Let op

Deze pagina beschrijft de configuratie van de oude integratie met Itix.

Configureer je Itix voor de eerste keer of stap je over naar de nieuwe versie van de integratie? Dan kan je terecht op Itix generieke koppeling.

Integratie aanmaken§

Allereerst voeg je Itix toe als ticketingsysteem in Yesplan. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”. Je klikt op het plusje om een integratie toe te voegen. Geef de koppeling een naam, bijvoorbeeld “Itix”. Klik op “Voeg toe” en kies vervolgens bij “Ticketingsysteem” voor “Itix”.

De velden om Itix te configureren zullen verschijnen.

Instellingen§

“Gebruiker” (user), “Wachtwoord” (password) en “Host” zijn gegevens die je van Itix krijgt.

Klik op “Verifiëren” om de koppeling te testen. Indien je “Geverifieerd!” terugkrijgt, werkt de link perfect en kan je aan de slag. Indien niet, controleer dan eerst even of alles correct ingevuld werd.

Custom data aanmaken§

Om gegevens met je Itix installatie uit te wisselen dienen de nodige customdatavelden te worden aangemaakt, zoals een publicatieknop en velden voor externe gegevens. Dit doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Evenementen” bij het onderdeel “Custom data”.

Publicatieknop§

De publicatieknop is de knop die ervoor zorgt dat het evenement uit Yesplan naar Itix wordt verstuurd. Dit is een customdataveld van het type ‘publicatieknop’.

Geef de publicatieknop een naam bij het veld “Label”. Deze naam kan je vrij kiezen, bijvoorbeeld “naaritix” of “itix_trigger”.

Externe gegevens§

Om gegevens uit Itix in Yesplan te tonen, zoals bijvoorbeeld ticketstanden, kan je gebruik maken van customdatavelden van het type ‘externe gegevens’. Merk op dat je de inhoud van dergelijke customdatavelden niet kan wijzigen in Yesplan.

Deze customdatavelden zullen we in een volgende stap linken met de velden uit Itix bij de configuratie van de koppeling.

Om te weten welke externe gegevens Itix ter beschikking stelt, kan je kijken bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” naar het onderdeel “Itix” bij het blok “Externe gegevens”.

Gegevens linken§

De aangemaakte customdatavelden en de externe gegevens met elkaar linken (mappen) doe je bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties” bij het onderdeel “Itix”.

Acties§

Bij “Acties” koppel je het customdataveld van het type publicatieknop dat je aangemaakt hebt bij de custom data van het evenement (zie hierboven) aan de actie “Publiceer”. Je kan de publicatieknop die je aangemaakt hebt selecteren uit de keuzelijst aan de hand van het keyword van dit customdataveld.

Relaties van de gegevens bij publicatie§

Hier koppel je de gegevens die Yesplan naar Itix stuurt en dus nodig heeft om het evenement te kunnen publiceren in Itix.

Standaardwaarden§

Bij sommige velden kan er bij de Yesplan waarde voor “Standaard” gekozen worden. Zo maak je gebruik van de meest gebruikelijke standaard instellingen en dien je verder niets in te stellen.

Title§

Als het veld “title” standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van het evenement in Yesplan doorgestuurd worden naar Itix. In dit geval dien je hiervoor geen customdataveld aan te maken.

Je kan echter ook een customdataveld van het type invulveld aanmaken en de waarde van dat customdataveld doorsturen naar Itix.

Location§

Het veld “location” wordt best standaard geconfigureerd. De naam van de locatie in Yesplan wordt overgenomen in Itix aan de hand van de tabel “Locaties” die eronder verschijnt (zie verder).

Genre (hoofdgenre website)§

Als het veld “genre” (hoofdgenre website) standaard geconfigureerd wordt, dan zal hiervoor de naam van het profiel van het evenement in Yesplan doorgestuurd worden naar Itix. In dit geval dien je hiervoor geen customdataveld aan te maken. De naam van het profiel in Yesplan wordt overgenomen in Itix aan de hand van de tabel “Genres” die eronder verschijnt (zie verder).

Het veld “genre” (hoofdgenre website) kan ook geconfigureerd worden aan de hand van een customdataveld van het type keuzelijst zónder opties (een lege lijst).

De lege keuzelijst zal automatisch gevuld worden met de juiste genres uit Itix. Dit kan je zien als je het onderdeel “Itix” (bij “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”) opnieuw opent of indien je klikt op de knop “Opnieuw instellen” (bij “Genres en locaties” in de tabel “Instellingen”).

Subgenres§

Subgenres zijn momenteel nog niet gekoppeld en mogen voorlopig als standaard geconfigureerd worden. Met deze instelling wordt er géén informatie doorgestuurd voor subgenres.

Category§

Indien er naast theatervoorstellingen ook filmvoorstellingen geprogrammeerd worden, dan dient er een customdataveld van het type keuzelijst aangemaakt te worden met de opties ‘cinema’ en ‘theatre’ om een onderscheid te creëren in Itix. Indien er enkel theatervoorstellingen geprogrammeerd worden hoeft er geen customdataveld aangemaakt te worden.

Performer (uitvoerder)§

Als het veld “performer” (uitvoerder) standaard geconfigureerd wordt, dan zal er geen informatie voor uitvoerende doorgestuurd worden naar Itix.

Je kan echter ook een customdataveld van het type invulveld aanmaken en de waarde van dat customdataveld doorsturen naar Itix.

From/to (datum en tijd)§

De velden “from” en “to” worden bijna altijd standaard geconfigureerd.

FilmNumber (filmnummer)§

Indien er ook filmvoorstellingen geprogrammeerd worden, dan dient er een customdataveld van het type numeriek invulveld aangemaakt te worden waarin het filmnummer ingevuld wordt. Indien er enkel theatervoorstellingen geprogrammeerd worden hoeft er geen customdataveld aangemaakt te worden.

Genres (optioneel)§

In deze tabel kan je Itix genres linken met de overeenkomstige Yesplan profielen als het veld “genre” (hoofdgenre website) standaard geconfigureerd wordt. In de linker kolom zie je de genres die uit Itix komen. In de rechter kolom kan je aangeven met welke Yesplan profielen deze overeenkomen.

Locaties§

In deze tabel kan je Itix locaties linken met de overeenkomstige Yesplan locaties. In de linker kolom zie je de locaties die uit Itix komen. In de rechter kolom kan je aangeven met welke Yesplan locaties deze overeenkomen.

Externe gegevens§

Bij “Externe gegevens” koppel je de customdatavelden van het type ‘externe gegevens’ die je eerder aangemaakt hebt aan de overeenkomstige velden uit Itix. In de rechtse kolom “Customdataveld” kies je het Yesplan customdataveld waarin je de waarde wil tonen uit de keuzelijst. Klik vervolgens op “Voeg toe”.

Wijzigingen aan genres of locaties§

Indien er wijzigingen aangebracht worden aan genres of locaties in Itix of Yesplan, of je wilt locaties en genres toevoegen binnen Itix, dan dien je eerst de genres en locaties opnieuw in te stellen.

Indien de velden “genres” of “locaties” standaard geconfigureerd worden, dan doe je het volgende:

Indien de velden “genres” of “locaties” geconfigureerd zijn aan de hand van een customdataveld van het type keuzelijst, dan doe je het volgende: