Let op

Deze pagina beschrijft de configuratie van de meest recente integratie met Itix, die gebruik maakt van de Generieke ticketing module:

  • Configureer je Itix voor de eerste keer of stap je over naar de nieuwe versie van de integratie? Dan is dit de juiste pagina.
  • Gebruik je de oudere versie? Dan kan je terecht op Itix Koppeling - Configuratie.

Velden aanmaken§

Om de velden van Itix te kunnen koppelen, moeten deze eerst bekend worden gemaakt binnen Yesplan. Als je bij Itix hebt aangegeven met de nieuwe koppeling aan de slag te willen, heb je van hen een importbestand ontvangen met de naam yesplan-create-fields.ston.

Ga als beheerder in Yesplan naar “Systeeminstellingen” > “Evenementen” -> “Custom data”:

Integratie aanmaken§

Ga naar “Systeeminstellingen” onder het tabblad “Integraties”.

Instellingen§

De “URL”, “Gebruikersnaam” en “Wachtwoord” worden bepaald door Itix. Je hebt deze drie zaken dus van Itix ontvangen en je kan die hier toevoegen.

Klik vervolgens op “Bijwerken”. Als er geen fout wordt getoond, dan kan Yesplan verbinding maken met Itix. Krijg je wel een fout, neem dan contact op met Itix. Bij “Protocol Support” deselecteer je de middelste optie (“Server ondersteunt verwijderen”).

Publicatieknop§

De publicatieknop is de knop die ervoor zorgt dat het evenement uit Yesplan naar Itix wordt verstuurd. Dit is een customdataveld van het type “publicatieknop”. Je kan deze aanmaken in “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”. Geef de publicatieknop een naam bij het veld “Label”. Deze naam kan je vrij kiezen, bijvoorbeeld “itix_publiceer”.

In de instellingen van de integratie kies je onder “Acties” deze publicatieknop “itix_publiceer” uit de keuzelijst.

Koppelen van de velden§

Relaties van de gegevens bij publicatie van een evenement§

De laatste handeling is het koppelen van de velden die bij het begin zijn geïmporteerd. Onder “Relaties van de gegevens bij publicatie van een evenement” stel je in wat er doorgestuurd moet worden van Yesplan naar Itix bij het publiceren van een evenement (wat in Itix een voorstelling is). Standaard zijn de velden die Yesplan verplicht stelt (name, location, starttime en enddtime) al aanwezig, hoewel deze nog kunnen aangepast worden.

Alle overige velden zijn optioneel, maar als je meer velden gebruikt is de koppeling natuurlijk completer en hoef je gegevens niet op twee plekken bij te houden. In de volgende tabel een overzicht van alle mogelijke in te stellen waarden:

Opmerking

In plaats van een “Pricescheme” is het ook mogelijk om prijzen los in te voeren. Dat betekent echter dat elke prijsmogelijkheid in Yesplan als veld zal moeten worden aangemaakt (via “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”). Het formaat van het label is dan price_ItixRangId_ItixPricecodeId, bijvoorbeeld:

Relaties van de gegevens bij publicatie van een productie§

Onder “Relaties van de gegevens bij publicatie van een productie” wordt normaliter ingesteld welke gegevens van een productie worden gesynchroniseerd. Een productie is in Itix een reeks en deze worden al automatisch aangemaakt bij een voorstelling. Er hoeven dus geen verdere instellingen gedaan te worden.

Externe gegevens§

Externe gegevens zijn alle cijfers die door Itix worden teruggegeven aan Yesplan. Om gegevens uit het ticketingsysteem in Yesplan te tonen, zoals bijvoorbeeld ticketstanden, kan je gebruik maken van customdatavelden van het type “Externe gegevens”.

Deze velden worden aangemaakt in “Systeeminstellingen” > “Evenementen” > “Custom data”. Merk op dat je de inhoud van customdatavelden van het type “Externe gegevens’ niet zelf kan wijzigen in Yesplan.

Bij “Externe gegevens” in instellingen voor Itix koppel je de customdatavelden van het type “Externe gegevens” die je aangemaakt hebt aan de overeenkomstige velden uit het ticketingsysteem. Deze externe gegevens dien je één voor één aan te maken.