Demo van de nieuwe features§

Tijden van resourceboekingen§

Boekingen koppelen aan elementen uit het tijdschema§

Via het detailvenster van de boeking kan je de tijden van de boeking aanpassen. Voortaan kan je voor de start- of eindtijd van de boeking ook een tijdstip uit het tijdschema van het evenement kiezen. De boeking zal op die manier automatisch meevolgen met een of meerdere tijdstippen uit het tijdschema van het evenement.

Toegevoegde tijden§

Een resource kan toegevoegde tijden hebben. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de tijd aan te geven die nodig is om een resource klaar te zetten of om een resource terug weg te halen. De toegevoegde tijden worden automatisch bijgeteld bij het boeken van de resource. Je kan de toegevoegde tijd per boeking eveneens afzonderlijk aanpassen.

Voortaan is het zo dat je ook expliciet kan aangeven dat een resource géén toegevoegde tijden heeft. Voorheen hadden resources steeds toegevoegde tijden (standaard met een duur gelijk aan 0).

Indien er geen toegevoegde tijden gedefineerd zijn op een resource, dan zullen er géén toegevoegde tijden toegepast worden bij het boeken ervan.

Merk op dat het verwijderen of aanpassen van toegevoegde tijden op een resource geen effect heeft op de toegevoegde tijden van reeds bestáánde boekingen van die resource. Echter, van zodra je toegevoegde tijden ‘aanzet’ bij een resource (ook al is de duur gelijk aan 0), kan je alle boekingen van die resource toegevoegde tijden geven, ook de boekingen uit het verleden.

De voorbereidingstijden en afwerkingstijden – indien er zijn – worden voortaan ook explicieter getoond.

Belangrijke wijziging: de toegevoegde tijden tellen voortaan steeds mee voor het berekenen van de totale prijs per tijdseenheid van een boeking. Voorheen was dit enkel zo wanneer je de prijs per uur aanrekent, nu dus ook voor de prijzen per dag, week en maand.

Duur invoeren als minuten§

Voortaan kan je de duur ook invoeren in minuten. In plaats van 00:45 te typen vul je gewoonweg 45' in, gebruik makend van ' voor minuten, of 145' in plaats van 2:25. Merk op dat je dit uiteraard enkel kan bij invulvelden die een duur aangeven (1 uur of 60 minuten) en niet voor gewone tijdvelden (om 12:00 uur).

Zoekvenster contacten§

Contacten exporteren§

De zoekresultaten in het zoekvenster voor contacten kunnen vanaf heden geëxporteerd worden naar een Excel-bestand (xlsx). De export zal dezelfde kolommen overnemen in de volgorde zoals ze in het zoekvenster staan op het moment van exporteren. Uiteraard worden enkel de contacten die voldoen aan de zoekopdracht geëxporteerd. De volgorde van de rijen in de export is op basis van de sortering die gekozen werd in het zoekvenster.

Merk op dat de eerste drie speciale kolommen (die met de checkbox, het pijltje voor contactlinks, en de icoontjes) niet geëxporteerd worden. Indien je het type van het contact (persoon, organisatie of link) in de export wenst, dan dien je de kolom “Contact Type” op te nemen in het zoekvenster.

Bijkomende velden§

Een aantal speciale velden – zoals bijlagen of customdatavelden van het type contactboeking – kunnen nu ook toegevoegd worden als kolom aan het overzicht.

Teamplanner§

Extra 52 wekentellers§

In de vorige versie van Yesplan werden de “52 wekentellers” geïntroduceerd. De 52 wekentellers zijn ‘jaar’-tellers die steeds volledige weken in rekening brengen. In een klassiek jaar (van 365 of 366 dagen) zal het begin van het jaar en het begin van de week niet noodzakelijk samenvallen, in een ‘weekjaar’ wel. Een weekjaar zal meestal 52 volle weken duren maar kan ook 53 volle weken duren.

Met deze versie voegen we extra 52 wekentellers toe voor (automatisch berekende) contracttijd, verschil werktijd en contracttijd, verschil werktijd en gemiddelde werktijd, verschil geplande tijd en werkelijke tijd, en de totale tijd inclusief overuren.

Je leest alles over de 52 wekentellers in de handleiding van de Teamplanner.

Merk ook op dat vanaf deze versie van Yesplan de oude tellers niet langer bestaan. Vanaf nu zullen alle gebruikers die nog niet op eigen tempo overgeschakeld zijn, automatisch geüpdatet worden naar de tellers op maat.

‘Geboekt buiten dienst’ conflicten§

Indien medewerkers geboekt worden – voor evenementen of voor andere taken – buiten hun geplande dienst, dan zal Yesplan je dit melden aan de hand van een conflict.

Je kan vanaf deze versie bij de definitie van een contract (dus per medewerker) aangeven of je de ‘geboekt buiten dienst’ conflicten wenst te zien.

Let wel, indien je gebruik maakt van contractregels in een bepaald contract, dan zal je steeds de ‘geboekt buiten dienst’ conflicten te zien krijgen. Het is immers aan de hand van de diensten en pauzes dat het respecteren van de werk- en rusttijden geverifieerd worden.

In de Teamplanner kan je vanuit het detailvenster van het conflict de dienst ‘uitbreiden’ om het conflict snel op te lossen.

Trouwens, de conflicten worden voortaan netjes opgedeeld per type met een vaste volgorde: evenement-conflicten (indien het tijdschema van het evenement buiten de daglijn gaat), resource-conflicten (voor bijvoorbeeld dubbele boekingen en zaalconflicten), contract-conflicten (voor bijvoorbeeld medewerkers die geboekt worden buiten hun dienst) en tenslotte meldingen voor nog niet ingevulde plaatshouders.

Compensatieverlof§

Onbeschikbaarheden van het type compensatieverlof hebben voortaan geen invloed meer op de overwerktellers: compensatieverlof wordt niet beschouwd als werktijd. Als je in het verleden een onbeschikbaarheid van het type compensatieverlof invoerde op momenten waarop de medewerker sowieso niet dient te werken, dan resulteerde dit in overwerk. Dit verwarrende resultaat is bij deze dus rechtgezet.

VIP-code veld voor contacten§

Bij deze update werd het VIP-code veld voor contacten weggehaald.

Bij alle contacten stond een VIP-code veld (met de mogelijke waarden “AA”, “A”, “B” of leeg). Dit veld is een spook uit het verleden en daar willen we graag komaf mee maken – het is (ahum) niet zo heel erg zinvol voor de meeste organisaties, en dit veld kan bovendien vervangen worden door een customdataveld van het type ‘keuzelijst’ (waarbij de bijhorende waarden tenminste naar eigen goeddunken kunnen gekozen worden).

Merk op dat dit VIP-code veld ook niet meer meegestuurd wordt bij een export en niet meer te gebruiken is bij zoekopdrachten.

Belangrijk: dit veld wordt op dit moment enkel verborgen (automatisch, en voor iedereen), maar het zal bij een volgende release helemaal verwijderd worden. Indien je organisatie dit VIP-code veld wél gebruikt, dan kan je dit veld als beheerder voorlopig nog terug tevoorschijn halen. Dit doe je bij de “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Contacten”, bij het onderdeel “Voorkeuren”. Gedurende de overgangsperiode kan je dit gebruiken om het VIP-code veld te vervangen door een customdataveld.

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

Beheer§

Integraties§