Inleiding§

Dit is het overzicht van alle standaardrapporten.

Algemene rapporten worden gegenereerd vanuit het zoekvenster voor rapporten, en rapporten voor evenementen worden gegenereerd vanuit het infovenster van het evenement (zie handleiding rapporten). De standaardrapporten zijn voornamelijk algemene rapporten. Indien het om een rapport voor evenementen gaat, zal dit expliciet vermeld worden.

Gelieve contact op te nemen met je accountmanager indien je maatwerk-rapporten wenst.

Bij elk rapport in deze catalogus staat de datum van de meest recente versie. Yesplan registreert de datum wanneer je een rapport toevoegt aan Yesplan. Aan de hand van deze twee datums kan je bepalen of je rapport up-to-date is. Als de datum van de meeste recente versie in deze catalogus recenter is dan de datum van registratie in Yesplan, dan is er een nieuwe versie van het rapport beschikbaar.

Evenementen§

Productiefiche§

Een productiefiche, ook wel callsheet of draaiboek genoemd, is een chronologisch overzicht van de details van een evenement of van een groep van evenementen.

Het niveau van invullen van de informatie wordt gerespecteerd in de weergave. Met behulp van parameters kan de sjabloon aangepast worden aan de informatienood van verschillende diensten. Door de sjabloon meerdere keren beschikbaar te maken in Yesplan, telkens met verschillende instellingen, kan elke dienst bediend worden.

Dit rapport werkt enkel als de overeenkomstige customdatavelden op de installatie aanwezig zijn.

Wens je meer informatie over dit rapport, neem dan contact op met je accountmanager. Hij of zij zal je graag verder helpen in het afstemmen van je installatie op de productiefiche of de productiefiche aan te passen in functie van je noden.

Offerte§

Dit rapport is een generiek document waarmee je geboekte locaties en andere resources kan presenteren in functie van een offerte of contract workflow.

Door het aan- of uitvinken van parameters worden bepaalde blokken met informatie al dan niet getoond: een inleidende brief, tijdschema’s, prijzen, algemene voorwaarden, enzovoort.

Dit rapport werkt enkel als de overeenkomstige customdatavelden op de installatie aanwezig zijn.

Wens je meer informatie over dit rapport, neem dan contact op met je accountmanager. Hij of zij zal je graag verder helpen in het afstemmen van je installatie op de offerte of de offerte aan te passen in functie van je noden.

Evenementenlijst§

Dit rapport is een lijst van alle evenementen in bepaalde locaties, gedurende de gekozen periode, en van bepaalde profielen en statussen.

De evenementen worden weergegeven in een tabel met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
locations (*) de locaties waarover je wilt rapporteren
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Lijst met enkel evenementen§

Lijst met evenementengroepen§

Deze variant toont alle top-groepen en niet gegroepeerde evenementen.

Prijs per resourcegroep per evenement§

Dit rapport is een lijst evenementen met de netto prijzen per gebruike resource groep.

Parameters§

Parameter Uitleg
Startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
Enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
Show actuals keuze of je actuele waarden wil zien
Show cost keuze of je kostprijzen wil zien
Resourcegroups welke resource groepen je wilt zien, dit bepaalt ook de volgorde
Query zoekopdracht om je vraag te verfijnen, zie handleiding zoektaal
Statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
Profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
Locations (*) de locaties waarover je wilt rapporteren

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Lijst met enkel evenementen§

Lijst met evenementengroepen§

Deze variant toont alle top-groepen en niet gegroepeerde evenementen.

Dagprogramma§

Het dagprogramma is een lijst van alle evenementen op een gekozen dag, in bepaalde locaties, en van bepaalde profielen en statussen. Met dit rapport kan je bijvoorbeeld aan het publiek kenbaar maken wat er die dag te gebeuren staat.

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate (*) datum waarover je wilt rapporteren
locations (*) de locaties waarover je wilt rapporteren
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
timeschedules bepaalt of de tijdschema’s getoond worden
logo de url van het logo dat je wenst te gebruiken

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes. Als je de startdatum leeg laat, dan zal het rapport het programma weergeven voor vandaag. Als je enkel een programma wenst van 1 dag, dan mag je ook de einddatum leeg laten.

Rapporten§

Visuele tijdschema’s§

Dit rapport is visuele representatie van de tjdschema’s van evenementen.

Voor elk evenement wordt het tijdschema visueel weergegeven, waarbij voor elke dag de getoonde starttijd (het eerste rode bolletje in het tijdschema) en de getoonde eindtijd (het tweede rode bolletje in het tijdschema) van het evenement op die dag getoond wordt.

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
locations (*) de locaties waarover je wilt rapporteren; de volgorde van de parameters bepaalt de volgorde van de locaties op het rapport
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Zaalbezetting§

Dit rapport is een lijst van het zaalgebruik, voor bepaalde locaties, voor een bepaalde periode. Een typische toepassing voor dit rapport is informatie voor het instellen van gebouwbeheersystemen zoals verwarming, airconditioning, enzovoort.

Het zaalgebruik wordt weergegeven in een tabel (in Excel). De dagen staan in kolommen. Voor elke locatie wordt een rij weergegeven, waarbij voor elke dag de getoonde starttijd (het eerste rode bolletje in het tijdschema) en de getoonde eindtijd (het tweede rode bolletje in het tijdschema) van een evenement op die dag getoond wordt.

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
locations (*) de locaties waarover je wilt rapporteren; de volgorde van de parameters bepaalt de volgorde van de locaties op het rapport
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
default schedule keuze of de getoonde start- en eindtijden (rode bolletjes in het tijdschema) getoond moeten worden i.p.v. de evenementtijden

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Kalenders§

Weekoverzicht§

De weeklijst is een kalender van alle evenementen, per locatie, voor een gekozen week. Een week start op de gekozen startdatum en telt 8 dagen. Elke dag krijgt een kolom. De locaties worden als rijen weergegeven.

Elke cel in de kalender bevat een of meerdere evenementen en toont:

Verder worden:

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
days aantal dagen waarover je wilt rapporteren
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
locations de locaties waarover je wilt rapporteren
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
cancelled de naam van de status voor geannuleerde evenementen; evenementen met deze status worden doorstreept weergegeven
unavailability keuze of de onbeschikbaarheid van een locatie voor een dag getoond moet worden

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Maandkalender§

Deze kalender is een weergave van evenementen per locatie, voor een gekozen periode. Het bevat beknopte informatie en kreeg een compacte layout waarmee makkelijk grote overzichten gemaakt kunnen worden.

Elke cel in de kalender bevat een of meerdere evenementen en toont:

Verder worden:

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
locations de locaties waarover je wilt rapporteren
cancelled de naam van de status voor geannuleerde evenementen; evenementen met deze status worden doorstreept weergegeven
unavailability keuze of de onbeschikbaarheid van een locatie voor een dag getoond moet worden

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Normale versie§

Jaarkalender§

Deze variant is extra compact en heeft een kleiner lettertype. Handig als je over een grotere periode wilt rapporteren.

Kalender van een evenementengroep§

Dit rapport toont een kalender met de evenementen in een evenementengroep. De datum en zalen worden automatisch ingesteld op basis van de evenementen in deze groep. Een extra parameter order laat toe om de volgorde van de zalen te bepalen.

Let op, dit is een rapport voor evenementen en wordt dus gegenereerd vanuit het infovenster van een evenement.

Uitgebreide kalender met uren, naam, profiel of status§

Dit rapport is een uitgebreid kalenderoverzicht van evenementen per locatie, voor een gekozen periode. Dit rapport bevat, naargelang de geselecteerde parameters, extra informatie zoals uren, profiel, naam, groepsnaam of status.

Elke cel in de kalender bevat een of meerdere evenementen en toont:

Verder worden:

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
show time keuze of de evenementtijden weergegeven moeten worden
show name keuze of de naam van het evenement weergegeven moeten worden
show group keuze of de groepsnaam van het evenement weergegeven moeten worden
show profile keuze of het profiel van het evenement weergegeven moeten worden
show status keuze of de status van het evenement weergegeven moeten worden
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
locations de locaties waarover je wilt rapporteren
cancelled de naam van de status voor geannuleerde evenementen; evenementen met deze status worden doorstreept weergegeven
unavailability keuze of de onbeschikbaarheid van een locatie voor een dag getoond moet worden

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Seizoenskalender§

Deze kalender is een beknopte weergave van evenementen voor een periode van 6 maanden. Het overzicht toont slechts 3 evenementen per dag in een compacte layout, waarmee makkelijk grote overzichten gemaakt kunnen worden. Evenementen met de status optie of geannuleerd worden visueel weergegeven. Je kan ook evenementen met een bepaald profiel uitlichten, deze krijgen een licht gele achtergrondkleur.

Elke cel in de kalender bevat een of meerdere evenementen en toont:

Verder worden:

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
statuses (*) de statussen waarover je wilt rapporteren
profiles (*) de profielen waarover je wilt rapporteren
locations (*) de locaties waarover je wilt rapporteren
option de naam van de status voor evenementen in optie; evenementen met deze status worden cursief weergegeven
cancelled de naam van de status voor geannuleerde evenementen; evenementen met deze status worden doorstreept weergegeven
highlight de naam van een profiel naar keuze; evenementen met dit profiel worden met een lichtgele achtergrond en in het vet weergegeven

(*) Deze parameter kan leeg gelaten worden indien je niet wilt filteren op een van de waardes.

Rapporten§

Resources§

Resources van een resourcegroep§

Dit rapport is een lijst van prijzen en kortingen voor alle resources van een gekozen resourcegroep.

De resources worden weergegeven in een tabel (in Excel) met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
groups kies een of meerdere groepen van de resources die je wenst weer te geven

Rapporten§

Overzicht geboekte resources§

Dit rapport is een overzicht van alle resources die geboekt zijn gedurende een bepaalde periode, met hun tijden. Er zijn varianten van dit rapport waarbij enkel medewerkers of plaatshouders getoond worden. Dit is in te stellen via parameters.

De plaatshouders krijgen een lichtgele achtergrond, zodat het onmiddellijk zichtbaar is welke nog niet vervangen zijn door resources.

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
roles (*) de rol van de resourceboekingen waarover je wilt rapporteren
groups (*) de groep van de resourceboekingen waarover je wilt rapporteren
only human? bepaalt of enkel medewerkers getoond worden (of medewerkers én plaatshouders)
only placeholder? bepaalt of enkel plaatshouders getoond worden
only external? bepaalt of enkel externe resources getoond worden

(*) ofwel roles ofwel groups moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Overzicht geboekte resources met evenement§

Dit rapport is een overzicht van de resourceboekingen in een bepaalde rol of groep (optioneel), voor een gekozen periode. Deze informatie wordt uitgebreid met de basisinformatie van het evenement waarop ze geboekt zijn.

De plaatshouders krijgen een lichtgele achtergrond, zodat het onmiddellijk zichtbaar is welke nog niet vervangen zijn door resources.

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
roles (*) de rol van de resourceboekingen waarover je wilt rapporteren
groups (*) de groep van de resourceboekingen waarover je wilt rapporteren
only human? bepaalt of enkel medewerkers getoond worden (of medewerkers én plaatshouders)
only placeholder? bepaalt of enkel plaatshouders getoond worden
only external? bepaalt of enkel externe resources getoond worden

(*) ofwel roles ofwel groups moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Prijsdefinities van geboekte resources§

Dit rapport geeft weer hoe vaak een resource geboekt is met een bepaalde prijsdefinitie, voor een bepaalde periode.

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
roles de rol van de resourceboekingen waarover je wilt rapporteren (optioneel)
groups de groep van de resourceboekingen waarover je wilt rapporteren (optioneel)
only human? bepaalt of enkel medewerkers getoond worden (of medewerkers én plaatshouders)
only placeholder? bepaalt of enkel plaatshouders getoond worden
actuals? bepaalt of de werkelijke waardes getoond worden

Rapporten§

Kostenoverzicht van resources en evenementen§

Dit rapport is een lijst van alle resources die gebruikt worden bij een gekozen evenement of evenementgroep, met hun verkoopprijs. De totalen en subtotalen per evenement en per resourcegroep worden ook weergegeven op het rapport.

Let op, dit is een rapport voor evenementen en wordt dus gegenereerd vanuit het infovenster van een evenement.

Deze structuur geeft weer hoe de prijs weergegeven wordt:

In Yesplan kan je prijzen overschrijven op het niveau van de evenementgroep, het evenement, de resourcegroep, de resourceset of de resource. Als de prijs op een bepaald niveau overschreven wordt, dan zal de prijs op de niveaus eronder niet weergegeven worden; deze prijs is immers hogerop ‘tenietgedaan’.

Ad hoc resources en plaatshouders worden in het rapport met een symbool aangeduid. Voor ad hoc resources is dit een witte letter A op een groene achtergrond, voor plaatshouders is dit een witte letter P op een rode achtergrond.

Parameters§

Parameter Uitleg
actuals? bepaalt of de werkelijke waardes getoond worden
set details? bepaalt of de resources van een set getoond worden
only billable? bepaalt of de enkel de aan te rekenen resources getoond worden

Rapporten§

Hotelboekingen§

Als je hotelboekingen bijhoudt door resources te boeken, dan zijn er twee rapporten waarmee je het overzicht kan bekijken. Beide rapporten tonen je zowel de check-in en check-uit datum, als de gasten die in deze kamers zullen overnachten. Je krijgt opmerkingen over de boeking te zien en de status van de boeking.

Rapporten§

Hotelboekingen per evenement§

Dit rapport geeft je een overzicht van alle hotelboekingen per evenement. Je zoekt op de datum van het evenement waarbij alle geboekte hotelkamers opgesomd worden.

Hotelboekingen per incheckdatum§

Dit rapport geeft je een overzicht van alle hotelboekingen per incheckdatum. Je zoekt op datum van het inchecken in het hotel waarbij alle geboekte hotelkamers opgesomd worden.

Contacten§

Contact per label§

In Yesplan kan elk contact een of meerdere labels hebben. Met behulp van een zoekopdracht haal je de contacten op. Deze worden weergegeven in een tabel.

De contacten worden weergegeven in een tabel met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
labels kies de labels die de contacten moeten hebben
person? bepaalt of persoonsfiches getoond worden
organization? bepaalt of organisatiefiches getoond worden
link? bepaalt of linkfiches getoond worden

Rapporten§

Contacten van organisaties per label§

In Yesplan kan je labels toekennen aan zowel organisaties als de contacten van een organisatie. Met dit rapport haalt alle organisaties op met een bepaald label, samen met de bijhorende contacten. Deze worden naast elkaar weergegeven in een tabel, zodat je snel een overzicht hebt van alle contacten bij een organisatie.

De contacten worden weergegeven in een tabel met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
org labels kies de labels die de organisaties moeten hebben
link labels (*) kies de lables die de contacten van de geselecteerde organisaties moeten hebben

(*) De link labels parameter kan leeg gelaten worden om alle contacten van een organisatie te bekomen.

Rapporten§

Contacten van een evenement of evenementengroep§

Dit rapport is een lijst van alle contactpersonen van een evenement of evenementgroep.

Let op, dit is een rapport voor evenementen en wordt dus gegenereerd vanuit het infovenster van een evenement.

De contacten worden weergegeven in een tabel met de kolommen:

Rapporten§

Contacten evenementengroep§

Contacten en medewerkers van een evenement of evenementengroep§

Dit rapport toont ook de medewerkers en de uren voor deze medewerkers.

Taken§

Takenlijst§

Dit rapport is een lijst van alle taken voor een bepaalde periode.

De contacten worden weergegeven in een tabel (in Excel) met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren

Rapporten§

Teamplanner§

Maandkalender§

Dit rapport is een overzicht van de uren die gewerkt moeten worden tijdens een bepaalde periode voor de gekozen medewerkers of teams.

Per medewerker wordt er per dag op de eerste lijn het vroegste startuur en laatste einduur van al zijn diensten of boekingen op die dag getoond. Indien de medewerker de hele dag afwezig is, wordt dit ook hier getoond, samen met de reden.

Daaronder wordt er per dag een overzicht gegeven van de boekingen, diensten, pauzes en afwezigheden. Op basis van de vier parameters booking?, shift?, break? en unavailability? bepaal je wat er in het overzicht getoond wordt:

Tips:

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
humans (*) de medewerkers waarover je wilt rapporteren
teams (*) de teams waarover je wilt rapporteren
summary? bepaalt of de samenvatting getoond wordt
booking? bepaalt of de evenementen waarop de medewerker geboekt is, getoond worden
shift? bepaalt of de diensten van de medewerker getoond worden
shift label naam die gebruikt wordt voor een dienst in het rapport (indien leeg wordt er “Shift” gebruikt)
break? bepaalt of de pauzes van de medewerker getoond worden
break label naam die gebruikt wordt voor een pauze in het rapport (indien leeg wordt er “Break” gebruikt)
unavailability? bepaalt of de onbeschikbaarheden getoond worden
only planned? bepaalt of enkel de medewerkers met boekingen getoond worden

(*) Ofwel humans ofwel teams moet ingevuld zijn. Ook beiden mogen ingevuld worden, dan vullen ze elkaar aan.

Rapporten§

Weekoverzicht§

Dit rapport is een overzicht van de diensten, boekingen en onbeschikbaarheden van de gekozen medewerkers of teams voor een bepaalde week. De periode is altijd van maandag tot en met de volgende maandag. Dit rapport bevat alle onderdelen van de Teamplanner (diensten, pauzes, boekingen en onbeschikbaarheden) en heeft de mogelijkheid om in te stellen wat je wel of niet laat zien.

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
week een dag in de week waarover je wilt rapporteren
humans (*) de medewerkers waarover je wilt rapporteren
teams (*) de teams waarover je wilt rapporteren
booking? bepaalt of de evenementen waarop de medewerker geboekt is, getoond worden
shift? bepaalt of de diensten van de medewerker getoond worden
shift label naam die gebruikt wordt voor een dienst in het rapport (indien leeg wordt er “Shift” gebruikt)
break? bepaalt of de pauzes van de medewerker getoond worden
break label naam die gebruikt wordt voor een pauze in het rapport (indien leeg wordt er “Break” gebruikt)
unavailability? bepaalt of de onbeschikbaarheden getoond worden
only planned? bepaalt of enkel de medewerkers met boekingen getoond worden

(*) ofwel humans ofwel teams moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Rooster§

Dit rapport is een rooster van de start en eind tijd van de gekozen medewerkers of teams voor een bepaalde periode. Er wordt rekening gehouden met diensten, boekingen en onbeschikbaarheden. Ook de totaal geplande werktijd wordt vermeld.

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
week een dag in de week waarover je wilt rapporteren
humans (*) de medewerkers waarover je wilt rapporteren
teams (*) de teams waarover je wilt rapporteren
booking? bepaalt of de evenementen waarop de medewerker geboekt is, getoond worden
shift? bepaalt of de diensten van de medewerker getoond worden
unavailability? bepaalt of de onbeschikbaarheden getoond worden
only planned? bepaalt of enkel de medewerkers met boekingen getoond worden

(*) ofwel humans ofwel teams moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Tellers per week§

Dit rapport geeft een detail van de tellers per medewerker per dag met totalen per week en maand.

Opmerking

Dit rapport is enkel bruikbaar als je organisatie de Teamplanner gebruikt.

Elke medewerker word getoond op een appart werkblad in Excel. Per medewerker heb je de tellers per dag van de geplande tijden, werkelijke tijden, de meer- en minuren ten opzichte van de planning, de overuren (per week), de geplande pauzes en de werkelijke pauzes.

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
humans (*) de medewerkers waarover je wilt rapporteren
teams (*) de teams waarover je wilt rapporteren

(*) ofwel humans ofwel teams moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Tellers voor een jaar§

Dit rapport geeft een overzicht van de totalen van de tellers per medewerker per week, maand en jaar.

Opmerking

Dit rapport is enkel bruikbaar als je organisatie de Teamplanner gebruikt.

Elke medewerker word getoond op een apart werkblad in Excel. Per medewerker heb je de tellers per week van de geplande tijden, werkelijke tijden, de meer- en minuren ten opzichte van de planning, de overuren (per week en jaar), de gebruikte verlofdagen en de beschikbare verlofdagen.

Parameters§

Parameter Uitleg
title de titel die getoond wordt op het rapport
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
humans (*) de medewerkers waarover je wilt rapporteren
teams (*) de teams waarover je wilt rapporteren

(*) ofwel humans ofwel teams moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Geplande en werkelijke uren van medewerkers§

Dit rapport is een overzicht van de geplande werkuren en de werkelijke werkuren van de opgegeven medewerkers, en de evenementen waarop ze geboekt zijn.

De resources worden weergegeven in een tabel (in Excel) met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
startdate datum vanaf wanneer je wilt rapporteren
enddate datum tot wanneer je wilt rapporteren
humans (*) de medewerkers waarover je wilt rapporteren
teams (*) de teams waarover je wilt rapporteren
booking? bepaalt of de evenementen waarop de medewerker geboekt is, getoond worden
shift? bepaalt of de diensten van de medewerker getoond worden
shift label naam die gebruikt wordt voor een dienst in het rapport (indien leeg wordt er “Shift” gebruikt)
break? bepaalt of de pauzes van de medewerker getoond worden
break label naam die gebruikt wordt voor een pauze in het rapport (indien leeg wordt er “Break” gebruikt)
unavailability? bepaalt of de onbeschikbaarheden getoond worden

(*) ofwel humans ofwel teams moet ingevuld zijn. Ook beide mogen ingevuld worden, ze vullen elkaar dan aan.

Rapporten§

Overzicht teams§

Dit rapport is een lijst van alle medewerkers van de gekozen teams.

De resources worden weergegeven in een tabel (in Excel) met de kolommen:

Parameters§

Parameter Uitleg
teams de teams waarover je wilt rapporteren

Rapporten§