Integratie aanmaken§

Allereerst voeg je Tickets.com toe als ticketingsysteem in Yesplan. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”. Je klikt op het plusje om een integratie toe te voegen.

Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld “Tickets.com”.

Klik op “Voeg toe” en kies vervolgens bij “Ticketingsysteem” voor “Generic”.

De velden om Tickets.com te configureren zullen verschijnen.

Instellingen§

De “URL”, “username” en “password” worden bepaald door Tickets.com en kan je bij hen opvragen. Als je deze ontvangen hebt voeg je ze hier in.

Protocol support§

In de generieke ticketing module worden er drie zaken ondersteund vanuit Yesplan richting ticketing:

Tickets.com ondersteunt het verwijderen van de evenementen momenteel niet, gelieve dan ook de checkbox hierbij uit te vinken.

Custom data aanmaken§

Om gegevens met je Tickets.com installatie uit te wisselen dienen de nodige customdatavelden te worden aangemaakt, zoals een publicatieknop en velden voor externe gegevens. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Evenementen” bij het onderdeel “Custom data”.

Publicatieknop§

De publicatieknop is de knop die ervoor zorgt dat het evenement uit Yesplan naar Tickets.com wordt verstuurd. Dit is een customdataveld van het type ‘publicatieknop’.

Geef de publicatieknop een naam bij het veld “Label”. Deze naam kan je vrij kiezen, bijvoorbeeld “naarticketscom” of “ticketscom_trigger”.

Externe gegevens§

Om gegevens uit Tickets.com in Yesplan te tonen, zoals bijvoorbeeld ticketstanden, kan je gebruik maken van customdatavelden van het type ‘externe gegevens’. Merk op dat je de inhoud van dergelijke customdatavelden niet kan wijzigen in Yesplan.

Deze customdatavelden zullen we in een volgende stap linken met de velden uit Tickets.com bij de configuratie van de koppeling.

Overzicht van de velden die Yesplan uit Tickets.com ophaalt:

Gegevens linken§

De aangemaakte customdatavelden en de externe gegevens met elkaar linken (mappen) doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” bij het onderdeel “Tickets.com”.

Acties§

Bij “Acties” koppel je het customdataveld van het type publicatieknop dat je aangemaakt hebt bij de custom data van het evenement (zie hierboven) aan de actie “Publiceer”. Je kan de publicatieknop die je aangemaakt hebt selecteren uit de keuzelijst aan de hand van het keyword van dit customdataveld.

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Hier koppel je de gegevens die Yesplan naar Tickets.com stuurt en dus nodig heeft om het evenement te kunnen publiceren in Tickets.com.

Standaardwaarden§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Dit is het overzicht van de standaard links tussen gegevens in Yesplan en in Tickets.com:

Tickets.com waarde Standaardwaarde in Yesplan
name Naam van het evenement
location De locatie
starttime De getoonde starttijd (aangeduid met het eerste rode bolletje bij het tijdschema)
endtime De getoonde eindtijd (aangeduid met het tweede rode bolletje bij het tijdschema)

Indien je de standaard configuratie niet wenst te volgen, dan moeten de customdatavelden waarmee je wilt linken van de volgende types zijn:

Tickets.com waarde Yesplan customdatatype
name invulveld
location invulveld
starttime tijdveld
endtime tijdveld

Name§

Als het veld “name” standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van het evenement in Yesplan doorgestuurd worden naar Tickets.com. In dit geval dien je hiervoor geen customdataveld aan te maken.

Je kan echter ook een customdataveld van het type invulveld aanmaken en de waarde van dat customdataveld doorsturen naar Tickets.com.

Location§

Het veld “location” wordt standaard geconfigureerd. De naam van de locatie in Yesplan wordt automatisch doorgestuurd naar Tickets.com.

Starttime en endtime§

De velden “starttime” en “endtime” worden bijna altijd standaard geconfigureerd.

Extra veld aanmaken§

Er dient één extra veld geconfigureerd te worden voor Tickets.com: pvm-event-id. In dit veld komt de code voor het evenement terecht (de voorstelling in Tickets.com).

In de kolom “Waarde ticketingsysteem” vul je “pvm-event-id” in, in de kolom “Yesplan waarde” kies je het invulveld dat je hiervoor wilt gebruiken uit de keuzelijst en je klikt op “Voeg toe”.

Relaties van de gegevens bij publicatie van productie§

Name§

Als de “name” bij een productie standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van de productie in Yesplan doorgestuurd worden naar Tickets.com.

Extra veld aanmaken§

Er dient één extra veld geconfigureerd te worden voor Tickets.com: pvm-production-id. In dit veld komt de code voor het evenement terecht (de voorstelling in Tickets.com).

In de kolom “Waarde ticketingsysteem” vul je “pvm-production-id” in, in de kolom “Yesplan waarde” kies je het invulveld dat je hiervoor wilt gebruiken uit de keuzelijst en je klikt op “Voeg toe”.

Externe gegevens§

Bij “Externe gegevens” koppel je de customdatavelden van het type ‘externe gegevens’ die je eerder aangemaakt hebt aan de overeenkomstige velden uit Tickets.com.

Deze externe gegevens dien je een voor een aan te maken. In de linkse kolom “Waarde ticketingsysteem” vul je het gewenste label van Tickets.com in, in de rechtse kolom “Customdataveld” kies je het Yesplan customdataveld waarin je de waarde wil tonen uit de keuzelijst en je klikt op “Voeg toe”.

Dit is het overzicht van alle velden die beschikbaar zijn uit Tickets.com:

Tickets.com waarde Betekenis
amt-reserved opbrengst van gereserveerde kaarten
amt-sold opbrengst verkochte tickets
facility-capacity Bruto capaciteit van de zaal
facility-code Zaalcode
facility-description Zaalomschrijving
no-available aantal beschikbare tickets
no-complimentray aantal vrijkaarten
no-held aantal geblokkeerde tickets/plaatsen
no-reserved aantal gereserveerde tickets
no-sold aantal verkochte tickets
no-taken aantal plaatsen bezet (no-sold + no-reserved + no-complimentary)
performance-capacity Capaciteit van de voorstelling
price-map-code Prijsplattegrond (rangindeling)
price-map-description Prijsplattegrondomschrijving