Overzicht

Sommige instellingen keren terug voor verschillende elementen in Yesplan.

  • Je kan custom data aanmaken voor evenementen, resources en contacten.
  • Tabbladen verschijnen in de infovensters van evenementen, resources en contacten.
  • Labels en beschrijvingen zijn van toepassing op:
    • De labels van evenementen en contacten
    • De beschrijvingen van tijdschema’s voor evenementen
    • Namen van prijsdefinities voor resources.