Ga naar inhoud

Yesplan 1.23, nov 2017

Prijzen in bulk bijwerken§

Voortaan kan je de prijsdefinities van resources bijwerken aan de hand van een importbestand.

In combinatie met de mogelijkheid om gegevens uit Yesplan te exporteren, laat dit toe om de prijsdefinities aan te passen via een ander programma, zoals Excel, en die vervolgens terug te importeren in Yesplan.

Het is ook mogelijk om het bijwerken van prijsdefinities in te plannen op een bepaalde datum in de toekomst.

Het exportbestand voor resources in Yesplan is gewijzigd en verrijkt om de (nieuwe) mogelijkheden van het importbestand te ondersteunen. Zo worden voortaan álle prijsdefinities geëxporteerd van de resource (in telkens een aparte rij), terwijl voorheen enkel de standaard prijsdefinitie van een resource beschikbaar was in de export.

Locaties meteen zichtbaar in boomweergave§

In de diverse boomweergaves – in het detailvenster en infovenster van het evenement én in de stand-alone boomweergave – kan je voortaan meteen de locatie zien, vóór de naam van het evenement, in de vorm van een afkorting.

Van zodra je het nieuwe veld Afkorting invult bij een locatie, dan zal deze verschijnen in de boomweergave. Als je verkiest om de afkorting van de locatie niet te laten zien in de boomweergave, dan kan je dit uitzetten bij de systeemvoorkeuren.

Evenementgroepen verplaatsen naar éénzelfde locatie§

In de boomweergave kan je voortaan alle evenementen die deel uitmaken van een evenementgroep of subgroep eenvoudig in één keer verplaatsen naar éénzelfde locatie.

Dit doe je door gebruik te maken van de actie “Wijzig groep…” in het contextmenu van de evenementgroep. In het detailvenster dat verschijnt kies je de gewenste nieuwe locatie waar alle evenementen naartoe geboekt zullen worden. Dit kan voorlopig nog niet voor een willekeurige selectie van evenementen, enkel voor evenementgroepen.

Werkelijk aantal aan te rekenen eenheden§

Als je een resource per uur, dag, week of maand aanrekent, dan zal Yesplan het aantal aan te rekenen eenheden automatisch bepalen op basis van de duur van de boeking. De aan te rekenen prijs voor de boeking zal hierop gebaseerd zijn, waarbij elke begonnen eenheid volledig in rekening gebracht wordt.

Voortaan kan je zowel voor de geplande tijden als voor werkelijke tijden deze aan te rekenen eenheden apart overschrijven. Bijvoorbeeld om aan te geven dat een resource die voor 4 uur gepland was (en zo op de offerte komt), in werkelijkheid gedurende 5 uur is gebruikt, máár uiteindelijk slechts voor 4.5 uur aangerekend moet worden.

Lees er alles over in de handleiding van de resources.

Diverse verbeteringen§

Algemeen§

  • In het infovenster van een geboekte contactlink, verschijnt nu de informatie van de persoon bij de organisatie, en niet meer de informatie van de persoon zelf.

Beheer§

  • Bij de instellingen kan je het valutateken kiezen dat je in Yesplan gebruikt. Naast euro (€), dollar ($), pond (£) of Arubaanse florin (Afl.) kan je voortaan ook kiezen voor frank (Fr.).

  • De minimale ondersteunde versies van de browsers is bijgewerkt naar versie 55 of hoger voor Chrome, versie 50 of hoger voor Firefox en versie 11.0 of hoger voor Safari.

API en integraties§