Integratie aanmaken§

Allereerst voeg je Ticketmatic toe als ticketingsysteem in Yesplan. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”. Je klikt op het plusje om een integratie toe te voegen. Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld “Ticketmatic”. Klik op “Voeg toe” en kies vervolgens bij “Ticketingsysteem” voor “Ticketmatic”.

De velden om Ticketmatic te configureren zullen verschijnen.

Aanmaken API-sleutel§

Eenmaal de koppeling tot stand gebracht is in Ticketmatic stuurt Ticketmatic gegevens via de API terug. Om Ticketmatic toegang te geven op je Yesplan installatie moet er een API-sleutel worden aangemaakt. Een API-sleutel is steeds gekoppeld met een gebruiker.

Maak een nieuwe gebruiker aan, bijvoorbeel “Ticketmatic”. Het is belangrijk dat deze gebruiker de juiste rechten heeft. Ticketmatic heeft rechten nodig om evenementen te lezen en wijzigen (zie handleiding Rechten).

Een API-sleutel wordt aangemaakt bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” bij het onderdeel “API-sleutels”. Selecteer onderaan de lijst in de kolom “Gebruiker” de Ticketmatic gebruiker die net aangemaakt werd en in de kolom “Client” selecteer je “ticketmatic”. Klik vervolgens op ‘Voeg toe”.

De API-sleutel die wordt gegenereerd moet doorgeven worden aan Ticketmatic, samen met het adres van de Yesplan installatie (https://naam.yesplan.be of https://naam.yesplan.nl).

Instellingen§

“Gebruiker” en “Wachtwoord” zijn gegevens die je van Ticketmatic krijgt. “Host” wordt geconfigureerd door Yesplan.

Klik op “Verifiëren” om de koppeling te testen. Indien je “Geverifieerd!” terugkrijgt, werkt de link perfect en kan je aan de slag. Indien niet, controleer dan eerst even of alles correct ingevuld werd.

Custom data aanmaken§

Om gegevens met je Ticketmatic installatie uit te wisselen dienen de nodige customdatavelden te worden aangemaakt, zoals een publicatieknop en velden voor externe gegevens. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Evenementen” bij het onderdeel “Custom data”.

Publicatieknop§

De publicatieknop is de knop die ervoor zorgt dat het evenement uit Yesplan naar Ticketmatic wordt verstuurd. Dit is een customdataveld van het type ‘publicatieknop’.

Geef de publicatieknop een naam bij het veld “Label”. Deze naam kan je vrij kiezen, bijvoorbeeld “naarticketmatic” of “ticketmatic_trigger”.

Externe gegevens§

Om gegevens uit Ticketmatic in Yesplan te tonen, zoals bijvoorbeeld ticketstanden, kan je gebruik maken van customdatavelden van het type ‘externe gegevens’. Merk op dat je de inhoud van dergelijke customdatavelden niet kan wijzigen in Yesplan.

Deze customdatavelden zullen we in een volgende stap linken met de velden uit Ticketmatic bij de configuratie van de koppeling.

Om te weten welke externe gegevens Ticketmatic ter beschikking stelt, kan je kijken bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” naar het onderdeel “Ticketmatic” bij het blok “Externe gegevens”.

Gegevens linken§

De aangemaakte customdatavelden en de externe gegevens met elkaar linken (mappen) doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” bij het onderdeel “Ticketmatic”.

Acties§

Bij “Acties” koppel je het customdataveld van het type publicatieknop dat je aangemaakt hebt bij de custom data van het evenement (zie hierboven) aan de actie “Publiceer”. Je kan de publicatieknop die je aangemaakt hebt selecteren uit de keuzelijst aan de hand van het keyword van dit customdataveld.

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Hier koppel je de gegevens die Yesplan naar Ticketmatic stuurt en dus nodig heeft om het evenement te kunnen publiceren in Ticketmatic.

Standaardwaarden§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Name§

Als het veld “name” standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van het evenement in Yesplan doorgestuurd worden naar Ticketmatic. In dit geval dien je hiervoor geen customdataveld aan te maken.

Je kan echter ook een customdataveld van het type invulveld aanmaken en de waarde van dat customdataveld doorsturen naar Ticketmatic.

Location§

Het veld “location” wordt best standaard geconfigureerd. De naam van de locatie in Yesplan wordt automatisch doorgestuurd naar Ticketmatic.

Starttime en endtime§

De velden “starttime” en “endtime” worden bijna altijd standaard geconfigureerd.

Externe gegevens§

Bij “Externe gegevens” koppel je de customdatavelden van het type ‘externe gegevens’ die je eerder aangemaakt hebt aan de overeenkomstige velden uit Ticketmatic. In de rechtse kolom “Customdataveld” kies je het Yesplan customdataveld waarin je de waarde wil tonen uit de keuzelijst. Klik vervolgens op “Voeg toe”.