Parameters wijzigen

Een dataview wordt pas echt handig voor gebruikers als ze de waarde van bepaalde filters zelf kunnen bepalen. Op die manier kunnen zij bijvoorbeeld zelf beslissen voor welke periode ze evenementen willen bekijken. Dit kan je bereiken door een filter om te zetten naar een parameter: paramaters zijn toegankelijk voor alle gebruikers, zelfs als ze de dataview zelf niet kunnen aanpassen. Een parameter maak je op de volgende manier aan:

  1. Klik in de dataview op de knop “Filter wijzigen”.
  2. Beweeg je muisaanwijzer over de filter waarvan je een parameter wilt maken.
  3. Klik op de knop met de twee accolades { }. Deze staat rechts van het veld om de waarde van een filter in te vullen.
  4. Voer indien gewenst een nieuwe naam en een standaardwaarde in voor de parameter.

Eens de parameter gecreëerd is, kan je die nog aanpassen of verwijderen door er op te klikken en in het menu de gewenste actie te kiezen.

Als gebruikers de dataview openen, kunnen ze de parameters invullen door te klikken op de blauwe knop “Parameters invullen”.