Ga naar inhoud

Universe

Universe is software voor ticketverkoop. Meer informatie vind je op:

Met deze integratie kan je de volgende acties uitvoeren:

 • Vanuit Yesplan de informatie van evenementen versturen naar Universe om daar de ticketverkoop te organiseren.
 • Gegevens uit Universe (bijv. aantal verkochte tickets) tonen op het evenement in Yesplan.

Configuratie§

Om de integratie in te stellen moet je de volgende stappen zetten:

 • OAuth instellen in Universe.
 • Verplichte customdatavelden aanmaken.
 • Optionele customdatavelden aanmaken.
 • Customdatavelden aanmaken voor gegevens uit Universe.
 • De integratie instellen.

Universe account aanmaken§

Om de integratie te configureren in Yesplan, heb je een account bij Universe nodig. Maak in Universe een account aan indien je er nog geen hebt.

Verplichte customdatavelden aanmaken§

Om evenementen te kunnen versturen naar Universe, moet je onderstaande customdatavelden aanmaken in Yesplan:

 • een publicatieknop om het evenement door te sturen
 • een tekstveld voor de beschrijving van het evenement
 • een keuzelijst voor de categorieën in Universe
 • een veld voor externe gegevens van gegevenstype “Tekst (één regel)”, voor de ID van het evenement in Universe

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor Universe samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Universe, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak de knop aan:
  • Klik op “Voeg een veld toe”.
  • Selecteer het type “Publicatieknop”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Versturen naar Universe’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_publicatieknop’.
 4. Maak het tekstveld aan:
  • Klik op “Voeg een veld toe”.
  • Selecteer het type “Tekstveld”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Beschrijving’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_beschrijving’.
 5. Maak de keuzelijst aan:
  • Klik op “Voeg een veld toe”.
  • Selecteer het type “Keuzelijst”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Categorie’.
  • Vul géén waardes in voor dit veld.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_categorie’.
 6. Maak het veld voor de ID aan:
  • Klik op “Voeg een veld toe”.
  • Selecteer het type “Integratiegegevens”.
  • Selecteer het gegevenstype “Tekst (één regel)”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘ID in Universe’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_ID’.

Opmerking

De keuzelijst voor de categorieën zal automatisch gevuld worden met gegevens uit Universe. Zie Verplichte velden koppelen voor meer informatie.

Optionele customdatavelden aanmaken§

Als je een evenement verstuurt naar Universe, dan stuurt Yesplan standaard onderstaande waardes op:

Veld in Universe Standaardwaarde verstuurd door Yesplan
title De naam van het evenement.
startAt De starttijd van het evenement.
endAt De eindtijd van het evenement.
venue name De naam van de locatie van het evenement.
venue address De waarde van “Adres van standaardlocatie” onder “Algemene instellingen”.
venue latitude De waarde van “Breedtegraad van standaardlocatie” onder “Algemene instellingen”.
venue longitude De waarde van “Lengtegraad van standaardlocatie” onder “Algemene instellingen”.

Je kan voor elk van deze velden een customdataveld aanmaken:

 • Als dat customdataveld een waarde bevat, dan stuurt Yesplan deze waarde naar Universe.
 • Als het customdataveld leeg is, dan stuurt Yesplan de standaardwaarde naar Universe.

Tip

Yesplan volgt een bepaalde logica bij het bepalen van de starttijd en de eindtijd. Zie Tijdstippen versturen voor meer informatie.

De tabel hieronder toont voor elk veld in Universe het type customdataveld dat je er in Yesplan voor kan gebruiken:

Veld in Universe Type customdataveld
title Invulveld op het evenement.
startAt Tijdveld op het evenement.
endAt Tijdveld op het evenement.
venue name Invulveld op de locatie (resource).
venue address Tekstveld op de locatie (resource).
venue latitude Invulveld op de locatie (resource).
venue longitude Invulveld op de locatie (resource).

Tip

We raden aan om de getoonde starttijd en getoonde eindtijd van het tijdschema te gebruiken voor het bepalen van de tijdstippen in Universe. Zie Tijdstippen versturen voor meer informatie.

Als je beslist om een customdataveld aan te maken voor “title”, “startAt” of “endAt”, dan kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Universe, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het juiste type uit de tabel hierboven.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Naam’ of ‘Starttijd’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_naam’ of ‘universe_starttijd’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor Universe samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Als je beslist om een customdataveld aan te maken voor “venue name”, “venue address”, “venue latitude” of “venue longitude”, dan kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Resources” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Universe, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het juiste type uit de tabel hierboven.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Lengtegraad’ of ‘Breedtegraad’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_lengtegraad’ of ‘universe_breedtegraad’.
  • Kies in de kolom “Wanneer of waar tonen” voor de waarde “Locatie” als resourcetype, en selecteer ook een tabblad om het veld effectie te laten verschijnen.

Customdatavelden aanmaken voor gegevens uit Universe§

Het is mogelijk om gegevens uit Universe te tonen in Yesplan, in customdatavelden van het type “Externe gegevens”. Het gaat om de volgende gegevens van het evenement:

Veld in Universe Gegevenstype van customdataveld in Yesplan
ID van evenement Tekst (één regel)
Status van evenement Tekst (één regel)
Verkochte tickets Getal
Aantal bezoekers uit betaalde bestellingen Getal
Aantal bezoekers uit onbetaalde bestellingen Getal
Aantal bezoekers uit bestellingen in afwachting Getal
Aantal bezoekers uit geannuleerde bestellingen Getal

Als je beslist om deze gegevens weer te geven in Yesplan, kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor Universe, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het type “Externe gegevens”.
  • Selecteer het juiste gegevenstype. Kijk hiervoor naar de kolom “Gegevenstype van customdataveld in Yesplan”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Aantal betaald’ of ‘Aantal onbetaald’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘universe_betaalde_bestellingen’ of ‘universe_onbetaalde_bestellingen’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor Universe samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Integratie instellen§

Om de integratie in te stellen, moet je onderstaande stappen zetten:

 • integratie aanmaken
 • acties instellen
 • gegevensstroom instellen bij de publicatie van het evenement
 • gegevensstroom instellen voor de locatiegegevens
 • externe gegevens instellen

Integratie aanmaken§

Je maakt de integratie aan op de volgende manier:

 1. Ga als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Integraties”.
 2. Klik op het ‘+’-icoontje en geef een naam aan de integratie, bijv. ‘Universe’.
 3. Selecteer “Universe” in de keuzelijst naast “Type integratie”.

Vervolgens verschijnen velden die je moet invullen om te verbinden met Universe:

 • Verbinding met ticketingsysteem: Klik op “Geef toestemming” om toestemming te geven aan Yesplan om gegevens op te halen uit Universe. Je wordt omgeleid naar een website van Universe. Volg de instructies.
 • Adres van standaardlocatie: Het adres van de standaardlocatie die verstuurd wordt naar Universe.
 • Breedtegraad van standaardlocatie: De breedtegraad van de standaardlocatie. Gebruik decimale graden als je de waarde invult.
 • Lengtegraad van standaardlocatie: De lengtegraad van de standaardlocatie. Gebruik decimale graden als je de waarde invult.
 • Verstuur updates automatisch: Deze instelling bepaalt op welke manier wijzigingen naar Universe verstuurd worden:
  • Als je deze checkbox selecteert, dan verstuurt Yesplan na de eerste publicatie elke wijziging aan gekoppelde velden automatisch naar Universe.
  • Als je deze checkbox niet selecteert, dan moet je na de eerste publicatie expliciet op de publicatieknop klikken (op de ronde pijl voor “Vernieuwen”) om wijzigingen naar Universe te versturen.

Opmerking

 • “Adres van standaardlocatie”, “Breedtegraad van standaardlocatie” en “Lengtegraad van standaardlocatie” zijn verplichte velden in Universe. Je moet dus een waarde invullen voor deze velden.
 • Als je evenementen organiseert op meer dan één adres, dan kan je op je locaties in Yesplan customdatavelden aanmaken voor het adres en de coördinaten. Zie Optionele customdatavelden aanmaken en Optionele velden koppelen voor meer informatie.

Verplichte velden koppelen§

Om de evenementen vanuit Yesplan door te sturen naar Universe, moet je een publicatieknop koppelen aan de integratie:

 • Ga als beheerder naar de pagina van “Universe” in “Systeeminstellingen” > “Integraties”. Je kan de publicatieknop instellen in de tabel onder “Acties”.
 • Selecteer in de keuzelijst naast de actie “Publiceer” het keyword van de publicatieknop die je aangemaakt hebt onder Verplichte customdatavelden aanmaken. In ons voorbeeld was dat ‘universe_publicatieknop’.

Eens de publicatieknop aangemaakt is, kan je de verplichte velden instellen. Je kan de beschrijving en de categorieën instellen onder “Evenementen publiceren – Gegevensstroom van Yesplan naar ticketingsysteem”:

 • Selecteer in de keuzelijst naast “description” het keyword van het veld dat je hiervoor aangemaakt hebt onder Verplichte customdatavelden aanmaken. In ons voorbeeld was dat ‘universe_beschrijving’.
 • Selecteer in de keuzelijst naast “category” het keyword van het veld dat je hiervoor aangemaakt hebt onder Verplichte customdatavelden aanmaken. In ons voorbeeld was dat ‘universe_categorie’. Je zal enkel customdatavelden in de lijst kunnen selecteren die een keuzelijst zijn zonder een waarde.
 • Klik op de knop “Haal categorieën op” naast “Categorieën uit Universe”, in de tabel onder “Algemene instellingen” bovenaan de pagina. De keuzelijst voor de categorie zal nu gevuld worden met de juiste waardes uit Universe.

Je moet ten slotte de ID van het evenement in Universe instellen onder “Integratiegegevens – Gegevensstroom van ticketingsysteem naar Yesplan”. Selecteer in de keuzelijst naast “ID van evenement” het keyword van het veld dat je hiervoor aangemaakt hebt onder Verplichte customdatavelden aanmaken. In ons voorbeeld was dat ‘universe_ID’.

Opmerking

Je moet de velden “description”, “category” en “ID van evenement” uit Universe koppelen aan customdatavelden in Yesplan om de integratie te kunnen gebruiken:

 • De beschrijving en de categorie zijn verplichte velden om in Universe een evenement aan te maken.
 • Eens je vanuit Yesplan een evenement gepubliceerd hebt in Universe, slaat Yesplan de Universe ID op van dat evenement. Die ID is vereist om wijzigingen te versturen naar Universe.

Optionele velden koppelen§

Naast deze verplichte velden kan je optioneel ook de waardes van customdatavelden versturen naar Universe in plaats van de standaardwaardes:

 1. Ga als beheerder naar de pagina van “Universe” in “Systeeminstellingen” > “Integraties”. Je kan customdatavelden instellen in de tabel onder “Evenementen publiceren – Gegevensstroom van Yesplan naar ticketingsysteem”.
 2. Selecteer in de keuzelijst naast het veld in kwestie het keyword van het customdataveld dat je wilt gebruiken. Optionele customdatavelden aanmaken legt uit hoe je deze velden kan aanmaken.
 3. Als je een customdataveld selecteert in de keuzelijst, dan bewaart Yesplan je selectie meteen. Als je toch opnieuw altijd de standaardwaarde wilt gebruiken, kies dan “Standaard” in de keuzelijst.

Tip

 • Als een optioneel customdataveld een waarde bevat, dan stuurt Yesplan deze waarde door bij de publicatie van een evenement.
 • Als het customdataveld geen waarde bevat, dan stuurt Yesplan de standaardwaarde door.

Locatiegegevens koppelen§

Je kan ervoor kiezen om de naam, het adres, de lengtegraad en de breedtegraad in te vullen in customdatavelden op de locatie in Yesplan. In dat geval moet je deze customdatavelden koppelen aan de juiste velden in Universe:

 1. Ga als beheerder naar de pagina van “Universe” in “Systeeminstellingen” > “Integraties”. Je kan customdatavelden instellen in de tabel onder “Locatiegegevens – Gegevensstroom van Yesplan naar ticketingsysteem”.
 2. Selecteer in de keuzelijst naast het veld in kwestie het keyword van het customdataveld dat je wilt gebruiken. Optionele customdatavelden aanmaken legt uit hoe je deze velden kan aanmaken.
 3. Als je een customdataveld selecteert in de keuzelijst, dan bewaart Yesplan je selectie meteen. Als je toch opnieuw altijd de standaardwaarde wilt gebruiken, kies dan “Standaard” in de keuzelijst.

Tip

 • Als een optioneel customdataveld een waarde bevat, dan stuurt Yesplan deze waarde door bij de publicatie van een evenement.
 • Als het customdataveld geen waarde bevat, dan stuurt Yesplan de standaardwaarde door.

Externe gegevens instellen§

Je kan in Yesplan ook de waardes tonen van velden in Universe:

 1. Ga als beheerder naar de pagina van “Universe” in “Systeeminstellingen” > “Integraties”. Je kan customdatavelden instellen in de tabel onder “Externe gegevens – Gegevensstroom van ticketingsysteem naar Yesplan”.
 2. Selecteer in de keuzelijst naast het veld in kwestie het keyword van het customdataveld dat je wilt gebruiken. Customdatavelden aanmaken voor gegevens uit Universe legt uit hoe je deze velden kan aanmaken.

Gebruik§

Eens alles correct ingesteld is, kan je de integratie gebruiken om evenementgegevens door te sturen naar Universe.

Een alleenstaand evenement publiceren§

Als je een alleenstaand evenement publiceert naar Universe, dan moet je de customdatavelden voor de categorie en de beschrijving invullen. We raden aan om ook minstens de onderstaande velden in te vullen:

 • Naam van het evenement
 • Tijdschema

De volgende stappen hangen af van de manier waarop je de integratie ingesteld hebt:

 • Als je de waardes van customdatavelden wilt versturen in plaats van de standaardwaardes, dan moet je die nog invullen.
 • Om het evenement te publiceren moet je op de publicatieknop klikken. Zie Verplichte customdatavelden aanmaken voor meer informatie over het label en de plaats van de publicatieknop.

Meerdere evenementen publiceren in één keer§

Je kan ook meerdere evenementen publiceren in één keer door ze samen te brengen in een evenementgroep. Ze komen dan terecht in Universe als afzonderlijke evenementen:

 1. Maak eerst de verschillende evenementen aan. We raden aan om onderstaande gegevens in te vullen:
  • De customdatavelden voor de categorie en de beschrijving. Dit zijn verplichte velden in Universe.
  • Naam van het evenement
  • Tijdschema’s
 2. Als je de waardes van customdatavelden wilt versturen in plaats van standaardwaardes, moet je die nog invullen.
 3. Groepeer vervolgens de evenementen of voeg ze toe aan een bestaande groep. Zie Evenementen groeperen voor meer informatie.
 4. Publiceer het evenement door op de publicatiekop te klikken:

  • Doe dit op het niveau van de evenementgroep, met de knop “Alle evenementen publiceren”, om al de evenementen samen te versturen naar Universe.
  • Doe dit op het niveau van de evenementen, met de knop “Evenement publiceren”, om ze afzonderlijk te versturen.

  Zie Verplichte customdatavelden aanmaken voor meer informatie over het label en de plaats van de publicatieknop.

Evenementen wijzigen§

Als er wijzigingen nodig zijn aan gekoppelde velden, dan moet je die in Yesplan doorvoeren, want in de integratie is Yesplan leidend voor deze gegevens. Het gedrag hangt af van de manier waarop je de integratie ingesteld hebt:

 • Is “Verstuur updates automatisch” geselecteerd? Dan worden de waardes verstuurd naar Universe van zodra een gekoppeld veld gewijzigd is.
 • Is “Verstuur updates automatisch” niet geselecteerd? Dan moet je expliciet op de publicatieknop klikken om de wijzigingen door te sturen. Klik daarvoor op knop “Vernieuwen” (met de ronde pijl) aan de rechterkant van de knop.

Let op

Pas gekoppelde velden van gekoppelde evenementen niet aan in Universe. Als je dat toch doet, zullen deze waardes overschreven worden bij de volgende aanpassing in Yesplan.

Evenementen herroepen§

Eens je een evenement gepubliceerd hebt, verandert de tekst op de publicatieknop in “Evenement herroepen”. Als je dan op de publicatieknop klikt, verbreek je de koppeling tussen Yesplan en Universe. Dat kan handig zijn in sommige situaties:

 • Het evenement dat je verstuurd hebt naar Universe wordt geannuleerd:

  1. Verander de status in “Geannuleerd” als je die gebruikt in Yesplan.
  2. Klik op “Evenement herroepen” in Yesplan als wilt voorkomen dat dit evenement nog automatisch gegevens verstuurt naar Universe.
  3. Verwijder indien gewenst het evenement uit Universe of verwerk het evenement alleszins daar verder.
 • Je hebt een evenement verstuurd en je bent niet meer tevreden over de gegevens in Universe. Je wilt met een schone lei beginnen op basis van de gegevens in Yesplan:

  1. Klik op “Evenement herroepen” in Yesplan.
  2. Verwijder het evenement uit Universe.
  3. Klik opnieuw op “Evenement publiceren” in Yesplan. In Universe zal een nieuw evenement aangemaakt worden met de gegevens van Yesplan.

Opmerking

Een evenement herroepen en vervolgens opnieuw publiceren zal altijd leiden tot het aanmaken van een nieuw evenement in Universe. Wees dus voorzichtig met deze acties, aangezien ze kunnen leiden tot duplicaten in Universe, waarvan het niet meteen duidelijk is welke gekoppeld is met Yesplan.

Evenementen kopiëren§

Je kan in Yesplan evenementen kopiëren die al gekoppeld zijn met Universe. Deze nieuwe evenementen zijn echter niet automatisch gekoppeld met Universe:

 • Klik na het kopiëren op de publicatieknop om ze door te sturen naar Universe.
 • Volg vervolgens de instructies in Universe.

Evenementen verwijderen§

We raden af om gekoppelde evenementen te verwijderen in Yesplan. Je kan ze beter een bepaalde status toekennen in Yesplan, bijv. ‘Geannuleerd’. Afhankelijk van je werkwijze kan je ook de koppeling tussen Yesplan en Universe verbreken voor het evenement in kwestie. Zie Evenementen herroepen voor meer informatie.

Let op

Heb je toch een gekoppeld evenement verwijderd in Yesplan? Dan moet je alsnog het overeenkomstige evenement in Universe manueel verwijderen.

Gegevens uit Universe bekijken§

Je kan in Yesplan ook gegevens uit Universe zien (bijv. aantal verkochte tickets) als je er customdatavelden voor aangemaakt hebt. Zie Externe gegevens instellen.

 • De gegevens worden automatisch opgehaald als het langer dan een uur geleden is dat het tabblad met customdatavelden in kwestie geopend is door een gebruiker.
 • Je kan de gegevens ook manueel ophalen via de knop “Vernieuwen” rechts van het veld.
 • De gegevens van alle actieve evenementen worden automatisch elke nacht opgehaald uit Universe. Yesplan haalt daarbij de gegevens op van alle actieve evenementen in de toekomst, en van de actieve evenementen in het verleden tot één jaar terug.

Veelgestelde vragen§

Tijdstippen versturen§

Yesplan volgt onderstaande logica bij het bepalen van de tijdstippen die naar Universe gestuurd worden:

 • Als je customdatavelden gekoppeld hebt voor de starttijd of de eindtijd, dan zal Yesplan de waardes van deze velden versturen.
 • Als deze customdatavelden leeg zijn, dan gebeurt het volgende:
  • Als het evenement een tijdschema heeft met een getoonde starttijd en getoonde eindtijd (de rode bolletjes), dan stuurt Yesplan die getoonde starttijd en getoonde eindtijd naar Universe. We raden aan om op deze manier te werken.
  • Als het evenement een tijdschema bevat met één tijdstip en daarop enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en het tijdstip van de eerstvolgende daglijn door.
  • Als het evenement een tijdschema heeft met meerdere tijdstippen en enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en de laatste tijd in het tijdschema door. Als de getoonde starttijd zelf de laatste tijd is, zal die ook als eindtijd gekozen worden en kan je de tijden niet versturen omdat de starttijd en eindtijd verschillend moeten zijn.
  • Als het evenement geen tijdschema bevat, dan stuurt Yesplan de tijdstippen van de daglijn door.

Als Yesplan de daglijn verstuurt zijn de tijden afhankelijk van de instelling van de verplaatste daglijn in Yesplan. Bij een daglijn om 07:00 uur zal de starttijd 07:00 uur ‘s morgens zijn en de eindtijd 07:00 uur ‘s morgens van de volgende dag.

Tip

We raden aan om de getoonde starttijd en getoonde eindtijd van het tijdschema te gebruiken voor het bepalen van de tijdstippen in Universe.

Overzicht (on)gepubliceerde evenementen§

Je kan in Yesplan op twee manieren een overzicht maken van evenementen met hun publicatiestatus in Universe: via dataviews en via de zoektaal.

Via dataviews§

Het proces staat beschreven in de voorbeelden van dataviews: zie Tickets publiceren voor meer informatie.

Voor Universe moet je dan het volgende doen:

 • De publicatieknop voor Universe toevoegen als kolom.
 • Filteren op “{Publicatieknop} bevat uit” voor alle evenementen die niet gekoppeld zijn met Universe.
 • Filteren op “{Publicatieknop} bevat actief” voor alle evenementen die wel gekoppeld zijn met Universe.

Tip

Gebruik ook de datumfilter in je dataview. Als je veel evenementen opvraagt kan het immers even duren voor al de gegevens verschijnen.

Via de zoektaal§

Je kan met onderstaande zoekopdrachten een overzicht opvragen in het algemeen zoekvenster of in het zoekvenster voor evenementen:

 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:active: Toon al de evenementen die gekoppeld zijn met Universe.
 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:"": Geef al de evenementen die niet gekoppeld zijn met Universe.
 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:error: Zoek al de evenementen waar iets fout loopt in de koppeling met Universe.