Rechtensjablonen

Rechtensjablonen zijn een belangrijk concept bij het beheren van de rechten in Yesplan (zie Rechten). Je kan de rechtensjablonen beheren in “Systeeminstellingen” > “Gebruikers” > “Rechtensjablonen”.

Dit scherm toont een lijst van de verschillende sjablonen. In de eerste kolom staat de naam van het sjabloon, en de tweede kolom bevat de mogelijke acties voor de sjablonen.

Voeg nieuwe rechtensjablonen toe door in de onderste rij een naam voor het sjabloon op te geven en vervolgens op de knop “Voeg toe” te klikken. Je kan de naam van een bestaand rechtensjabloon wijzigen door erop te dubbelklikken.

Naast de naam van het sjabloon vinden we volgende mogelijkheden in de tweede kolom:

  • Toon rechten: Dit opent een apart scherm waar je de rechten voor dit sjabloon kan beheren (zie Beheren van rechten).
  • Verwijder: Om het rechtensjabloon te verwijderen. Dit is enkel bruikbaar indien er géén gebruikers zijn waaraan dit rechtensjabloon toegekend werd.
  • Dupliceer: Hiermee maak je een kopie van het sjabloon.