarin je de waarde wil laten zien uit de keuzelijst. Vervolgens klik je op “Voeg toe”.

De beschikbare waarden van het ticketsysteem staan beschreven in de specifieke handleiding voor het ticketsysteem.