Ga naar inhoud

ActiveTickets

ActiveTickets is software voor ticketverkoop. Meer informatie vind je op:

Met deze integratie kan je de volgende acties uitvoeren:

 • Vanuit Yesplan de informatie van evenementen doorsturen naar ActiveTickets om daar de ticketverkoop te organiseren.
 • Gegevens uit ActiveTickets (bijv. aantal verkochte tickets) tonen op het evenement in Yesplan.

Concepten§

In Yesplan spreken we over evenementen die deel kunnen uitmaken van een evenementgroep of een productie. In ActiveTickets spreekt men over opvoeringen die deel uitmaken van events:

Yesplan ActiveTickets
Evenement Opvoering
Evenementgroep of Productie Event

Configuratie§

Om de integratie in te stellen moet je de volgende stappen zetten:

 • De publicatieknop aanmaken.
 • Optioneel: customdatavelden aanmaken om specifieke waarden door te sturen.
 • Optioneel: customdatavelden aanmaken voor gegevens uit ActiveTickets.
 • ActiveTickets instellen.

Publicatieknop aanmaken§

Je kan vanuit Yesplan informatie doorsturen naar ActiveTickets. Daarvoor moet je wel eerst een knop toevoegen aan evenementen om deze actie uit te voeren:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor ActiveTickets, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak de knop aan:

  • Kies het type “Publicatieknop”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Publicatie ActiveTickets’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘activetickets_publicatieknop’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden nog verder aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor ActiveTickets samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Optioneel – customdatavelden aanmaken voor waarden§

Als je een evenement publiceert naar ActiveTickets zal Yesplan zich standaard gedragen als volgt:

 • Yesplan zal voor bepaalde velden standaardwaarden uit Yesplan meesturen.
 • Yesplan zal voor andere velden géén waarden meesturen (de standaardwaarde wordt door ActiveTickets bepaald).

Je kan echter voor elk veld ook beslissen om de waarde van een specifiek customdataveld door te sturen. Zie ActiveTickets instellen voor meer informatie.

Standaardwaarden§

Je kan beslissen om de standaardwaarde te vervangen door de waarde van een customdataveld. De tabel hieronder geeft een overzicht van de velden in ActiveTickets waarvoor Yesplan een standwaarde meegeeft voor velden:

Veld in ActiveTickets Standaardwaarde doorgestuurd door Yesplan
title De naam van het evenement.
location De locatie van het evenement.
genre Het profiel van het evenement.
starttime De starttijd.
endtime De eindtijd.
capaciteitenschema De naam van de locatie (kan enkel als je één schema per zaal gebruikt in ActiveTickets).

Als je beslist om deze velden aan te passen, moet je onderstaande customdatavelden gebruiken:

Veld in ActiveTickets Type customdataveld Opmerking
title Invulveld
locatie Keuzelijst, contactveld of invulveld Als je een contactveld gebruikt, wordt de naam van het gekozen contact doorgestuurd.
genre Keuzelijst of invulveld De waarden van de keuzelijst of het invulveld moeten exact overeenkomen met de waarden in ActiveTickets.
starttime Tijdveld
endtime Tijdveld
capaciteitenschema Keuzelijst of invulveld De waarden van de keuzelijst of het invulveld moeten exact overeenkomen met de waarden in ActiveTickets.

Tip

Als een customdataveld geen waarde bevat, zal Yesplan terugvallen op de standaardwaarde voor dat veld.

Bijvoorbeeld:

Als de waarde ‘Filmzaal’ geselecteerd is in de keuzelijst, zal die waarde doorgestuurd worden naar het ticketingsysteem. Als niets geselecteerd is in de keuzelijst, zal de standaardwaarde (bijv. ‘Theaterzaal’ of ‘Danszaal’) doorgestuurd worden. Dit laat je toe om in Yesplan te beslissen welke locatienaam je doorstuurt voor bepaalde evenementen.

Geen waarden§

Als je een evenement publiceert naar ActiveTickets zal Yesplan standaard voor sommige velden géén waarde doorsturen:

 • Deze velden zullen dan in ActiveTickets een standaardwaarde krijgen die door ActiveTickets wordt bepaald.
 • Je kan echter beslissen om toch de waarde van customdatavelden door te sturen naar ActiveTickets, zodat de velden daar waarden uit Yesplan krijgen.

Of je deze velden moet doorsturen hangt af van je instellingen en geactiveerde modules in ActiveTickets. De tabel hieronder biedt een overzicht van deze velden met het type customdataveld dat je moet gebruiken en waar je voor moet opletten:

Veld in ActiveTickets Type customdataveld Opmerking
subtitle Invulveld
artistname Contactveld, invulveld, keuzelijst of resourceveld
datepresale Datum-tijdveld
timeslot Keuzelijst of invulveld De waarden van de keuzelijst of het invulveld moeten exact overeenkomen met de waarden in ActiveTickets.
duration Numeriek invulveld Aantal minuten
memo Tekstveld
prijzenschema Keuzelijst of invulveld De waarden van de keuzelijst of het invulveld moeten exact overeenkomen met de waarden in ActiveTickets.
maccsbox distributeur code Keuzelijst of invulveld De waarden van de keuzelijst of het invulveld moeten exact overeenkomen met de waarden in ActiveTickets.
maccsbox external title Numeriek invulveld

Opmerking

 • Als je meerdere evenementen wilt doorsturen naar ActiveTickets als opvoeringen van één event, moet je een customdataveld aanmaken voor “timeslot”. Zie Evenementen publiceren als opvoeringen van één event voor meer informatie.
 • Als je vanuit Yesplan een waarde doorstuurt naar ActiveTickets zal je hiermee de waarde in ActiveTickets overschrijven. Vraag je dus eerst af of het wel nodig is om met customdatavelden te werken en vraag indien nodig raad aan je Customer Success Manager.

Customdatavelden aanmaken§

Als je beslist om een customdataveld aan te maken voor deze waarden, dan kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor ActiveTickets, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het juiste type uit de tabellen hierboven.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Subtitel’ of ‘Genre’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘activetickets_subtitel’ of ‘activetickets_genre’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden nog verder aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor ActiveTickets samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

Optioneel – customdatavelden aanmaken voor gegevens uit ActiveTickets§

Het is mogelijk om gegevens uit ActiveTickets te tonen in Yesplan. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Availability
 • Capacity
 • Total
 • Sold
 • Free
 • Returned
 • Revenue Salesprice Inc VAT
 • Revenue Salesprice Exc VAT
 • Salesprice VAT
 • Revenue Salesprice Inc VAT Inc Discount
 • Revenue Bookingprice Inc VAT
 • Revenue Bookingprice Exc VAT
 • Bookingprice VAT
 • Revenue Bookingprice Inc VAT Inc Discount
 • Revenue Bookingprice Exc VAT Inc Discount
 • Bookingprice VAT Inc Discount

Als je beslist om deze gegevens weer te geven in Yesplan, kan dat op de volgende manier:

 1. Ga in Yesplan als beheerder naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”.
 2. Maak een nieuwe groep aan voor ActiveTickets, of je kan er ook voor kiezen om het veld toe te voegen aan een bestaande groep.
 3. Maak het veld aan:

  • Kies het type “Externe gegevens”.
  • Selecteer het gegevenstype “Getal”.
  • Kies zelf een label, bijv. ‘Capaciteit’ of ‘Aantal verkocht’.
  • Klik op “Voeg toe”.
  • Dubbelklik op het keyword van het veld en geef het een heldere naam die duidelijk weergeeft wat het doet, bijv. ‘activetickets_extern_capaciteit’ of ‘activetickets_extern_verkocht’.

Tip

 • Je kan de zichtbaarheid van customdatavelden nog verder aanpassen en bepalen waar ze moeten verschijnen. Zie Zichtbaarheid van customdatavelden voor meer informatie.
 • We raden aan om al de customdatavelden voor ActiveTickets samen te brengen op één tabblad in het infovenster voor evenementen, bijvoorbeeld met de naam ‘Ticketing’.

ActiveTickets instellen§

Eens je de stappen hierboven uitgevoerd hebt, kan je de integratie met ActiveTickets instellen.

De integratie aanmaken§

Maak eerst de integratie aan en stel die in:

 1. Ga naar “Systeeminstellingen” > “Integraties”.
 2. Klik op het ‘+’-icoontje om een integratie toe te voegen. Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld ‘ActiveTickets’.
 3. Klik op “Voeg toe” en kies vervolgens bij “Type integratie” voor “ActiveTickets”.

De instellingen voor ActiveTickets zullen verschijnen:

 • Client Name: Deze waarde krijg je van ActiveTickets.
 • Verifiëren: Klik op de knop “Verifiëren” om de integratie te testen. Indien je “Toegangsgegevens geverifieerd” terugkrijgt werkt de link perfect en kan je aan de slag. Indien niet, controleer dan of alles correct ingevuld is. Contacteer ActiveTickets als het echt niet lukt.
 • Verstuur updates automatisch: Als dit geselecteerd is, worden na de eerste publicatie wijzigingen aan gekoppelde velden meteen doorgestuurd naar ActiveTickets. Indien dit niet geselecteerd is, moet de gebruiker na de eerste publicatie telkens via de publicatieknop vernieuwen om gewijzigde gegevens manueel door te sturen.

Acties§

Kies hier uit de keuzelijst het keyword van de publicatieknop die je gecreëerd hebt in de stap Publicatieknop aanmaken. In ons voorbeeld was dat ‘activetickets_publicatieknop’.

Opmerking

De keuzelijst bevat enkel de ongebruikte publicatieknoppen, aangezien je deze knoppen voor slechts één integratie kan gebruiken.

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Als je een evenement publiceert naar ActiveTickets, dan doet Yesplan het volgende:

 • Yesplan stuurt voor sommige velden standaardwaarden mee.
 • Yesplan stuurt voor andere velden géén waarden mee.

In de tabel kan je voor elk veld in ActiveTickets volgende zaken instellen:

 • Doorsturen: Of Yesplan een waarde doorstuurt. Voor “location” en “starttime” stuurt Yesplan altijd een waarde door.
 • Yesplan waarde: In deze keuzelijst kan je beslissen welke waarde Yesplan doorstuurt.
  • “Standaard”: Dit is de standaardwaarde voor “title”, “location”, “genre”, “starttime”, “endtime” en “capaciteitenschema”. Dit is géén waarde voor de andere velden in de tabel, en daar zal ActiveTickets bij de eerste publicatie zelf een waarde voor toewijzen. Zie Customdatavelden aanmaken voor waarden voor meer informatie.
  • Een keyword: De waarde van het corresponderende customdataveld zal doorgestuurd worden. Het gaat hier om de customdatavelden die je aangemaakt hebt in de stap Customdatavelden aanmaken voor waarden.

Opmerking

Als je vanuit Yesplan een waarde doorstuurt naar ActiveTickets zal je hiermee de waarde in ActiveTickets overschrijven. Vraag je dus eerst af of het wel nodig is om met customdatavelden te werken en vraag indien nodig raad aan je Customer Success Manager.

Externe gegevens§

In de tabel kan je voor elk veld in ActiveTickets instellen of het moet verschijnen in Yesplan:

Gebruik§

Eens alles correct ingesteld is, kan je de integratie gebruiken om evenementgegevens door te sturen naar ActiveTickets.

Een alleenstaand evenement publiceren§

Als je een alleenstaand evenement publiceert naar ActiveTickets, wordt daar een event aangemaakt met één opvoering. We raden aan om minstens onderstaande gegevens in te vullen bij het publiceren:

 • Naam van het evenement
 • Tijdschema’s
 • Status
 • Profiel

De volgende stappen hangen af van de manier waarop je de integratie ingesteld hebt:

 • Als je customdatavelden gebruikt voor de integratie moet je die nog invullen op het tabblad voor ActiveTickets. In ons voorbeeld hierboven was dat het tabblad ‘Ticketing’. Zie Customdatavelden aanmaken voor waarden voor meer informatie.
 • Om het evenement te publiceren moet je op de publicatieknop klikken. Zie Publicatieknop aanmaken voor meer informatie.

Tip

Yesplan volgt onderstaande logica bij het bepalen van de tijdstippen:

 • Als het evenement een tijdschema heeft met een getoonde start- en eindtijd (de rode bolletjes), dan stuurt Yesplan die getoonde start- en eindtijd naar ActiveTickets. We raden aan om op deze manier te werken.
 • Als het evenement een tijdschema bevat met één tijdstip en daarop enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en het tijdstip van de eerstvolgende daglijn door.
 • Als het evenement een tijdschema heeft met meerdere tijdstippen en enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en de laatste tijd in het tijdschema door. Als de getoonde starttijd zelf de laatste tijd is, zal die ook als eindtijd gekozen worden en kan je de tijden niet doorsturen omdat de start- en eindtijd verschillend moeten zijn.
 • Als het evenement geen tijdschema bevat, dan stuurt Yesplan de tijdstippen van de daglijn door.

Als Yesplan de daglijn doorstuurt zijn de tijden afhankelijk van de instelling van de verplaatste daglijn in Yesplan. Bij een daglijn om 07:00 uur zal de starttijd 07:00 uur ‘s morgens zijn en de eindtijd 07:00 uur ‘s morgens van de volgende dag.

Meerdere evenementen publiceren in één keer§

Je kan ook meerdere evenementen publiceren in één keer door ze samen te brengen in een evenementgroep. Ze komen dan terecht in ActiveTickets als afzonderlijke events met telkens één opvoering:

 1. Maak eerst de verschillende evenementen aan. Deze zullen in ActiveTickets opvoeringen worden. We raden aan om onderstaande gegevens in te vullen:
  • Naam van het evenement
  • Tijdschema’s
  • Status
  • Profiel
 2. Als je customdatavelden gebruikt voor de integratie moet je die nog invullen op het tabblad voor ActiveTickets. In ons voorbeeld hierboven was dat het tabblad ‘Ticketing’. Zie Customdatavelden aanmaken voor waarden voor meer informatie.
 3. Groepeer vervolgens de evenementen of voeg ze toe aan een bestaande groep. Zie de sectie Evenementen groeperen voor meer informatie.
 4. Publiceer het evenement door op de publicatiekop te klikken:

  • Doe dit op het niveau van de evenementgroep, met de knop “Alle evenementen publiceren”, om al de evenementen samen door te sturen.
  • Doe dit op het niveau van de evenementen, met de knop “Evenement publiceren”, om ze afzonderlijk door te sturen.

  Zie Publicatieknop aanmaken voor meer informatie over het label en de plaats van de publicatieknop.

Tip

Yesplan volgt onderstaande logica bij het bepalen van de tijdstippen:

 • Als het evenement een tijdschema heeft met een getoonde start- en eindtijd (de rode bolletjes), dan stuurt Yesplan die getoonde start- en eindtijd naar ActiveTickets. We raden aan om op deze manier te werken.
 • Als het evenement een tijdschema bevat met één tijdstip en daarop enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en het tijdstip van de eerstvolgende daglijn door.
 • Als het evenement een tijdschema heeft met meerdere tijdstippen en enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en de laatste tijd in het tijdschema door. Als de getoonde starttijd zelf de laatste tijd is, zal die ook als eindtijd gekozen worden en kan je de tijden niet doorsturen omdat de start- en eindtijd verschillend moeten zijn.
 • Als het evenement geen tijdschema bevat, dan stuurt Yesplan de tijdstippen van de daglijn door.

Als Yesplan de daglijn doorstuurt zijn de tijden afhankelijk van de instelling van de verplaatste daglijn in Yesplan. Bij een daglijn om 07:00 uur zal de starttijd 07:00 uur ‘s morgens zijn en de eindtijd 07:00 uur ‘s morgens van de volgende dag.

Evenementen publiceren als opvoeringen van één event§

Je kan meerdere evenementen publiceren zodat ze in ActiveTickets verschijnen als verschillende opvoeringen van één event. Deze evenementen moeten in Yesplan dan wel deel uitmaken van één evenementgroep, die bovendien een productie is:

 1. Maak eerst de verschillende evenementen aan. Deze zullen in ActiveTickets de opvoeringen worden. We raden aan om onderstaande gegevens in te vullen:

  • Naam van het evenement
  • Tijdschema’s
  • Status
  • Profiel
 2. Groepeer vervolgens de evenementen of voeg ze toe aan een bestaande groep. Zie de sectie Evenementen groeperen voor meer informatie.

 3. Klik links onderaan het infovenster voor evenementen op “Stel productie in” en selecteer de checkbox naast de evenementgroep. Deze zal dan in ActiveTickets het event worden.
 4. Klik nogmaals op “Stel productie in” om je aanpassingen op te slaan.
 5. Zorg dat de focus van het infovenster op de evenementgroep ligt en vul daar indien nodig nog andere customdatavelden in op het tabblad voor ActiveTickets.
 6. Publiceer het evenement door op de publicatiekop te klikken:

  • Doe dit op het niveau van de evenementgroep, met de knop “Alle evenementen publiceren”, om al de evenementen samen door te sturen.
  • Doe dit op het niveau van de evenementen, met de knop “Evenement publiceren”, om ze afzonderlijk door te sturen.

  Zie Publicatieknop aanmaken voor meer informatie.

Opmerking

 • Je moet van de evenementgroep een productie maken vóór je evenementen doorstuurt naar ActiveTickets.
 • Je mag een productie niet verplaatsen als je er al evenementen voor doorgestuurd hebt naar ActiveTickets.

Tip

Yesplan volgt onderstaande logica bij het bepalen van de tijdstippen:

 • Als het evenement een tijdschema heeft met een getoonde start- en eindtijd (de rode bolletjes), dan stuurt Yesplan die getoonde start- en eindtijd naar ActiveTickets. We raden aan om op deze manier te werken.
 • Als het evenement een tijdschema bevat met één tijdstip en daarop enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en het tijdstip van de eerstvolgende daglijn door.
 • Als het evenement een tijdschema heeft met meerdere tijdstippen en enkel de getoonde starttijd (rood bolletje), dan stuurt Yesplan de getoonde starttijd en de laatste tijd in het tijdschema door. Als de getoonde starttijd zelf de laatste tijd is, zal die ook als eindtijd gekozen worden en kan je de tijden niet doorsturen omdat de start- en eindtijd verschillend moeten zijn.
 • Als het evenement geen tijdschema bevat, dan stuurt Yesplan de tijdstippen van de daglijn door.

Als Yesplan de daglijn doorstuurt zijn de tijden afhankelijk van de instelling van de verplaatste daglijn in Yesplan. Bij een daglijn om 07:00 uur zal de starttijd 07:00 uur ‘s morgens zijn en de eindtijd 07:00 uur ‘s morgens van de volgende dag.

Evenementen wijzigen§

Als er wijzigingen nodig zijn aan gekoppelde velden, dan moet je die in Yesplan doorvoeren, want in de integratie is Yesplan leidend voor deze gegevens. Het gedrag hangt af van de manier waarop je de integratie ingesteld hebt:

 • Is “Verstuur updates automatisch” geselecteerd? Dan worden de waarden doorgestuurd naar ActiveTickets van zodra een gekoppeld veld gewijzigd is.
 • Is “Verstuur updates automatisch” niet geselecteerd? Dan moet je expliciet op de publicatieknop klikken om de wijzigingen door te sturen. Klik daarvoor op knop “Vernieuwen” (met de ronde pijl) aan de rechterkant van de knop.

Let op

Pas gekoppelde evenementen niet aan in ActiveTickets. Als je dat toch doet, zullen deze waarden overschreven worden bij de volgende aanpassing in Yesplan.

Evenementen herroepen§

Eens je een evenement gepubliceerd hebt, verandert de tekst op de publicatieknop in “Evenement herroepen”. Als je dan op de publicatieknop klikt, verbreek je de koppeling tussen Yesplan en ActiveTickets. Dat kan handig zijn in sommige situaties:

 • Het evenement dat je doorgestuurd hebt naar ActiveTickets wordt verplaatst in Yesplan:

  1. Klik dan op “Evenement herroepen” in Yesplan.
  2. Verwijder het evenement uit ActiveTickets.
  3. Verplaats het evenement in Yesplan.
  4. Klik opnieuw op “Evenement publiceren”. In ActiveTickets zal een event aangemaakt worden met de nieuwe gegevens.
 • Het evenement dat je doorgestuurd hebt naar ActiveTickets wordt geannuleerd:

  1. Verander de status in “Geannuleerd” als je die gebruikt in Yesplan.
  2. Klik op “Evenement herroepen” in Yesplan als wilt voorkomen dat dit evenement nog automatisch gegevens doorstuurt naar ActiveTickets.
  3. Verwijder indien gewenst de event uit ActiveTickets of verwerk de event alleszins daar verder.
 • Je hebt een evenement doorgestuurd en je bent niet meer tevreden over de gegevens in ActiveTickets. Je wilt met een schone lei beginnen op basis van de gegevens in Yesplan:

  1. Klik op “Evenement herroepen” in Yesplan.
  2. Verwijder de event uit ActiveTickets.
  3. Klik opnieuw op “Evenement publiceren” in Yesplan. In ActiveTickets zal een nieuwe event aangemaakt worden met de gegevens van Yesplan.

Evenementen kopiëren§

Je kan in Yesplan evenementen kopiëren die al gekoppeld zijn met ActiveTickets. Deze nieuwe evenementen zijn echter niet automatisch gekoppeld met ActiveTickets:

 • Klik na het kopiëren op de publicatieknop om ze door te sturen naar ActiveTickets.
 • Volg vervolgens de instructies in ActiveTickets.

Tip

Pas ook eventueel gewijzigde speeltijden aan als dat nodig is.

Evenementen verwijderen§

We raden af om gekoppelde evenementen te verwijderen in Yesplan. Je kan ze beter een bepaalde status toekennen in Yesplan, bijv. ‘Geannuleerd’. Afhankelijk van je werkwijze kan je ook de koppeling tussen Yesplan en ActiveTickets verbreken voor het evenement in kwestie. Zie Evenementen herroepen voor meer informatie.

Let op

Heb je toch een gekoppeld evenement verwijderd in Yesplan? Dan moet je alsnog de corresponderende opvoering in ActiveTickets manueel verwijderen.

Gegevens uit ActiveTickets bekijken§

Je kan in Yesplan ook gegevens uit ActiveTickets zien (bijv. aantal verkochte tickets) als je er customdatavelden voor aangemaakt hebt. Zie Customdatavelden aanmaken voor gegevens uit ActiveTickets.

 • De gegevens worden automatisch opgehaald als het langer dan een uur geleden is dat het tabblad met customdatavelden in kwestie is geopend door een gebruiker.
 • Je kan de gegevens ook manueel ophalen via de knop “Vernieuwen” rechts van het veld.
 • De gegevens van alle actieve evenementen worden automatisch elke nacht opgehaald uit ActiveTickets. Yesplan haalt daarbij de gegevens op van alle actieve evenementen in de toekomst, en van de actieve evenementen in het verleden tot acht weken terug.

Veelgestelde vragen§

Overzicht (on)gepubliceerde evenementen§

Je kan in Yesplan op twee manieren een overzicht maken van evenementen met hun publicatiestatus in ActiveTickets: via dataviews en via de zoektaal.

Via dataviews§

Het proces staat beschreven in de voorbeelden van dataviews: zie Tickets publiceren voor meer informatie.

Voor ActiveTickets moet je dan het volgende doen:

 • De publicatieknop voor ActiveTickets toevoegen als kolom.
 • Filteren op “{Publicatieknop} bevat uit” voor alle evenementen die niet gekoppeld zijn met ActiveTickets.
 • Filteren op “{Publicatieknop} bevat actief” voor alle evenementen die wel gekoppeld zijn met ActiveTickets.

Tip

Gebruik ook de datumfilter in je dataview. Als je veel evenementen opvraagt kan het immers even duren voor al de gegevens verschijnen.

Via de zoektaal§

Je kan met onderstaande zoekopdrachten een overzicht opvragen in het algemeen zoekvenster of in het zoekvenster voor evenementen:

 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:active: Toon al de evenementen die gekoppeld zijn met ActiveTickets.
 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:"": Geef al de evenementen die niet gekoppeld zijn met ActiveTickets.
 • event:{keyword-van-de-publicatieknop}:error: Zoek al de evenementen waar iets fout loopt in de koppeling met ActiveTickets.