De koppeling met SRO4 is gerealiseerd op basis van de generieke ticketing module, je leest best eerst de handleiding voor de configuratie van de generieke ticketing. Hieronder vind je de beschrijving van de specifieke instellingen voor een integratie met SRO4.

Let op

  • Evenementen in het verleden kunnen niet doorgestuurd worden.
  • De productienaam moet uniek zijn. Let op, in Yesplan wordt dit niet geverifieerd.

Protocol support§

Voor SRO4 kunnen alle 3 de protocol support opties aangevinkt worden.

Producties§

SRO4 vertrekt van een show waaraan een of meerdere events hangen. Om deze constructie te ondersteunen vanuit Yesplan, dien je gebruik te maken van het concept productie in Yesplan om meerdere evenementen te bundelen. Een productie zal ervoor zorgen dat je Yesplan evenementen in SRO4 onder eenzelfde show terecht komen.

De afstemming tussen beide concepten ziet er als volgt uit:

SRO4 Yesplan
show productie
event evenement

Let op

Eens de productie (show) en evenementen (events) doorgestuurd zijn naar SRO4, dan kunnen deze achteraf niet meer onder een andere show gehangen worden.

Mappings§

Zie ook: generieke ticketing module, mappings

Mappings ophalen§

SRO4 voorziet twee mappings:

Door te klikken op “Bijwerken” worden de nieuwe mappings opgehaald om toegevoegd te worden aan de gekoppelde customdatavelden.

Custom data aanmaken voor mappings§

Voor mappings moet een customdataveld van het type ‘keuzelijst’ aangemaakt worden. Voor SRO4 dienen er twee lege keuzelijsten aaangemaakt te worden. De waarden zullen aangemaakt worden bij het toewijzen van de mapping aan het gekoppelde veld.

Gegevens linken§

Relaties van de gegevens bij publicatie van evenement§

Hier koppel je de Yesplan evenement-gegevens die naar SRO4 gestuurd worden voor het aanmaken van een event.

Bij de algemene beschrijving van de generieke ticketing module vind je meer uitleg omtrent de standaardwaarden van de gekoppelde evenementvelden.

Extra veld aanmaken§

Bij elk event die aangemaakt wordt in SRO4 vanuit Yesplan, wordt de identificatiecode van ‘hallversions’ verwacht. De ‘hallversions’ vormen onderdeel van de mappings. Het label dat gebruikt wordt voor dit veld bij de communicatie tussen Yesplan en SRO4 is hallversion-guid.

Om het extra koppel-veld aan te maken, volg je deze stappen:

Je customdataveld van het type keuzelijst wordt gevuld met alle ‘hallversions’ uit je SRO4-installatie.

Aandachtspunten§

Relaties van de gegevens bij publicatie van productie§

Extra veld aanmaken§

Bij elke show die aangemaakt wordt in SRO4 vanuit Yesplan, wordt de identificatiecode van ‘showtypes’ verwacht. De ‘showtypes’ vormen onderdeel van de mappings. Het label dat gebruikt wordt voor dit veld bij de communicatie tussen Yesplan en SRO4 is productiontype-id.

Om het extra koppel-veld aan te maken, volg je deze stappen:

Je customdataveld van het type keuzelijst wordt gevuld met alle ‘showtypes’ uit je SRO4-installatie.

Aandachtspunten§

Externe gegevens§

Uit SRO4 wordt de volgende externe gegevens opgehaald:

Waarde omschrijving
availabletickets aantal beschikbare tickets
capacity capaciteit
endtime eindtijd van de voorstelling
hallversion de naam van de gekozen hallversion in SRO4
hallversion-guid de GUID van de gekozen hallversion in SRO4
in-sale het evenement is in verkoop
lockedtickets aantal geblokkeerde tickets
reservedcount aantal gereserveerd tickets
soldcount aantal verkochte tickets
starttime starttijd van de voorstelling