Integratie aanmaken§

Allereerst voeg je Ticketlab toe als ticketingsysteem in Yesplan. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”. Je klikt op het plusje om een integratie toe te voegen. Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld “Ticketlab”. Klik op “Voeg toe” en kies vervolgens bij “Ticketingsysteem” voor “Generic”.

De velden om Ticketlab te configureren zullen verschijnen.

Instellingen§

De “URL”, “username” en “password” worden bepaald door Ticketlab en kan je bij hen opvragen. Als je deze ontvangen hebt, voeg je ze hier toe.

Protocol support§

De generieke module heeft drie mogelijkheden vanuit Yesplan richting integratie. Ticketlab ondersteunt alle drie de opties, je dient ze aan te vinken als je er gebruik van wenst te maken.

Custom data aanmaken§

Om gegevens met je Ticketlab-installatie uit te wisselen, dienen de nodige customdatavelden te worden aangemaakt, zoals een publicatieknop en velden voor externe gegevens. Dit doe je bij: “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Evenementen” bij het onderdeel “Custom data”.

Publicatieknop§

De publicatieknop is de knop die ervoor zorgt dat het evenement uit Yesplan naar Ticketlab wordt verstuurd. Dit is een customdataveld van het type ‘publicatieknop’.

Geef de publicatieknop een naam bij het veld “Label”. Deze naam kan je vrij kiezen zoals bijvoorbeeld “naarticketscom” of “ticketscom_trigger”.

Externe gegevens§

Om gegevens uit Ticketlab in Yesplan te tonen, zoals bijvoorbeeld ticketstanden, kan je gebruik maken van customdatavelden van het type ‘externe gegevens’. Merk op dat je de inhoud van dergelijke customdatavelden niet kan wijzigen in Yesplan.

Deze customdatavelden zullen we in een volgende stap linken met de velden uit Ticketlab bij de configuratie van de koppeling.

Om te weten welke externe gegevens Ticketlab ter beschikking stelt, kan je kijken bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” naar het onderdeel “Ticketlab” bij het blok “Externe gegevens”.

Gegevens linken§

De aangemaakte customdatavelden en de externe gegevens met elkaar linken (mappen) doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” bij het onderdeel “Ticketlab”.

Acties§

Bij “Acties” koppel je het customdataveld van het type publicatieknop dat je aangemaakt hebt bij de custom data van het evenement (zie hierboven) aan de actie “Publiceer”. Je kan de publicatieknop die je aangemaakt hebt selecteren uit de keuzelijst aan de hand van het keyword van dit customdataveld.

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Hier koppel je de gegevens die Yesplan naar Ticketlab stuurt en dus nodig heeft om het evenement te kunnen publiceren in Ticketlab.

Standaardwaarden§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Dit is het overzicht van de standaard links tussen gegevens in Yesplan en in Ticketlab:

Ticketlab waarde Standaardwaarde in Yesplan
name Naam van het evenement
location De locatie
starttime De getoonde starttijd (aangeduid met het eerste rode bolletje bij het tijdschema)
endtime De getoonde eindtijd (aangeduid met het tweede rode bolletje bij het tijdschema)

Indien je de standaard configuratie niet wenst te volgen, dan moeten de customdatavelden waarmee je wilt linken van de volgende types zijn:

Ticketlab waarde Yesplan custom data type
name invulveld
location invulveld
starttime tijdveld
endtime tijdveld

Name§

Als het veld “name” standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van het evenement in Yesplan doorgestuurd worden naar Ticketlab. In dit geval dien je hiervoor geen customdataveld aan te maken.

Je kan echter ook een customdataveld van het type invulveld aanmaken en de waarde van dat customdataveld doorsturen naar Ticketlab.

Location§

Het veld “location” wordt best standaard geconfigureerd. De naam van de locatie in Yesplan wordt automatisch doorgestuurd naar Ticketlab.

Starttime en endtime§

De velden “starttime” en “endtime” worden bijna altijd standaard geconfigureerd.

Bijkomende velden§

Bepaalde velden van een evenement kunnen bijkomend doorgestuurde worden naar Ticketlab.

In de kolom “Waarde ticketingsysteem” vul je de naam van het veld in. In de kolom “Yesplan waarde” kies je het customdataveld (van het type invulveld) dat je hiervoor wil gebruiken uit de keuzelijst. Klik vervolgens op “Voeg toe”.

Je kan de volgende velden toevoegen:

Waarde ticketingsysteem (Ticketlab) Betekenis
maccsbox-id Het internationaal filmnummer
purchaseallowed Wordt er verkocht op kassa?
purchaseallowedweb Wordt er online verkocht?

Relaties van de gegevens bij publicatie van productie§

Standaardwaarde§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Voor een productie geldt dit enkel voor de waarde ‘name’:

Ticketlab waarde Standaardwaarde in Yesplan
name Naam van de productie

Bijkomende velden§

Bepaalde velden van een productie kunnen bijkomend doorgestuurde worden naar Ticketlab.

In de kolom “Waarde ticketingsysteem” vul je de naam van het veld in. In de kolom “Yesplan waarde” kies je het customdataveld (van het type invulveld) dat je hiervoor wil gebruiken uit de keuzelijst. Klik vervolgens op “Voeg toe”.

Je kan de volgende velden toevoegen:

Waarde ticketingsysteem (Ticketlab) Betekenis
title Titel
artist Regisseur/uitvoerende
featurelength Speelduur
releaseyear Productiejaar
description Beschrijving
summary Samenvatting
visible Publiceren vanuit Ticketlab?
maccsbox-id MaccsBox-filmnummer (dit is enkel nodig voor films)

Externe gegevens§

Bij “Externe gegevens” koppel je de customdatavelden van het type ‘externe gegevens’ die je eerder aangemaakt hebt aan de overeenkomstige velden uit Ticketlab. In de rechtse kolom “Customdataveld” kies je het Yesplan customdataveld waarin je de waarde wil tonen uit de keuzelijst. Klik vervolgens op “Voeg toe”.

Overzicht van alle Ticketlab-velden die beschikbaar zijn in Yesplan:

Waarde ticketingsysteem (Ticketlab) Betekenis
amount-sold Opbrengst verkochte tickets
capacity Bruto capaciteit van de zaal
quantity-available Aantal beschikbare tickets
quantity-sold Aantal verkochte tickets